Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA-Nyhedsbrev: uge 11-14

 


Nyheder

Nyhed: Problematiske stoffer i beton og tegl

Nyhed: Kommissionen sætter forslag til beslutning om konklusioner vedrørende BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg til afstemning

Nyhed: Hjælp Miljøstyrelsen med at sprede den nye kampagne om PCB i lysstofamaturer

Nyhed: Høring: Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Nyhed: Høring vedrørende EU-Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

Nyhed: Er din virksomhed parat til den cirkulære økonomi?

Nyhed: Debat om indkøbsposer - Miljøstyrelsen inviterer nu til dialogmøde

Nyhed: Ny national affaldsplan kommer i 2020

Nyhed: Nyt krav om separat indsamling af tekstiler

Nyhed: Skal du på udveksling til England?

Nyhed: Masser af inspiration til øget indsamling af brugte tekstiler

Nyhed: Er Danmark på vej mod en cirkulær fremtid?

Nyhed: Nyt slaggesorteringsanlæg indviet


Arrangementer

Arrangement: Studietur: Hollandske erfaringer med indsamling og behandling af brugte tekstiler

Konference: Affald fra kommunale institutioner - muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse

Arrangement: ISWA 2018

Seminar: Bygge- og anlægsaffald i de kommunale regulativer

Kursus: Få dine affaldsbudskaber ud med video - grib din smartphone og gør det selv!

Kursus: Styrk jeres affaldskommunikation med sociale medier

Konference: DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.