Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
NYHEDSBREV UGE 40-41

 

Nyheder
Nyhed: Nyhedsbrevet - nu på en fredag!
Nyhed: Vigtige bekendtgørelser er nu i høring
Nyhed: Nyt behandlingsanlæg til blandet plastaffald i Danmark
Nyhed: Efterspørgsel på 800.000 ton kemisk genanvendte emballagematerialer i 2030
Nyhed: Emballagerne skal være tømte, inden de smides ud
Nyhed: 62 kommunale anlæg og aktiviteter på overgangsordning
Nyhed: Hvor meget kan genbrug og genanvendelse af byggematerialer reducere bygningers klimabelastning?
Nyhed: Nyt indblik i behandling af restprodukter fra forbrænding
Nyhed: Resultater fra tekstilprojektet ”Sorting for circularity Europe” er nu tilgængelige
Nyhed: Forslag om en Parisaftale for Jordens ressourcer
Nyhed: EU-høring om kritiske råstoffer
Nyhed: EU forslag til grænseværdi for asbest er højere end den danske
Nyhed: Ministerrådets bemærkninger til Ecodesign-forordningen
Nyhed: POP-forordningen: nye opgaver til kommunerne
Nyhed: Ny kontingentstruktur i DAKOFA

 

Arrangementer

Hybrid-seminar: Øget sortering af husholdningslignende erhvervsaffald - er vi klar til 31. december 2022 og hvordan føres der tilsyn?

Hybrid-seminar: Kommunikation med borgerne i forbindelse med udrulning af de 10 fraktioner

Konference: Plastikforurening – hvad er problemerne og hvordan kan vi minimere dem?

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Hybrid-konference: Fremtidens brug af plast i en cirkulær økonomi


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsservice
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside og har valgt at modtage DAKOFAs nyhedsmails mv.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsmails eller alternativ at slette din profil, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside (fjern hak i "nyhedsbreve" eller tryk slet profil). Alternativt kan du kontakte km@dakofa.dk.

Du kan læse om DAKOFAs privatlivspoltik her.