Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
NYHEDSBREV UGE 25-31

 

Nyheder
Nyhed: Affaldsaktørbekendtgørelsen m.fl. samt høringsnotatet er offentliggjort
Nyhed: Vejledninger om sortering og indsamling af tekstil- og andet husholdningsaffald offentliggjort
Nyhed: EU-landene aftaler ny stor klimapakke
Nyhed: EU - Cirkulær Økonomi pakke II
Nyhed: EU - Danmark skal styrke den cirkulære økonomi ved at forebygge, genbruge og genanvende mere
Nyhed: Høring om miljøvirkninger af affaldshåndtering: revision af EU's affaldsrammedirektiv
Nyhed: Høring af ny WEEE-bekendtgørelse - frist 15. august
Nyhed: Ansøgninger til EUDP åben
Nyhed: Ny CCS-aftale i hus
Nyhed: ARC går glip af milliardstøtte
Nyhed: Konvertering af plastaffald til methanol
Nyhed: I 2024 overtager kommunerne emballageindsamlingen i Sverige
Nyhed: EU køreplan om reduktion af CO2-emissioner gennem hele bygningens livscyklus
Nyhed: Klima, ressourcer og renovering af bygninger
Nyhed: Ny inspiration til cirkulær byudvikling
Nyhed: Global social retfærdighed i en cirkulær økonomi
Nyhed: Indien udfaser engangsplast

 

Arrangementer

Hybrid-seminar: PFAS i affaldssektoren - hvor findes det og hvad kan der gøres?

Møde: Tekstilnetværk

Hybrid-seminar: Det udvidede producentansvar for emballage i Danmark set i lyset af Lov 898 – hvem har hvilke roller i fremtiden?

Møde: Netværk for bygge- og anlægsaffald

Møde: Affaldsjura

Webinar: Hvordan måler man affaldsforebyggelse?

Årskonference: Hvordan accelererer vi den cirkulære omstilling? - Fokus på udvikling af cirkulære løsninger og teknologier

Kursus: Selskabsgørelse af kommunale aktiviteter på affaldsområdet

Hybrid-seminar: De nye krav til genbrugsområder på genbrugspladserne


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsservice
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside og har valgt at modtage DAKOFAs nyhedsmails mv.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsmails eller alternativ at slette din profil, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside (fjern hak i "nyhedsbreve" eller tryk slet profil). Alternativt kan du kontakte km@dakofa.dk.

Du kan læse om DAKOFAs privatlivspoltik her.