Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA-Nyhedsbrev: uge 11-12

 


Nyheder

Nyhed: Ellen MacArthur lancerer nyt tiltag for cirkulær økonomi i byer

Nyhed: Hvad skal den nye affaldsdatabase fra ECHA indeholde?

Nyhed: EU-budget med fokus på miljø og klima

Nyhed: Emballage: Nødvendigt med klare ambitioner for udvidet producentansvar

Nyhed: Nyt medlem i DAKOFA

Nyhed: Ny prognosemodel til brug for fremskrivning af affaldsmængder

Nyhed: Offentliggjort miljøprojekt om forbehandlet biopulp til biogasanlæg

Nyhed: Høring: Lovforslag om kommunal erhvervsvirksomhed, kontroludbud og ny klagemyndighed

Nyhed: Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2019

Nyhed: Åbent for tilmeldinger til ISWA's årskongres

Nyhed: Nyt medlem i DAKOFA

Nyhed: Høring: Ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen - høringsfrist 12. april

Nyhed: På vej mod standarderne – der er store forskelle på kommunernes indsamling og sortering af det genanvendelige husholdningsaffald

Nyhed: Nyt medlem i DAKOFA


 


Arrangementer

Konference: Indsamlingsordninger og nye sorteringsstandarder for husholdningsaffald - Økonomi, miljøeffekt og genanvendelse i forskellige scenarier

Seminar: Høring af udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

Seminar: Formidling af den svære historie

Arrangement: Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering

Kursus: Bygge- og anlægsaffald. Tilsyn, håndhævelse, politianmeldelse og straf

Konference: Affald eller produkt? - Affaldslovgivningen i lyset af cirkulær økonomi

Konference: Bioaffald og kildesortering af madaffald i hele landet - hvordan former vejen sig mod optimal håndtering i 2024?

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Konference: Bygge- og anlægsaffald

Kursus: Håndtering af jord

Konference: DAKOFA Årskonference 2019


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsservice
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside og har valgt at modtage DAKOFAs nyhedsmails mv.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsmails eller alternativ at slette din profil, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside (fjern hak i "nyhedsbreve" eller tryk slet profil). Alternativt kan du kontakte km@dakofa.dk.

Du kan læse om DAKOFAs privatlivspoltik her.