Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 7-8

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 7-8
 

Er ISWA noget for dig? (27.02.17)
Der er både ønske om og behov for at udvide den danske repræsentation i ISWA med henblik på at kunne dele viden og erfaringer i internationalt regi.
Læs mere her


Europæisk plastkonference satte fokus på nødvendighed af store ændringer (24.02.17)
PlasticsEurope’s netop afholdte konference viste stor diversitet. Store plastproducenter har fokus på nødvendighed af en transformation. Plastaffald blev nævnt som industriens akilleshæl.
Læs mere her


Europaudvalget giver mandat til Regeringens holdning til EU’s genanvendelsesmål (24.02.17)
Trods mange kritiske bemærkninger og modstand fra oppositionen blev Regeringens holdning i dag stemt igennem med støtte fra Dansk Folkeparti. Regeringen har dermed fået mandat til at støtte det maltetiske kompromisforslag i Ministerrådet, om at sænke genanvendelsesmålsætningen fra de 60% i 2025, som foreslået af Kommissionen, til 55% samt til at sænke genanvendelsesmålsætningen fra de 65% i 2030 til 60%.
Læs mere her


Lær fra hollænderne om bæredygtig affaldshåndtering (22.02.17)
I april tilbyder ISWA en spændende studietur til Holland, der ifølge de seneste Eurostat-data ligger blandt de førende lande i Europa inden for affaldshåndtering og genanvendelse. Programmet byder både på faglige oplæg og en lang række virksomhedsbesøg.
Læs mere her


Regeringens holdning til fremtidens genanvendelsesmål (21.02.17)
Som led i Kommissionens fremsatte pakke for cirkulær økonomi, forhandles der på nuværende tidspunkt intenst i mellem EU-landene samt i mellem Ministerrådet og Europa Parlamentet om de kommende mål for affaldsområdet. I et samlenotat, udarbejdet som optakt til EU's Ministerrådsmødet for miljø den 28. februar 2017, oversendt til Folketingets Europaudvalgt, fremgår nu regeringens holdning til de kommende mål for genanvendelse af kommunalt indsamlet affald. Folketingets Europaudvalget vil den 24. februar 2017 behandle og evt. godkende regeringens holdning.
Læs mere her


Udstilling sætter fokus på genbrug og genanvendelse af affald i nyt byggeri (20.02.17)
Udstillingen Wasteland, som lige nu vises i Dansk Arkitekturcenter, sætter fokus på genbrug og genanvendelse af affald til brug i nyt byggeri. Udstillingen vil danne rammen for DAKOFAs bygge- og anlægskonference den 28. marts, og på konferencen vil et besøg i udstillingen indgå i programmet. Anders Lendager fra Arkitektfirmaet Lendager Group vil på dagen præsentere baggrunden for udstillingen.
Læs mere her


EU på vej mod forbud mod fire plastblødgørere (17.02.17)
EU's REACH komite har klassificeret de fire ftalater DEPH, DBP, DIBP og BBP som hormonforstyrrende. Disse plastblødgørere findes i fx badeforhæng, plastfodbolde, vinylgulve, presenninger og andre forbrugerprodukter og især i produkter importeret fra ikke-EU lande.
Læs mere her


Nyudviklet dansk slaggeanlæg i Baltimore (16.02.17)
Et MUDP-projekt om forsortering af slagge har medvirket til dansk eksport til USA. Projektet har haft til formål at udvikle et forsorteringsanlæg, som kan håndtere den specielle, våde sammenblanding af flyveaske, gips og slagger. Anlægget er nu udviklet og sat i drift i USA.
Læs mere her


Biogas til tunge køretøjer er den fossilfrie vej frem (15.02.17)
I en ny rapport, udarbejdet af Ea Energianalyse og SDU, kaldet ”Biogas og andre VE brændstoffer til tung transport” konkluderes det, at biogas på lang sigt kan forventes at blive et billigere og mere klimavenligt brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer.
Læs mere her


Et stort plastsorteringsanlæg for 40 kommuner - prækvalificeringsmateriale offentliggjort (14.02.17)
Udbudsmaterialet til prækvalificering til 'udbud med dialog' for etablering af plastsorteringsanlæg er nu offentliggjort af CLEAN og Københavns Kommune. Informationsmøde 13. marts - deadline 18. april 2017.
Læs mere her


Arrangementer:

Den gode ansøgning til MUDP 2017 (16.03.17)
Der afholdes seminar torsdag den 16. marts 2017 kl. 12.30-15.30. Seminaret afholdes i B!NGS bygning 8, stueetagen lokale 105, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Er ISWA noget for dig? (17.03.17)
Der afholdes møde i DAKOFAs ”ISWA-udvalg”, fredag den 17. marts 2017 kl. 10.00 til 12.30. Mødet afholdes hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Bygge- og anlægsaffald (28.03.17)
DAKOFA afholder konference om bygge- og anlægsaffald d. 28. marts 2017, kl. 09.00-16.00. Konferencen afholdes i Dansk Arkitekturcenter, Strandgade 27B, 1401 København.
Læs mere her


Markedsplads for eksporterende virksomheder i affaldssektoren (04.04.17)
DAKOFA afholder d. 4. april 2017 en markedsplads for eksporterende virksomheder i affaldssektoren. Nærmere information om tid og sted vil blive offentliggjort snarest muligt.
Læs mere her


Organisk Affald (09.05.17)
DAKOFA afholder konference d. 9. maj 2017, kl. 09.00 - 16.00 om organisk affald. Konferencen afholdes i BINGs konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Folkemødet 2017 (15.-18.06.17)
DAKOFA deltager igen i år med et affalds- og ressourcetelt på årets Folkemøde fra den 15.-18. juni.


Emballageaffald (22.08.17)
DAKOFA afholder konference  d. 22. august 2017, kl. 09.00 - 16.00 om emballageaffald. Konferencen afholdes i BINGs konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


DAKOFA årskonference 2017 (21.-22.09.17)
DAKOFA afholder årskonference 2017, d. 21.-22. september 2017 på Hotel Legoland, Billund.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.