Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 5-6

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 5-6
 

Affaldsmagasin på gaden (13.02.17)
I disse dage udgives magasinet "Dansk Affaldshåndtering", som udsendes til alle aktører indenfor affalds- og ressourcesektoren. DAKOFA slår et slag for eksportmuligheder.
Læs mere her


Danskerne genererer fortsat de største mængder af affald i Europa (10.02.17)
Det europæiske statistikkontor, Eurostat, har for nyligt præsenteret nye data for affaldsgenerering og –behandling i 2015 fra de 28 medlemsstater. Danmark tager igen i år den kedelige førertrøje i forhold til mængderne af genereret affald.
Læs mere her


Tekstilgenbrug giver bedre økonomi og miljø (10.02.17)
De komplekse sammenhænge for at øge genbrug og genanvendelse af tekstilaffald og kasseret tøj blev tydelige på DAKOFAs konference om emnet, men der er væsentlige gevinster at opnå.
Læs mere her


Ros og råd til dansk implementering af affaldslovgivningen (09.02.17)
I forbindelse med Kommissionens arbejde vedr. implementeringen af miljøreglerne i EU er der udarbejdet 28 landerapporter. I rapporten vedr. Danmark fastslås det, at Danmark har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forbedre affaldshåndteringen og gennemføre EU’s mål for affald. På trods af, at Danmark fortsat er et af de lande i EU, der har de største mængder kommunalt affald pr. indbygger og en høj andel af forbrændingsaffald, kan det konstateres, skriver Kommissionen, at landets affaldshåndteringsplan forudser et skift fra forbrænding til mere genanvendelse.
Læs mere her


Viden om den gode miljøkortlægningsrapport (08.02.17)
DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald har udgivet et nyt fakta-ark med "Viden om den gode miljøkortlæningsrapport". Fakta-arket er det ottende i en række af fakta-ark med viden om aktuelle problemstillinger i relation til håndtering af bygge- og anlægsaffald, som netværket har udarbejdet på baggrund af gruppens diskussioner.
Læs mere her


Sidste chance for at kommentere på BAT konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg (07.02.17)
Miljøstyrelsen har netop modtaget andet og sidste udkast til BAT konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg. Det er nu sidste chance for at give kommentarer til konklusionerne. Herefter vil BAT konklusionerne blive vedtaget på et møde i EU kommissionens IPPC kontor i marts 2017.
Læs mere her


MUDP 2017 emner er offentliggjort - første frist 20. april (06.02.17)
De vejledende tekster for ansøgninger til det Miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) kan nu findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsfrist 20. april for store Fyrtårnsprojekters grundideer og for øvrige projekter inden for MUDP og Grøn Innovation er fristen 17. maj
Læs mere her


EU’s skattekommissær opfordrer til et grønt skattesystem (03.02.17)
Pierre Moscovici opfordrede i onsdags, på et møde i Bruxelles, medlemsstaterne til at flytte skatten på arbejde over på ressourcer. Siden 1990 har Kommissionen ved flere lejligheder forsøgt at foreslå en skat på kul, gældende i alle medlemsstaterne.
Læs mere her


EU er på rette spor i forhold til cirkulær økonomi (02.02.17)
Et år efter Europa-Kommissionen præsenterede sin pakke for cirkulær økonomi, gør man i en ny implementeringsrapport status. Kommissionens næstformand Frank Timmermans er tilfreds med fremskridtene.
Læs mere her


Fire nye film om sortering af affald (01.02.17)
Miljøstyrelsen har netop lanceret fire oplysningsfilm om affaldssortering. Disse er frit tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmside. Målgruppen er kommuner og affaldsselskaber, som opfordres til at bruge dem i deres kommunikation og kontakt med borgerne. Filmene rummer tips og vigtige budskaber til borgerne om affaldssortering. Indholdet er tilrettelagt med henblik på, at budskaberne skal være relevante og korrekte for borgere i hele landet på tværs af kommunernes forskellige indsamlingsordninger.
Læs mere her


Arrangementer:

Bygge- og anlægsaffald (28.03.17)
DAKOFA afholder konference om bygge- og anlægsaffald d. 28. marts 2017, kl. 09.00-16.00. Konferencen afholdes i Dansk Arkitekturcenter, Strandgade 27B, 1401 København.
Læs mere her


Markedsplads for eksporterende virksomheder i affaldssektoren (04.04.17)
DAKOFA afholder d. 4. april 2017 en markedsplads for eksporterende virksomheder i affaldssektoren. Nærmere information om tid og sted vil blive offentliggjort snarest muligt.
Læs mere her


Organisk Affald (09.05.17)
DAKOFA afholder konference d. 9. maj 2017, kl. 09.00 - 16.00 om organisk affald. Konferencen afholdes i BINGs konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Folkemødet 2017 (15.-18.06.17)
DAKOFA deltager igen i år med et affalds- og ressourcetelt på årets Folkemøde fra den 15.-18. juni.


Emballageaffald (22.08.17)
DAKOFA afholder konference  d. 22. august 2017, kl. 09.00 - 16.00 om emballageaffald. Konferencen afholdes i BINGs konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


DAKOFA årskonference 2017 (21.-22.09.17)
DAKOFA afholder årskonference 2017, d. 21.-22. september 2017 på Hotel Legoland, Billund.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.