Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 3-4

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 3-4
 

Nyheder:

Vil din organisation/virksomhed være vært for en event hos DAKOFA på Folkemødet i juni 2017? (30.01.17)
DAKOFA er igen i år med på Folkemødet på Bornholm med det eneste affalds- og ressourcetelt på pladsen.
Læs mere her


Ny måde at samarbejde på skal sikre bedre og mere genanvendelse af byggeaffald (29.01.17)
Et nyt partnerskab mellem private virksomheder og det offentlige skal sikre bedre og mere genanvendelse af byggeaffaldet, så det i sidste ende kan anvendes til nybyggerier.
Læs mere her


Data om miljøfremmede stoffer i bygninger (29.01.17)
Miljøstyrelsen har ladet udarbejde en database indeholdende data over forekomst af miljøfremmede stoffer i forskellige materialer, som findes i bygninger, der skal rives ned eller renoveres. Arbejdet, som også omfatter indsamling af data fra miljøkortlægningsrapporter, er beskrevet i to rapporter, som nu er publiceret.
Læs mere her


Affaldsforbrænding har også en rolle i den cirkulære økonomi (27.01.17)
Kommissionen præsenterede i går en ny meddelelse om affaldsforbrændingens rolle i den cirkulære økonomi. Fokus er på, at affaldshierarkiet opretholdes samtidig med, at energien i det affald, som ikke kan genbruges og genanvendes, udnyttes optimalt.
Læs mere her


Kommissionen løfter sløret for temaerne i en kommende plaststrategi (26.01.17)
Kommissionen vil bl.a. fokusere på alternative kilder til plastmaterialer, design til genbrug og genanvendelse samt plast i havene.
Læs mere her


Den forestående proces for CØ-pakken (26.01.17)
Europa-Parlamentet arbejder i øjeblikket på højtryk for at rulle Kommissionens arbejde med CØ-pakken ud i de relevante direktiver. Arbejdet forventes at medføre, at medlemsstaterne, herunder Danmark, skal implementere de nye mål og krav i de nationale lovgivninger senest sommeren 2019.
Læs mere her


Parlamentets miljøkomité topper CØ-pakken med højere genanvendelsesmål og krav om separate indsamlingsordninger (25.01.17)
Europa-parlamentets miljøkomité har netop præsenteret en rapport med ændringsforslag til CØ-pakken, hvor de højner ambitionsniveauet for den cirkulære dagsorden og dermed også for indsamling og genanvendelse af affald.
Læs mere her


Udgivelse af The Circular Designguide (24.01.17)
På World Economic Forum i Davos har Ellen MacArthur Fonden, i samarbejde med designvirksomheden IDEO, netop offentliggjort The Circular Design Guide. Guiden er udformet som et værktøj til designere, produktudviklere og entreprenører med henblik på at få cirkulære principper tænkt ind i designprocessen for nye produkter, services og systemer.
Læs mere her


Ny beregningsmodel til risikovurdering af jordforureninger (23.01.17)
Miljøstyrelsen og DTU Miljø har i samarbejde udviklet et nyt beregningsværktøj til risikovurdering af forurenede grunde i forhold til grundvand. Modellen kaldes GrundRisk, og sidste del af modellen, som omhandler stoftransport i ikke-vandmættet jord, er netop publiceret. Modellen skal, når den er implementeret i et IT-værktøj, erstatte den velkendte JAGG-model.
Læs mere her


Sidste udkald for indslag på ISWA's Årskonference 2017 (23.01.17)
ISWA holder Årskonference den 25.-27. september 2017 i Baltimore, USA, og vil i den forbindelse gerne modtage idéer til oplæg indenfor emnerne: Klimaændringer, Cirkulær Økonomi, Lukning af ukontrollerede lossepladser, Ressourcehåndtering, "Smarte" teknologier samt Affaldsenergi.
Læs mere her


Danmark førende inden for eco-innovation (20.01.17)
I 2015 var Danmark absolut topscorer i forhold til eco-innovation i EU. Det viser en ny undersøgelse fra det europæiske Eco-Innovation Observatory.
Læs mere her


Den globale genanvendelsesprocent for plastemballager skal stige til 70% (17.01.17)
Hvert år forsvinder der for flere hundrede milliarder kroner plastmateriale fra den globale økonomi. I disse dage mødes mere end 3.000 virksomhedsledere, toppolitikere og organisationsfolk til det årlige World Economic Forum i Davos, hvor man diskuterer løsninger på denne og en lang række andre globale udfordringer. På konferencen præsenterede Ellen MacArthur fonden et nyt initiativ, som skal ændre det globale økonomiske system for plastemballager.
Læs mere her


Forhandlinger om fremtidens genanvendelsesmål (16.01.17)
Rådet vil i den kommende tid forhandle om et kompromisforslag, der lægger op til lavere overordnede genanvendelsesmål, end foreslået af Kommissionen, mod indsættelsen af separat genanvendelsesmål for organisk affald.
Læs mere her


Arrangementer:

Skriv om affald, så du bliver forstået (01.02.17)
DAKOFA og Rostra Kommunikation afholder et endagskursus onsdag d. 1. februar 2017, kl. 9.30 – 16.30 i DAKOFAs lokaler hos B!NGS, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Genbrug og genanvendelse af tekstiler – kan vi øge bæredygtigheden? (07.02.17)
DAKOFA afholder konference om tekstiler tirsdag den 7. februar 2017 i B!NGS’ konferencesal, Vesterbrogade 149, 1620 Kbh. V klokken 9-15.30.
Læs mere her


Bygge- og anlægsaffald (28.03.17)
DAKOFA afholder konference om bygge- og anlægsaffald d. 28. marts 2017, kl. 09.00-16.00. Konferencen afholdes i Dansk Arkitekturcenter, Strandgade 27B, 1401 København.
Læs mere her


Markedsplads for eksporterende virksomheder i affaldssektoren (04.04.17)
DAKOFA afholder d. 4. april 2017 en markedsplads for eksporterende virksomheder i affaldssektoren. Nærmere information om tid og sted vil blive offentliggjort snarest muligt.
Læs mere her


Organisk Affald (09.05.17)
DAKOFA afholder konference d. 9. maj 2017, kl. 09.00 - 16.00 om organisk affald. Konferencen afholde i BINGs konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Folkemødet 2017 (15.-18.06.17)
DAKOFA deltager igen i år med et affalds- og ressourcetelt på årets Folkemøde fra den 15.-18. juni.


Emballageaffald (22.08.17)
DAKOFA afholder konference  d. 22. august 2017, kl. 09.00 - 16.00 om emballageaffald. Konferencen afholde i BINGs konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


DAKOFA årskonference 2017 (21.-22.09.17)
DAKOFA afholder årskonference 2017, d. 21.-22. september 2017 på Hotel Legoland, Billund.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.