Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA-Nyhedsbrev: uge 26-31

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 26-31
 


Nyheder

Nyhed: Plastaffald: sortering og genanvendelse af husholdningsaffald i Holbæk kommune

Nyhed: Highlights fra Ellen MacArthur Foundations Summit 2017

Nyhed: Høring - udkast til ændring af bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Nyhed: Kortlægning af jordstrømme i Danmark

Nyhed: Høring - udkast til bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg

Nyhed: Miljøstyrelsen inviterer alle til at komme med forslag til ændringer i affaldsreglerne

Nyhed: Ny publikation beskriver over 100 cirkulære demonstrationsprojekter

Nyhed: Kendt skuespiller i kamp mod ressourcespild

Nyhed: Affaldet skal væk fra hav og strande

Nyhed: Kriterier for HP14 "økotoks" nu vedtaget i EU

Nyhed: Forbrænding af imprægneret træ bliver nu muligt på danske anlæg

Nyhed: DAKOFA slår et slag for CØ

Nyhed: Evaluering af ressourcestrategi for affaldshåndtering er nu på gaden

Nyhed: Kommunernes aktiviteter på genbrugsområdet – er det lovligt?

Nyhed: De første frivillige standarder for cirkulær økonomi er på gaden

Nyhed: Ny web-baseret platform for handel med affald

Nyhed: Offentlig høring om mikroplast


Arrangementer

Konference: Indsamlingsordninger og sorteringsanlæg – hvad er status og hvor skal vi hen?

Arrangement: Dialogmøde om udarbejdelse af den kommende nationale affaldsplan

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Arrangement: Dialogmøde om udarbejdelse af den kommende nationale affaldsplan

Seminar: Håndtering af jord - regler og rammer

Seminar: Ny vejledning i klassificering af farligt affald

Konference: DAKOFA årskonference 2017


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.