Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA-Nyhedsbrev: uge 18-19

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 18-19
 


Nyheder

Nyhed: ISWAs fortsatte arbejde med ukontrollerede lossepladser kan blive en fordel for danske aktører

Nyhed: Alle københavnere skal kildesortere madaffald inden årets udgang

Nyhed: Madaffald kan komme i gas-bybusser og på landbrug med malkekvæg

Nyhed: Cirkulær økonomi er også en kommunal dagsorden

Nyhed: Vejledning om basistilstandsrapporter for deponeringsanlæg

Nyhed: Høring: ny slambekendtgørelse, ny husdyrgødnings-bekendtgørelse, m.fl. - frist 1. juni

Nyhed: 4 nye tilskudordninger fra EU's LIFE pulje

Nyhed: Nyt europæisk konsortie skal bane vejen for bløde cirkulære emballager

Nyhed: Ny rapport fra Avfall Norge om teknologier til rensning af perkolat

Nyhed: Aktørernes modtagelse af Restproduktbekendtgørelsen og PCB-grænseværdien
Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.