Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 18-19

DAKOFA: Nyhedsbreve uge 18-19
 

Nyheder:

Skal indsamling af madaffald i Sverige gøres obligatorisk? (17-05-2016)
Svenske Naturvårdsverket udgav tidligere på året en statusrapport over, hvor langt man er i forhold til at opfylde de svenske miljømål. Målene, som blev fremsat af den svenske regering i 2009, siger bl.a., at halvdelen af alt madaffald fra husholdninger, storkøkkener, butikker og restauranter skal genanvendes inden 2018. Status er imidlertid, at man med den nuværende indsats stadig har langt til mål. Affald Sverige foreslår derfor, at indsamling af madaffald gøres obligatorisk.
Læs mere her


DAKOFA sponsorater (17-05-2016)
Så er det igen tiden, hvor DAKOFA udbyder vores populære sponsorater. 2 gange årligt er det muligt at tegne et sponsorat og denne gang for efteråret 2016.
Læs mere her


Import af affald til danske affaldsforbrændingsanlæg steget 25 % (17-05-2016)
Importen af affald til affaldsforbrændingsanlæggene steg fra 258.000 tons i 2014 til 324.000 i 2015. Det svarer til, at 9 % af alt forbrændt affald i Danmark i 2015 var fra udlandet. Ca. 2/3 af alle danske affaldsforbrændingsanlæg importerede affald i 2015.
Læs mere her


Er det realistisk at nå de nye mål for genanvendelse? (17-05-2016)
Under en netop afsluttet to-dages konference i Berlin, blev kommissionens udspil til den cirkulære økonomipakke vendt og drejet i forhold til både visioner, muligheder og udfordringer. Men udspillets forslag om en ny metode til at beregne medlemsstaternes genanvendelsesrater viste sig som et vigtigt og tilbagevendende emne.
Læs mere her


DAKOFAs formand stopper (17-05-2016)
DAKOFAs formand siden september 2013, Christian Møller, er fratrådt sin stilling som adm. direktør og koncernchef for Marius Pedersen A/S. Dermed stopper Christian Møller ligeledes som formand for DAKOFA.
Læs mere her


Øget ressourceeffektivitet kan mindske udledningerne af klimagasserne med 60% (16-05-2016)
Dette er konklusionen på ny rapport udarbejdet af Det International Ressource Panel i UNEP. Panelet har den 15. maj offentliggjort et resumé af rapporten, hvori de vigtigste resultater er gengivet. Panelet er kommet frem til, at hvis en effektiv ressourcepolitik introduceres sammen med globale ambitiøse aktiviteter rettet mod at nedbringe udledningen af klimagasser vil det være muligt, at:
Læs mere her


Lovforslag om mere iblanding af biobrændstoffer til transport vil hjælpe bioethanol-fabrik ved Holstebro (13-05-2016)
I regeringens forårsudspil af 13. maj indgår bl.a. et kommende lovforslag om iblanding af mindst 0,9 % avancerede biobrændstoffer i brændstoffer til transport. Det skal være et krav til alle leverandører af benzin, diesel og gas.
Læs mere her


Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding (13-05-2016)
I et såkaldt "forårsudspil" fra regeringen, fremgår det, at regeringen ønsker en konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald fra såvel husholdninger som erhvervsvirksomheder. Konkurrenceudsættelsen vil indebære ophævelse af anvisningsretten og benyttelsespligten for erhvervsaffald samt kommunal udbudspligt for husholdningsaffald. Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, men der lægges op til, at kommunale forbrændingsanlæg selskabsgøres.
Læs mere her


Regeringen ønsker at indføre konkurrence mellem de danske forbrændingsanlæg (11-05-2016)
Energi, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt besøgte i dag Dansk Affaldsforenings Årsmøde i København, hvor han fremlagde regeringens holdning til fremtidens organisering af sektoren.  Ministeren gjorde det klart, at regeringen ønsker at øge konkurrencen mellem forbrændingsanlæggene, og at det i fremtiden skal være frit for virksomheder at komme af med deres affald til det billigste anlæg.
Læs mere her


Hvordan øger man indsamling af madaffald fra husholdningerne? Briterne kommer med konkrete anbefalinger (04-05-2016´)
En ny britisk vejledning skal hjælpe de lokale myndigheder med at indsamle større mængder madaffald fra husholdningerne. Mange af anbefalingerne kan også være relevante for de danske kommuner.
Læs mere her


Effektivisering af lokale indsamlingssystemer – waliserne er i gang (03-05-2016)
I 2011 lancerede den walisiske regering et såkaldt ”blueprint”, som skal guide de lokale walisiske myndigheder udi effektiv indsamling af husholdningsaffaldet, set i forhold til både kvalitet, økonomi og miljø. Planen giver de lokale myndigheder klare retningslinjer for indsamling af husholdningsaffaldet, men tillader samtidig en vis grad af metodefrihed.
Læs mere her


Arrangementer:

Hvordan øges genanvendelsen i Danmark? - få inspiration fra de førende EU-lande (24-05-2016)
DAKOFA afholder konference d. 24. maj 2016 om "Hvordan øges genanvendelsen i Danmark? Inspiration fra andre EU-lande". Konferencen afholdes kl. 09.00-16.00 i B!NGS, konferencesalen, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Statusmøde: Fremtidens risikovurdering af deponeringsanlæg (31-05-2016)
Der afholdes statusmøde i branchepartnerskabet for deponering af affald d. 31. maj 2016 fra kl. 10.00 – 15.00 hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, 1620 København V. Det er gratis at deltage.

Branchepartnerskabet er etableret i forbindelse med igangsættelse af samarbejdsprojektet om udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald. Samarbejdsprojektet er igangsat af Dansk Affaldsforening, DepoNet og Miljøstyrelsen.
Læs mere her


Klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald (06-06-2016)
DAKOFA afholder en gentagelse af seminar om regler og udfordringer i forbindelse med klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald. Seminaret afholdes d. 6. juni 2016 kl. 10.00-14.00, på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.
Læs mere her


Folkemødet 2016 (16+17+18+19-06-2016)
DAKOFA deltager med et telt på Folkemødet 2016 i perioden 16. juni-19. juni 2016.


Klimaforbedring med biocover på deponeringsanlæg (22-06-2016)
DAKOFA afholder et seminar om biocover til klimaforbedringer på deponeringsanlæg. Seminaret afholdes onsdag d. 22. juni 2016 kl. 10.00-15.00 på Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2016
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I (06+07-10-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 6.-7. oktober 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.