Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 6-7

Nyheder:

Chlorparaffiner i danske bygninger (22-02-2016)
Miljøstyrelsen har udgivet en ny undersøgelse om forekomsten af chlorparaffiner i danske bygninger. Undersøgelsen er baseret på indhentning af information fra miljøkortlægningsrapporter udarbejdet i forbindelse med renovering eller nedrivning af bygninger i Danmark.*
Læs mere her


Skal genbrug tælle med i genanvendelsesprocenten? (22-02-2016)
Toppen af affaldshierarkiet og et velfungerende marked for sekundære råmaterialer var nogle af de centrale emner, som i sidste uge blev diskuteret i Bruxelles på Forum Europes konference om cirkulær økonomi.
Læs mere her


Udnyttelse af varme i røggas koster ekstra afgifter (22-02-2016)
Aars Fjernvarme betaler ekstra i energiafgifter, fordi de udnytter varmen fra røggassen. De har henvendt sig til skatteministeren og påpeger, at afgifterne bør baseres fuldt ud på energiindholdet i den anvendte brændsel og ikke på energioutputtet.
Læs mere her


Madspild står højt på dagsordenen i hele fødevarekæden (18-02-2016)
Det bobler med mange forskellige madspildsinitiativer, projekter og lokale initiativer. Det viste Miljø- og Fødevareministeriets konference om madspild den 26. november 2015 tydeligt.*
Læs mere her


England klar til at udvikle og integrere deleøkonomien (17-02-2016)
Deleøkonomi handler om at dele med hinanden. Det vil sige, at personer deler, låner, bytter eller lejer med hinanden. Det kan være bilen, boligen, tøjet eller lignende. I Danmark er der mange eksempler på deleøkonomi som f.eks. kjolebiblioteket ”Resecond”, delebilsordninger eller værktøjsdeleordningen ”Nabo-skab”. På den måde bliver uudnyttede ressourcer udnyttet mere optimalt.
Læs mere her


Eva Kjer Hansen: Cirkulær økonomi er en gave til erhvervslivet (17-02-2016)
Tirsdag afholdt Forum Europe en konference om cirkulær økonomi. Blandt hovedtalerne var den danske Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen, som i sin tale ønskede at sende et klart budskab om, at den cirkulære økonomi er og vil blive en gevinst for erhvervslivet.
Læs mere her


Kriseudvalg og advokatundersøgelse om overkapacitet på ARC (16-02-2016)
Amager Ressource Center (ARC) vil muligvis løse fremtidig overkapacitet ved at importere affald, søge en fusionering og/eller genbruge mindre affald.
Læs mere her


Ny undersøgelse viser begrænsede muligheder for at hindre eksport af potentielt skadeligt elektronikaffald (15-02-2016)
Nordisk Affaldsgruppe (NAG) under Nordisk Ministerråd har med hjælp fra Bech-Bruun undersøgt mulighederne for at finde virkemidler, der kan hindre uønsket eksport af brugte elektriske og elektroniske produkter, som måske nærmere er affald og ikke produkter.
Læs mere her


Plastemballager skal cirkulere i ”den nye plastøkonomi” (10-02-2016)
I hvilken grad kan plastemballager designes med betydeligt færre kombinationer af plastmaterialer og tilsætningsstoffer? Og hvilke økonomiske konsekvenser ville det medføre? Hvilke økonomiske gevinster kunne man realisere, hvis al plastemballage havde ens mærkning, som var kombineret med standardiserede sorteringssystemer? Og hvad er de stærkeste drivkræfter for at drive et marked for genanvendt plast? Disse og mange andre spørgsmål skal nu besvares under den globale plastprotokol, som den britiske organisation Ellen MacArthur Foundation netop har foreslået.
Læs mere her


Nyt samarbejde for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (09-02-2016)
De næste 40 år bliver der globalt set behov for at øge nybyggeri i et hidtil uset omfang. Store voksende økonomier som Kina har brugt mere beton de seneste 3 år end USA har brugt hele det forrige århundrede. I Danmark udgør affald fra byggesektoren 1/3 af den samlede affaldsmængde, men der er indikationer, der peger i retning af, at der er endnu mere at komme efter i bestræbelserne på at sikre en optimal udnyttelse af de eftertragtede materialetyper.
Læs mere her


Arrangementer:

Affaldsregistret - mulige forbedringer (03-03-2016)
DAKOFA afholder seminar den 3. marts 2016, kl. 09.00-13.00 i DAKOFAs lokaler, Vestebrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Kommunepuljeprojekter (Tema 3) - Bioaffald & plast (05-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 5. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V om bioaffalds- og plastprojekter finansieret af kommunepuljen.
Læs mere her


Bygge- & anlægsaffald (26-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 26. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.
Læs mere her


Folkemødet 2016 (16+17+18+19-06-16)
DAKOFA deltager med et telt på Folkemødet 2016 i perioden 16. juni-19. juni 2016.


DAKOFAs Årskonference 2016 (29+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.