Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 52-1

Nyheder:

Indsamling af madaffald med haveaffald kan være en relevant løsning
Frederiksberg Kommune har i en forsøgsordning indsamlet madaffald sammen med haveaffald i den beholder, som bruges til haveaffald. I alt 2.300 haveboliger har været omfattet af ordningen og har ud over madaffald også sorteret de større grene fra haveaffaldet og lagt dem i enten i restaffaldsbeholderen eller i bundter ved siden af. Ordningen blev sat i gang i februar 2015.
Læs mere her


Partnerskab for kemi i tekstiler afrapporteret (10-01-2016)
Miljøstyrelsens Partnerskab for kemi i tekstiler blev etableret den 1. januar 2015 på baggrund af en forundersøgelse i 2013 og en involveringsproces i 2014 for at afklare om der var grundlag for at etablere partnerskabet samt give forslag til emner til partnerskabets virke. Resultaterne fra de indledende undersøgelser mv. er afrapporteret i ”Kemipartnerskaber på tekstilområdet – Opsamling på involveringsproces og dialogworkshops”, Orientering nr. 5, 2014.
Læs mere her


Hollands prioriteringer under EU-formandsskabet (08-01-2016)
Holland, som har EU-formandsskabet i den første halvdel af 2016, har netop offentliggjort deres arbejdsprogram for deres formandskabsperiode. Holland har annonceret, at de under deres formandsskab vil behandle meddelelsen om den cirkulære økonomi, som også kaldes handlingsplanen for cirkulær økonomi. Holland har fire store indsatsområder på deres arbejdsprogram, hvoraf ét af områderne er en fremadrettet klima- og energipolitik, hvorunder cirkulær økonomi vil blive behandlet.
Læs mere her


Høring af udkast til BREF dokument og BAT konklusioner for affaldsbehandling (08-01-2016)
EU Kommissionen sendte umiddelbart inden jul et udkast til BREF-dokument for affaldsbehandling (WT-BREF) i høring. Særlig opmærksomhed bør rettes mod udkast til BAT-konklusioner, som fremadrettet bliver bindende for danske affaldsbehandlingsanlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. WT-BREF dokumentet er med sine 1030 sider omfattende.
Læs mere her


Nyt om den politiske proces for vedtagelsen af EU’s nye affaldsmål (08-01-2016)
Europa Parlamentet har nu udpeget parlamentsmedlemmet Simona Bonafé fra Italien som ordfører for den kommende revision af genanvendelsesmålene i affaldsdirektivet og emballagedirektivet samt for målsætningerne i deponeringsdirektivet. Simona Bonafé vil derfor nu udarbejde en rapport for hver af de tre forslag, som vil blive fremlagt for parlamentets miljøkomité inden for de kommende måneder.  Miljøkomitéen vil på deres første møde diskutere rapporterne og på et senere møde, som forventes inden sommerferien, afholde en afstemning om evt. ændringsforslag. Først når Miljøkomitéen har gennemført en afstemning, vil et endeligt forslag til ændringer blive sendt til afstemning i Parlamentet, og herved påbegyndes første behandling i Parlamentet, hvilke  forventes i anden 3. eller 4. kvartal af 2016.
Læs mere her


Fælles projekt om afhentning af husholdningsaffald (08-01-2016)
Som led i bestræbelserne på at optimere og effektivisere indsamling fra husstande er en håndfuld renovationsselskaber gået sammen om et projekt, som er finansieret med 4,1 mio.kr. fra Det Frie Forskningsråd.
Læs mere her


Dansk Industri lancerer ny miljø- og ressourcepolitik (28-12-2015)
Danmarks miljøpolitik er forældet, og bør tilrettes de voksende udfordringer på ressourceområdet.
Læs mere her


Forurenende stoffer i beton og tegl (18-12-2015)
Miljøstyrelsen har netop offentliggjort et nyt miljøprojekt, som har haft til formål at belyse om beton og tegl kan indeholder stoffer, der kan skade miljø eller mennesker i forbindelse med genanvendelse. Projektet skal bidrage til at skabe et fagligt grundlag for, at Miljøstyrelsen kan fastlægge eventuelle fremtidige miljømæssige krav til anvendelse af knust beton og tegl.
Læs mere her


Arrangementer:

Teknologiudvikling og bedre rammebetingelser - vejen til bedre kvalitet i genanvendelse af elektronikaffald i Danmark (02-02-2016)
DAKOFA afholder konference den 2. februar 2016, kl. 9.00-16.00 i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.
Læs mere her


Offentlige-Private partnerskaber på affaldsområdet (04-02-2016)
DAKOFA afholder seminar d. 4. februar 2016, kl. 09.30-12.30 i DAKOFAs lokaler, B!NGS, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V, med efterfølgende netværksmøde i netværket for affaldsjura.
Læs mere her


Kommunepuljeprojekter (Tema 2) - Nudging, kommunikation og sorteringsadfærd, affald fra sommerhuse samt kommunal miniworkshop (09-02-2016
DAKOFA afholder konference d. 9. februar 2016, kl. 09.00-16.00 på Hotel Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus om projekter finansieret af Kommunepuljen (Tema 2).
Læs mere her


Kommunepuljeprojekter (Tema 3) (05-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 5. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V om projekter finansieret af Kommunepuljen (Tema 3).


Bygge- & anlægsaffald (26-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 26. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.


DAKOFAs Årskonference 2016 (29.+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.