Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 49-50

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 49-50
 

Nyheder:

Glædelig jul - og cirkulært nytår! (20-12-2016)
Fra alle os (i DAKOFAs sekretariat) til alle jer (DAKOFA-medlemmer) skal der lyde et rungende TAK for et fantastisk 2016 og på glædeligt gensyn i 2017.
Læs mere her


Anbefalinger, der skal sikre effektiv indsamling af elektronikaffald i Danmark (20-12-2016)
På en konference afholdt d. 19. december præsenterede Partnerskabet for indsamling af elektronikaffald 5 anbefalinger, som skal sikre fortsat god indsamling af elektronikaffald i Danmark, så WEEE-direktivets indsamlingsmål kan nås.
Læs mere her


Inspiration til bedre genbrug og genanvendelse af byggeaffald (19-12-2016)
DAKOFA publicerer nu 4 små idekataloger under overskriften "Europæiske initiativer til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald". Katalogerne indeholder interessante tiltag fundet hos EUs medlemslande, som kan inspirere danske aktører til mere og bedre genanvendelse af byggeaffald. Initiativerne findes under under-overskrifterne:
•    Dokumentation og Sporbarhed
•    Beton
•    Nedrivningspraksis og sorteringsteknologi
•    Markedet for genbrugs- og genanvendte byggematerialer
Læs mere her


EU Kommissionen laver retningslinjer for gennemgang af byggeri inden renovering og nedrivning (16-12-2016)
I midten af december var den europæiske bygnings- og nedrivningsindustri sammen med de nationale myndigheder og brancheorganisationer inviteret til workshop i EU kommissionen om bygningsgennemgang (pre-audit) inden renovering og nedrivning. Workshoppen er en opfølgning på en af de tre initiativer om bygge- og anlægsaffald indeholdt i Kommissionens cirkulære økonomi-pakke fra december 2015. Målet er at øge genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
Læs mere her


EEA: Forebyggelse af farligt affald skal opprioriteres (16-12-2016)
Forebyggelse af farligt affald skal ifølge det Europæiske Miljøagentur prioriteres højere. Danmark mangler fortsat en plan for området.
Læs mere her


Der er samfundsøkonomi i genbrug af gamle mursten (15-12-2016)
Ny samfundsøkonomisk analyse viser, at genbrug af gamle mursten i nye byggerier kan betale sig, når de gamle mursten erstatter mere eksklusive sten. Når der er tale om maskin- eller standardsten, er det dog som udgangspunkt mest fordelagtigt at nedknuse og genanvende dem ved anlægsarbejder.
Læs mere her


Stor energipakke fra EU Kommissionen offentliggjort (14-12-2016)
Pakken indeholder især dele vedr. vedvarende energi og energieffektivitet og indgår i gennemførsel af EU’s 2030-ramme for klima og energipolitikken. Og CØ med i ny Ecodesign-direktiv arbejdsplan.
Læs mere her


Output fra første møde i ERFA-gruppen om affald fra kommunale institutioner (12-12-2016)
Stort behov for at indhente mere viden om og udvikle håndtering af de kommunale institutioners affald. ERFA-gruppen begyndte arbejdet indenfor tre emner: praktisk-fysiske forhold, organisatoriske udfordringer samt påvirkning af sorteringsadfærd.
Læs mere her


Europaparlamentets miljøudvalg sætter fokus på madspild (09-12-2016)
Europaparlamentets miljøudvalg har netop præsenteret et udkast til en rapport, som præsenterer forslag til initiativer for reduktion af madspild, herunder bl.a. et 50%-mål i 2030.
Læs mere her


Otte hollandske byer går forrest for cirkulær økonomi (08-12-2016)
Indtil nu har otte hollandske byer har underskrevet en aftale, som forpligter dem til at arbejde for mere cirkulær økonomi. Flere forventes at følge efter. Aftalens ambition er, at bevæge alle deltagende byer i den cirkulære retning inden 2050.
Læs mere her


Europa-Kommissionen præsenterer sine prioritetsområder inden for madspild (06-12-2016)
Den europæiske kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Vytenis Andriukaiti, har præsenteret fem overordnede prioritetsområder for det fremtidige arbejde på madspildsområdet.
Læs mere her


Arrangementer:

Klassificering af farligt affald (24-01-2017)
DAKOFA afholder et kursus i klassificering af farligt affald. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor deltagerne lærer at klassificere farligt affald. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Det er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber.
Programmet for kurset kommer snarest.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i B!NGS, lokale 105, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Skriv om affald, så du bliver forstået (01-02-2017)
DAKOFA og Rostra Kommunikation afholder et etdagskursus onsdag d. 1. februar 2017, kl. 9.30 – 16.30 i DAKOFAs lokaler hos B!NGS, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


DAKOFA årskonference 2017 (21+22-09-2017)
DAKOFA afholder årskonference 2017, d. 21.-22. september 2017 på Hotel Legoland, Billund.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.