Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 45-46

Nyheder:

Så udbydes der igen DAKOFA-sponsorater (18-11-2016)
Nu er det tid til fornyelse eller nytegning af DAKOFAs sponsorater - denne gang for foråret 2017.
Læs mere her


Energi- og CO2-regnskabet - et nyt værktøj for kommunerne (18-11-2016)
Den nye brugervenlige, videreudviklede kommunale CO2-beregner anvender standarddata - dog skal lokale data for fx spildevandsrenseanlæg og biogasset husdyrgødning indtastes.
Læs mere her


Kommissionen anbefaler ”pre-audit” før nedrivning og sporbarhed i alle led (18-11-2016)
Det er blot to af de redskaber til at opnå bedre og mere genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, som EU-kommissionen anbefaler i en ny protokol for håndtering af bygge- og anlægsaffald.
Læs mere her


Slamprodukter som fosfor-gødning (18-11-2016)
Review af 19 studier og undersøgelse af fosfor-gødningsvirkning af spildevandsslam og afledte produkter.
Læs mere her


DAKOFA og DANVA: Fosfornetværk samarbejder om dansk fosforstrategi (17-11-2016)
Onsdag d. 16. november 2016 blev der for anden gang holdt møde i Dansk Fosfornetværk.
Læs mere her


Nye overblik over affaldshåndtering og ressourceeffektivitet i de europæiske medlemsstater (16-11-2016)
Findes der en afgift på deponering af bionedbrydeligt affald i Letland? Hvor langt er man med genanvendelse af husholdningsaffald i Spanien? Hvilke lovgivningsmæssige tiltag inden for husholdningsaffald kan jeg forvente i fremtiden i Polen?
Læs mere her


Bedre rammebetingelser for den cirkulære økonomi efterlyses (15-11-2016)
Med de rette rammebetingelser kan den cirkulære økonomi resultere i økonomiske gevinster i milliard-klassen samt masser af jobs i de små- og mellemstore virksomheder.
Læs mere her


Dematerialiseringen af væksten går ikke hurtigt nok (14-11-2016)
Det var ét af de budskaber Karl Falkenberg, tidligere Director General for DG-miljø og nu seniorrådgiver for bæredygtig udvikling i European Political Strategy Centre, fremlagde på konferencen 3rd European Resource Forum i Berlin den 10. november 2016.
Læs mere her


Hvad vil EU med den cirkulære økonomi? (10-11-2016)
På den igangværende konference: "3rd European Resources Forum" i Berlin fik vi indblik i EU's aktuelle fokuspunkter i forhold til cirkulær økonomi-dagsordenen.
Læs mere her


International konference med entydige konklusioner om ressourceknaphed og behov for handling (09-11-2016)
I disse dage afholdes ”3rd European Resources Forum” i Berlin. Prominente indlægsholdere er enige om, at den forestående ressourcemangel er uomtvistelig, yderst omfattende og vil medføre nogle dramatiske ændringer for såvel I-lande som U-lande.
Læs mere her


KURSUS: Skriv om affald, så du bliver forstået (09-11-2016)
Styrk dine skriftlige kommunikationsevner og få hjælp til målrettet og præcis formidling om miljø, affald og genanvendelse på DAKOFAs og Rostras kommunikationskursus.
Læs mere her


Arrangementer:

Mindre madspild – fra jord til bord (24-11-2016) - UDSOLGT!
Invitation til Miljø- og Fødevareministeriets madspildskonference Mindre madspild – fra jord til bord den 24. november 2016, kl. 10.00-16.00. Konferencen er gratis (efter først til mølle princippet) og finder sted på Kosmopol, Fiolstræde 44 (lige ved Nørreport Station), 1171 København K.
Læs mere her


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL II (07+08-12-16)
Kursets modul II afholdes den 7.-8. december 2016 i DAKOFAs lokaler, B!NGS, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København. Max 30 deltagere. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Klassificering af Affald - barrierer for Cirkulær Økonomi? (14-12-2016)
Temadagen afholdes på vegne af Miljøstyrelsen d. 14. december 2016, kl. 09.00-16.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, konferencelokalet, 1620 København v. Temadagen er gratis at deltage i.
Læs mere her


Klassificering af farligt affald (24-01-2017)
DAKOFA afholder et kursus i klassificering af farligt affald. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor deltagerne lærer at klassificere farligt affald. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Det er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber.
Programmet for kurset kommer snarest.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i B!NGS, lokale 105, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Skriv om affald, så du bliver forstået (01-02-2017)
DAKOFA og Rostra Kommunikation afholder et etdagskursus onsdag d. 1. februar 2017, kl. 9.30 – 16.30 i DAKOFAs lokaler hos B!NGS, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


DAKOFA årskonference 2017 (21+22-09-2017)
DAKOFA afholder årskonference 2017, d. 21.-22. september 2017 på Hotel Legoland, Billund.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.