Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 41-42

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 41-42
 

Nyheder:

Hjælp DAKOFA med at kortlægge den danske affalds- og ressourcesektor (25-10-2016)
DAKOFA er gået i gang med at kortlægge den danske affalds- og ressourcesektor med målet om at tilvejebringe en digital oversigt over danske kompetencer inden for affalds- og ressourcesektoren.
Læs mere her


Vær med til at sætte genanvendelse af byggeaffald på dagsordenen (25-10-2016)
Om 7 dage åbner dørene til årets Building Green messe i Forum, og på første dagen (d. 2. november fra 11.45 til 13.45) holder DAKOFA en VIP session (workshop) om vejen til mere og bedre genanvendelse af beton. Kom og vær med i diskussionen - hjælp os med at sætte fokus på genbrug og genanvendelse af byggeaffaldet i byggeriets verden.
Læs mere her


En dansk strategi for cirkulær økonomi? (21-10-2016)
Det var temaet for mødet i Teknisk Råd for DAKOFA den 28. september 2016. Teknisk Råd tilsluttede sig ønsket om en national strategi for cirkulær økonomi, og efterspurgte en national understøttelse af dialogen mellem affaldssektoren og industrien om hvilke råvarer vi i fremtiden får behov for, som man bl.a. har gjort det i Flandern i deres National Material Programme.
Læs mere her


Konsekvenserne ved import af affald til Sverige undersøges nærmere (19-10-2016)
Nyt svensk studie diskuterer konsekvenserne ved at importere affald til affaldsforbrænding. Flere af konklusionerne er foreløbige, og der mangler generelt viden på området.
Læs mere her


"Mindre madspild fra jord til bord" (19-10-2016)
Vær med til at sætte dagsordenen for den fremtidige indsats på madspildsområdet i Danmark ved Miljø- og Fødevareministeriets konference den 24. november 2016.
Læs mere her


Bedre kommunikation om sortering til genanvendelse (18-10-2016)
Et tæt samarbejde mellem en række aktører i Storbritannien er resulteret i et sæt retningslinjer for sortering til genanvendelse fra husholdningerne. Retningslinjerne skal guide de lokale myndigheder i bedre og mere ensrettet kommunikation til borgerne.
Læs mere her


Ny byretsdom om fortolkning af regler vedr. affaldsgebyret (17-10-2016)
Byretten frifandt en kommune for krav om tilbagebetaling af et administrationsgebyr på baggrund af en fortolkning af affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 3. Sagen, som blev debatteret på seneste møde i DAKOFAs juranetværk, drejer sig om, hvorvidt sagsøger, der var momsregistreret, alene med henvisning til en lønsum under 300.000 kr., kunne fritages efter bestemmelsen.
Læs mere her


Europa-Parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi kommenterer på den cirkulære pakke (14-10-2016)
Forud for, at Europa-Parlamentets miljøudvalg indtager sin holdning til pakken for cirkulær økonomi, har Parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi valgt at komme med et indspark. I den forbindelse blev det tydeligt, at udvalget, ligesom miljøudvalget, har ønsker om en mere ambitiøs tekst.
Læs mere her


Nyt om plast i EU (13-10-2016)
Plast og plastaffald er et område af stigende interesse på både den danske og den europæiske dagsorden. DAKOFA giver her en kort oversigt over, hvad der i øjeblikket rører sig på plastområdet i EU.
Læs mere her


Arrangementer:

Phosphorus a Limited Resource - Closing the Loop (27+28-10-2016)
DAKOFA afholder i samarbejde med Avfall Norge og Avfall Sverige en international konference d. 27.-28. oktober 2016 på Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, SE-215 32 Malmö, Sverige.
Læs mere her eller her på konference-hjemmesiden.


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL I (01+02-11-2016)
Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage; den 1.-2. november i Aarhus og den 7.-8. december i København 2016. Max 30 deltagere. OBS: husk at tilmelde dig begge moduler. Tilmelding til enkeltmoduler er dog også mulig. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Mindre madspild – fra jord til bord (24-11-2016)
Invitation til Miljø- og Fødevareministeriets madspildskonference Mindre madspild – fra jord til bord den 24. november 2016, kl. 10.00-16.00. Konferencen er gratis (efter først til mølle princippet) og finder sted på Kosmopol, Fiolstræde 44 (lige ved Nørreport Station), 1171 København K.
Læs mere her


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL II (07+08-12-16)
Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage; den 1.-2. november i Aarhus og den 7.-8. december i København 2016. Max 30 deltagere. OBS: husk at tilmelde dig begge moduler. Tilmelding til enkeltmoduler er dog også mulig. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.