Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 4-5

Nyheder:

Biogasproduktionen i Danmark kan optimeres til fordel for miljø og klima (08-02-2016)
Danmark er i gang med at udbygge biogasproduktionen og biogasbranchen står derfor over for en række nye udfordringer som f.eks. brug af nye faste biomasser og øgede dokumentations krav ift. biogasproduktionens betydning for miljø og klima.
Læs mere her


Digitale muligheder ved den grønne omstilling (07-02-2016)
Tre midtjyske kommuner får regionalt tilskud til at udforske, hvordan de kan udnytte de digitale muligheder i en bæredygtig omstilling. Randers, Samsø og Skive skal samle data om materialestrømme og bruge dem så effektivt, at der kan komme vækst og nye arbejdspladser ud af det.
Læs mere her


DTU Byg satser på forskning om byggeindustriens affaldshåndtering (06-02-2016)
Byggeindustriens restprodukter er vigtige for den cirkulære økonomi, hvilket DTU Byg vil forsøge at overbevise industien om.
Læs mere her


Bringeordning for restaffald forøger genanvendelsen markant (05-02-2016)
I den hollandske by Zwolle med ca. 120.000 indbyggere skal restaffaldet (dagrenovationen) afleveres i nedgravede beholdere, mens det genanvendelige affald indsamles ved husstanden. Det har øget genanvendelsen fra ca. 65 % til ca. 80 %. Arnheim indfører nu samme system.
Læs mere her


Frankrig forbyder madspild i supermarkeder (05-02-2016)
Franske supermarkeder må ikke længere smide mad ud eller destruere mad som stadig er spiselig. Dermed bliver Frankrig det første land i Europa, som indfører en lov som forbyder madspild. Til gengæld skal supermarkederne donere maden til fødevarebanker, velgørenhed og lignende.
Læs mere her


Har du en god idé, der kan skabe vækst i bæredygtigt byggeri? (05-02-2016)
Så er der nu mulighed for at få hjælp til at udvikle og føre ideen ud i livet. Sustainable Build søger innovative løsninger, der kan styrke væksten inden for bæredygtigt byggeri.
Læs mere her


Organisk affald kan anvendes bedre end det gøres i dag (03-02-2016)
Det bioøkonomiske panels anbefalinger om en bedre anvendelse af det organiske affald er baseret på et baggrundsnotat fra KU-Science, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
Læs mere her


Nyt studie udpeger best practice for separat indsamling af husholdningsaffald blandt de 28 europæiske hovedstæder (02-02-2016)
Europa-Kommissionen har netop fremlagt en undersøgelse, som kortlægger og analyserer metoder for separat indsamling af husholdningsaffald i de 28 europæiske hovedstæder. Studiet skal give inspiration til de nationale og lokale myndigheder i forbindelse med opfyldelse af målene i den nyligt præsenterede pakke for cirkulær økonomi.
Læs mere her


Farligt affald i den cirkulære økonomi (01-02-2016)
I sidste uge afholdt ISWAs arbejdsgruppe for farligt affald en workshop under titlen farligt affald i den cirkulære økonomi. Der var på mødet bred enighed om, at en væsentlig forudsætning for cirkulær økonomi er, at uønskede og farlige stoffer/materialer sorteres ud af materialestrømmene og håndteres forsvarligt. Cirkulær økonomi handler ikke kun om mængderne, der går til genanvendelse, men er i lige så høj grad baseret på elementer som kvalitet og økonomi. Der blev på mødet peget på, at der er behov for kvalitetsstandarder for sekundære materialer, således at man sikrer rene materialestrømme og styrer strømme af farligt affald til slutdisponering. Affalds-BREF noterne og PRTR-registret blev fremhævet som nyttige redskaber.
Læs mere her


Anbefalingerne fra Det Nationale Bioøkonomipanel - nu på gaden! (26-01-2016)
Biopanelets anbefalinger har givet anledning til politiske udmeldinger fra både Miljø-og Fødevareminister Eva Kjer Hansen og Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Chrisitian Lilleholt, som begge er citeret i Miljø-og Fødevareministeriets netop udsendte pressemeddelelse med overskriften ” Madaffald skal nytænkes som ressource”.
Læs mere her


Arrangementer:

Kommunepuljeprojekter (Tema 2) - Nudging, kommunikation og sorteringsadfærd, affald fra sommerhuse samt kommunal miniworkshop (09-02-2016)
DAKOFA afholder konference d. 9. februar 2016, kl. 09.00-16.00 på Hotel Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus om projekter finansieret af Kommunepuljen (Tema 2).
Læs mere her


Affaldsregisteret - mulige forbedringer (03-03-2016)
DAKOFA afholder seminar d. 3. marts 2016, kl. 09.30-13.00 i DAKOFAs lokaler, Vestebrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Kommunepuljeprojekter (Tema 3) (05-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 5. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V om projekter finansieret af Kommunepuljen (Tema 3).
Læs mere her


Bygge- & anlægsaffald (26-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 26. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.
Læs mere her


Folkemødet 2016 (16-19-06-16)
DAKOFA deltager med et telt på Folkemødet 2016 i perioden 16. juni-19. juni 2016.


DAKOFAs Årskonference 2016 (29+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.