Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 33-34

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 33-34
 

Nyheder:

Dansk projekt om landfill mining er i gang (29-08-2016)
Et nyt dansk projekt om landfill mining skal gøre deltagerne og omverdenen klogere på de tekniske, økonomiske og miljømæssige fordele ved landfill mining.
Læs mere her


Godt for miljøet at genanvende lettere forurenede kartoner og drikkevareemballager (29-08-2016)
Der er i Danmark et stort potentiale i at øge genanvendelsen af lettere forurenede kartoner og drikkevareemballager på 15.000 tons/år, når det indsamles sammen med pap og det koster ikke ekstra. Samtidig er det godt for både miljø og klima. Madrester, plast, aluminium mv. er ingen hindring for at genanvende fraktionen. Det fremgår af Miljøstyrelsens Genanvend.mst.
Læs mere her


Miljøstyrelsen har opdateret beregneren af kommunernes genanvendelsesprocent (23-08-2016)
Beregneren af kommunernes genanvendelsesprocent er blevet opdateret ift., hvad der skal indgå i den totale mængde primært producerede affald.
Læs mere her


Ministeriets rapport ”Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale” offentliggjort (23-08-2016)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har nu offentliggjort rapporten, hvor beregninger fra McKinsey & Company omtaler mulige effektiviseringer for 7,1 mia. kr., heraf 0,5 mia. indenfor affaldsforbrænding.
Læs mere her


HUSK at tilmelde dig DAKOFAs Årskonference! (23-08-2016)
Et både spændende og alsidigt program, som kan være med til at tegne fremtiden for den cirkulære økonomi i Danmark, har medført stor interesse for at deltage i Årskonferencen.
Læs mere her


EU’s miljømærke bliver mere cirkulært (19-08-2016)
EU-kommissionen har for nyligt udgivet nye kriterier for tildeling af EU’s miljømærke ”Blomsten” for hhv. stationære og bærbare computere, møbler og fodtøj. De opdaterede krav understreger og støtter op om EU’s satsning på den cirkulære økonomi.
Læs mere her


Den nye affaldsstatistik 2014 på gaden (18-08-2016)
Vi genanvender mere og mere affald i Danmark, men der er stadig et stykke vej til at opfylde Ressourcestrategiens målsætning på 50 %. I 2012 genanvendte vi 26 % af affaldet og det er nu steget til 31 %. En stigning på 5 procentpoint. Hvis 50 % målsætningen skal nås i 2022 skal den samme stigningstakt fastholdes.
Læs mere her


Genanvendelse af kompositter – hvor langt er vi? (17-08-2016)
En ny rapport gør status over genanvendelse af kompositter, herunder både tilgængelige behandlingsteknologier, miljøvurdering af teknologierne samt en diskussion af, hvordan teknologierne kan blive kommercielt levedygtige.
Læs mere her


Arrangementer:

Udbud af indsamlingsordninger – Kan vi optimere på service, kvalitet og pris? (31-08-2016)
DAKOFA afholder konference d. 31. august 2016, kl. 9.00-16.00 på Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.
Læs mere her


Kommunal håndtering af bygge- og anlægsaffald (01+02-09-2016) - UDSOLGT
DAKOFA afholder et kursus om bygge- og anlægsaffald med fokus på kommunernes opgaver i forbindelse med miljøscreening, - kortlægning, anmeldelse, kildesortering, klassificering, anvisning og tilsyn. Deltagere på kurset vil få et godt kendskab til både de juridiske rammer for bygge- og anlægsaffald og de tekniske aspekter omkring identificering, udsortering og håndtering af miljøfarlige stoffer, som er grundlaget for at kunne sikre uforurenede og gode ressourcer til genbrug og genanvendelse. Gennem konkrete eksempler og øvelser opstilles tommelfingerregler og tjeklister.
Læs mere her


Klassificering af affald som farligt affald (15+16-09-2016) - UDSOLGT
DAKOFA afholder kursus i klassificering af farligt affald. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor deltagerne lærer at klassificere farligt affald. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Det er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber.
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2016 (29+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I (06+07-10-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 6.-7. oktober 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Phosphorus a Limted Resource - Closing the Loop (27+28-10-2016)
DAKOFA afholder i samarbejde med Avfall Norge og Avfall Sverige en international konference d. 27.-28. oktober 2016 på Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, SE-215 32 Malmö, Sverige.
Læs mere her eller her på konference-hjemmesiden.


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL I (01+02-11-2016)
Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage; den 1.-2. november i Aarhus og den 7.-8. december i København 2016. Max 30 deltagere. OBS: husk at tilmelde dig begge moduler. Tilmelding til enkeltmoduler er dog også mulig. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL II (07+08-12-16)
Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage; den 1.-2. november i Aarhus og den 7.-8. december i København 2016. Max 30 deltagere. OBS: husk at tilmelde dig begge moduler. Tilmelding til enkeltmoduler er dog også mulig. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.