Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 27-32

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 27-32
 

Nyheder:

Cirkulær økonomi kræver stærk politisk vilje og intelligent regulering (15-08-2016)
Det var nogle af ordene i EU-kommissæren Kamula Vellas tale på Global Green Growth Forum Summit i København den 6. juni 2016. Kommissæren fremhævede, at vi har brug for en cirkulær økonomi, der skaber grobund for pionerprodukter, der kan bruges og genbruges uden at udrydde jordens naturlige ressourcer.
Læs mere her


Danmark skal i 2030 udlede 39% færre drivhusgasser fra de ikke-kvotebelagte sektorer (12-08-2016)
Kommissionen har i et forslag til en ny forordning opstillet bindende årlige reduktioner for 2021-2030 af drivhusgasemissioner fra medlemsstaterne. Det vil give fortsat fokus på at mindske drivhusgasemission fra fx. deponier og håndtering af husdyrgødning.
Læs mere her


Nyt projekt: øget eksport fra affalds- og ressourcesektoren (12-08-2016)
DAKOFA vil det kommende halve år facilitere en proces for Miljøstyrelsen, der skal styrke affalds- og ressourcesektorens fælles fokus på eksportmuligheder. Der afholdes i den forbindelse et kick-off seminar den 5. oktober 2016 hos DAKOFA.
Læs mere her


Hvor langt er EU fra den cirkulære økonomi? (11-08-2016)
Som en del af det europæiske innovationspartnerskab om råmaterialer har EU-Kommissionen i løbet af sommeren præsenteret et nyt såkaldt scoreboard for råmaterialer. Det nye scoreboard skal give de europæiske medlemsstater et tiltrængt overblik over, hvilke udfordringer og muligheder der er i forbindelse med EU’s behov for råmaterialer, gennem hele værdikæden, samt en bedre forståelse for, hvor EU befinder sig på vejen mod den cirkulære økonomi. Scoreboardet er samtidig med til at understrege betydningen af ​​råmaterialer i den europæiske økonomi, herunder særligt i forbindelse med beskæftigelse og vækst.
Læs mere her


Ressourceeffektiviteten bevæger sig i den gale retning (10-08-2016)
Med udgangspunkt i et helt nyt datasæt for den globale materialeudvinding har FN’s internationale ressourcepanel vist, at det globale materialeforbrug er mere end tredoblet i løbet af de seneste fire årtier. Samtidig er ressourceeffektiviteten dalende. Det betyder, at den årlige globale udvinding af materialer er vokset fra 22 milliarder tons i 1970 til 70 milliarder tons i 2010. Det stigende materialeforbrug betyder bl.a. klimaforandringer, øget tab af biodiversitet og stigende mængder af affald og luftforurening.
Læs mere her


Nye spændende initiativer på madspildsområdet (10-08-2016)
Der er et stort potentiale til at reducere madspild i alle led at værdikæden. En forudsætning for at kunne reducere madspildet er bl.a. øget viden, videndeling, erfaringsudveksling og data. Det bliver der nu mulighed for gennem to nye initiativer i form af et nationalt videncenter og en EU platform.
Læs mere her


Cirkulær økonomi - behov for nye politiske styringsinstrumenter? (09-08-2016)
Wuppertal instituttet har netop offentliggjort resultaterne fra forskningsprojektet ”POLFREE – Policy Options for a ressource efficient economy”, i form af en videnskabelig artikel. I projektet har man undersøgt, hvilke kombinationer af politikker og styringsinstrumenter, der kan understøtte udviklingen mod en cirkulær økonomi. På baggrund af en analyse af ti EU-landes nationale rammebetingelser og institutioner konkluderes det, at innovative politiske instrumenter kan medvirke til væsentlige stigninger i ressourceeffektiviteten i EU. To af instrumenterne fokuserer på informationsflow og det tredje på nye former for affaldsmålsætninger. De tre instrumenter er udvalgt på baggrund af ressourceeffektivitetspotentialet samt ud fra potentialet for økonomiske besparelser.
Læs mere her


Affaldsgebyr for virksomheder i ejerforeninger skal opkræves hos virksomhedsejeren (03-08-2016)
En boligforening har bedt statsforvaltningen undersøge, hvorvidt en kommune må opkræve affaldsgebyrer for erhvervsdrivende via ejendomsskattebilletten i ejerforeningen.
Læs mere her


Regn og rusk ingen hindring for mange besøgende i DAKOFA’s telt under Folkemødet (29-06-2016)
Folkemødet blev i år besøgt af knap 100.000 gæster og lørdagen samlede hele 40.000 mennesker i Allinge. Folkemødet lagde rammen om omkring 3000 events og inden for miljø- og affaldsområdet var der især fokus på plastaffaldet. Miljø- og Fødevareministeren Esben Lunde Larsen blev bl.a. hørt udtale, at ”Danskerne vil gerne sortere og vi er først lige på vej ind i denne omstilling”. Ministeren mener, at der er økonomi i affaldet, vil gerne have mere biogas samt taler for import af affald til behandling i Danmark.
Læs mere her


Arrangementer:

Studietur til Oslo-området: Langøya deponi, RoAF sorteringsanlæg og Romerike biogasanlæg (24+25-08.16)
DAKOFA arrangerer en studietur 24.-25. august 2016 til Oslo-området, som kan fremvise ledende løsninger for håndtering af flere forskellige affaldstyper. Norske eksperter fra de involverede virksomheder og kommuner orienterer og viser rundt på besigtigelsesstederne.
Læs mere her


Udbud af indsamlingsordninger – Kan vi optimere på service, kvalitet og pris? (31-08-2016)
DAKOFA afholder konference d. 31. august 2016, kl. 9.00-16.00 på Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.
Læs mere her


Kommunal håndtering af bygge- og anlægsaffald (01+02-09-2016)
DAKOFA afholder et kursus om bygge- og anlægsaffald med fokus på kommunernes opgaver i forbindelse med miljøscreening, - kortlægning, anmeldelse, kildesortering, klassificering, anvisning og tilsyn. Deltagere på kurset vil få et godt kendskab til både de juridiske rammer for bygge- og anlægsaffald og de tekniske aspekter omkring identificering, udsortering og håndtering af miljøfarlige stoffer, som er grundlaget for at kunne sikre uforurenede og gode ressourcer til genbrug og genanvendelse. Gennem konkrete eksempler og øvelser opstilles tommelfingerregler og tjeklister.
Læs mere her


Klassificering af affald som farligt affald (15+16-09-2016) - UDSOLGT
DAKOFA afholder kursus i klassificering af farligt affald. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor deltagerne lærer at klassificere farligt affald. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Det er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber.
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2016 (29+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I (06+07-10-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 6.-7. oktober 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Phosphorus a Limted Resource - Closing the Loop (27+28-10-2016)
DAKOFA afholder i samarbejde med Avfall Norge og Avfall Sverige en international konference d. 27.-28. oktober 2016 på Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, SE-215 32 Malmö, Sverige.
Læs mere her eller her på konference-hjemmesiden.


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL I (01+02-11-2016)
Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage; den 1.-2. november i Aarhus og den 7.-8. december i København 2016. Max 30 deltagere. OBS: husk at tilmelde dig begge moduler. Tilmelding til enkeltmoduler er dog også mulig. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL II (07+08-12-16)
Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage; den 1.-2. november i Aarhus og den 7.-8. december i København 2016. Max 30 deltagere. OBS: husk at tilmelde dig begge moduler. Tilmelding til enkeltmoduler er dog også mulig. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.