Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 20-21

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 20-21
 

Nyheder:

EU's genanvendelsesmål for bygge- og anlægsaffald bør revideres (30-05-2016)
Ifølge foreløbige resultater af en undersøgelse, igangsat af EU-kommissionen om håndtering af bygge- og anlægsaffald i Europa, bør Kommissionen revidere genanvendelsesmålet på de 70% af bygge og anlægsaffaldet under affaldsrammedirektivet. Der peges på, at målet ganske enkelt er for unuanceret.
Læs mere her


Stor uforklarlig variation i indsamlede mængder plast fra husholdninger (30-05-2016)
Miljøstyrelsen har publiceret to kortlægninger af kommunernes indsamling af plastaffald fra husholdningerne. Den første kortlægning er fra 2014 og den er fra 2016. Det er tanken, at indsamling af plastaffaldet skal kortlægges i de følgende 2 år. Kortlægningerne gennemføres af 5 partnere i et samarbejde mellem KL og Miljøstyrelsen og Sweco Danmark A/S har udført undersøgelsen.
Læs mere her


DAKOFA.com er nu i luften (30-05-2016)
Danmark skal blive bedre til at fortælle udlandet om, hvad vi kan på affalds- og ressourceområdet. Derfor har DAKOFA lanceret en ny hjemmeside, der bl.a. skal fungere som et udstillingsvindue til omverdenen.
Læs mere her


Nye regler pr. 1. juli 2016 for ikke-godkendelsespligtige affaldsbehandlingsanlæg (27-05-2016)
Ejere og personale for bl.a. små containerpladser og genbrugspladser, anlæg for omlastning af ikke-farligt affald og små komposteringsanlæg skal være opmærksomme på de nye miljøkrav, herunder krav til dokumenteret egenkontrol.
Læs mere her


Implementering af affaldsrammedirektivet - evaluering på vej (27-05-2016)
En evaluering af medlemsstaternes implementering af affaldsrammedirektivet forventes til efteråret. Resultaterne er blandede, men Miljøkommissæren er optimistisk.
Læs mere her


Tilmeld dig allerede nu til Nordens første Fosforkonference i Malmø den 27-28. oktober 2016 (27-05-2016)
Fosfor er et uerstatteligt næringsstof, som vi ikke kan leve foruden. Samtidig er det en knap og ikke-fornybar ressource, som vi i dag spilder store mængder af fra bord til jord. Men fosfor kan recirkuleres og genanvendes, så en bedre udnyttelse af fosfor er et centralt punkt i den cirkulære økonomi. Vi kan i Norden være med til at sætte bedre fosforudnyttelse i et cirkulært perspektiv højt på den internationale og europæiske dagsorden.
Læs mere her


Nye veje til design for adskillelse (26-05-2016)
Ni forskellige virksomheder i Region Midtjylland fik i 2015 hjælp til at se på, hvordan de kan designe deres produkter og udvikle deres forretningsmodeller til en cirkulær økonomi. De deltog i regionens projekt Rethink Business - Design for Disassembly. Nu er der offentliggjort fem virksomhedscases, der fortæller om virksomhedernes nye idéer og udbytte af projektet.
Læs mere her


Projektet ”New Plastic Economy” er nu igangsat (26-05-2016)
På en workshop holdt den 25.-26. maj i London blev et nyt initiativ igangsat, hvor 40 førende virksomheder, herunder Amcor, Coca-Cola, DuPont, Indorama Ventures, L'Oréal, MARS, M&S, Natureworks, Novamont, Sealed Air, SUEZ, The Dow Chemical Company, Unilever, and Veolia samt byer som København og London Waste and Recycling Board var samlet. Dette nye initiativ er 3 årigt og vil tage konkrete skridt i retningen af et nyt design for plastsystemet, basseret på principperne i cirkulær økonomi.
Læs mere her


Hvad er fremtidens behov for affaldsforbrændings-kapacitet i Nordeuropa? Briterne kommer med et bud (26-05-2016)
Gennem de seneste fem år har det engelske konsulenthus Eunomia udgivet en halvårlig analyse af det britiske kapacitetsbehov for behandling af RDF og SRF. Men i takt med, at affaldsmængderne i stigende grad er blevet en international handelsvare, har konsulenterne i denne tiende udgave valgt at inkludere yderligere ti nordeuropæiske lande i analysen. Heriblandt også Danmark.
Læs mere her


Hvordan øges genanvendelsen i Danmark? (25-05-2016)
Den 24. maj afholdt DAKOFA en konference, som skulle give de danske aktører inspiration til, hvordan man kan skubbe den danske genanvendelsesrate for husholdningsaffald tilbage på listen over de førende lande i EU. De seneste Eurostat-data har vist, at Danmark er faldet ned på en 12. plads, og derfor havde DAKOFA inviteret repræsentanter fra syv af de førende lande til at fortælle om, hvordan de arbejder med både strategi og praksis i forhold til indsamling af husholdningsaffald til genanvendelse.
Læs mere her


TV-dækning af DAKOFA-konference (25-05-2016)
DR2 havde inviteret DAKOFAs direktør, Ole Morten Petersen, og Ida Elise Bode fra Københavns Kommune i studiet til en snak om konklusionerne fra dagens konference.
Læs mere her


Byggeaffald og spildevand skal skabe vækst og grønnere byer (23-05-2016)
Vejle, Kolding og Slagelse har fået støtte fra EU’s Regionalfond til udvikling af nye bæredygtige løsninger inden for bedre brug af byggeaffald og spildevandshåndtering. Indsatsen skal skabe grønnere byer og vækst gennem udvikling af nye innovative teknologier og samarbejdsformer. De tre byer har tilsammen modtaget 16 mio. kr.
Læs mere her


Skotske kommuner bevæger sig mod fælles indsamlingssystem for husholdningsaffaldet (20-05-2016)
I sidste uge fortalte DAKOFA om, hvordan Waliserne er i gang med at effektivisere og strømline deres indsamlingssystemer. I denne uge kan vi berette om et lignende skotsk tiltag, som skal ensrette indsamlingen og øge genanvendelsen på tværs af landet.
Læs mere her


Arrangementer:

Statusmøde: Fremtidens risikovurdering af deponeringsanlæg (31-05-2016)
Der afholdes statusmøde i branchepartnerskabet for deponering af affald d. 31. maj 2016 fra kl. 10.00 – 15.00 hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, 1620 København V. Det er gratis at deltage.

Branchepartnerskabet er etableret i forbindelse med igangsættelse af samarbejdsprojektet om udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald. Samarbejdsprojektet er igangsat af Dansk Affaldsforening, DepoNet og Miljøstyrelsen.
Læs mere her


Klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald (06-06-2016)
ARRANGEMENTET ER UDSOLGT
DAKOFA afholder en gentagelse af seminar om regler og udfordringer i forbindelse med klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald. Seminaret afholdes d. 6. juni 2016 kl. 10.00-14.00, på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.
Læs mere her


Folkemødet 2016 (16+17+18+19-06-2016)
DAKOFA deltager med et telt på Folkemødet 2016 i perioden 16. juni-19. juni 2016.
Læs mere her


Klimaforbedring med biocover på deponeringsanlæg (22-06-2016)
DAKOFA afholder et seminar om biocover til klimaforbedringer på deponeringsanlæg. Seminaret afholdes onsdag d. 22. juni 2016 kl. 10.00-15.00 på Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2016
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I (06+07-10-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 6.-7. oktober 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Phosphorus a Limted Resource - Closing the Loop (27+28-10-2016)
DAKOFA afholder i samarbejde med Avfall Norge og Avfall Sverige en international konference d. 27.-28. oktober 2016 på Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, SE-215 32 Malmö, Sverige.
Læs mere her eller her på konference-hjemmesiden.


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.