Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 2-3

Nyheder:

Ny medarbejder i DAKOFA (25-01-2016)
Som følge af DAKOFAs opprioritering af det internationale område ansættes Nikola Kiørboe pr. 1. februar 2016 i en deltidsstilling i sekretariatet.
Læs mere her


Kompositfibre med genanvendte glasfibre (25-01-2016)
Et MUDP projekt hos virksomheden Fiberline Composites dokumenterede, at kasseret restglas kan indgå i kvalitetsprojekter. Som afledt effekt af projektet blev opnået en produktionseffektivisering. Ændringer i skyggeprisen for den alternative håndtering af restglasset under projektperioden stoppede projektet.
Læs mere her


Hvordan kommunikeres affaldssortering til sommerhusbrugere? Første fase afrapporteret (25-01-2016)
Første fase af kommunepuljeprojektet ”Effektiv kommunikation - om affaldshåndtering - i sommerhusområder” er nu afrapporteret. Formålet med fase 1 rapporten ”Kortlægning af sommerhusområder i Danmark – med særligt henblik på affaldshåndtering” er etablere et data- og videngrundlag for efterfølgende at kunne udvikle målrettede kommunikative redskaber om affaldshåndtering til brugere af sommerhuse.
Læs mere her


Ingen tømning uden sortering! (24-01-2016)
I Horsens vil man hellere have kvalitet frem for kvantitet, når det gælder kildesorteret husholdningsaffald. Kommunen har derfor bedt skraldemændene om at tjekke skraldespandene hos borgerne.
Læs mere her


70% småt brændbart skal genanvendes (23-01-2016)
I 2012 fik I/S Renosyd i Skanderborg lavet en undersøgelse, der påviser, at op mod 70% af det affald, der havner i "småt brændbart" på genbrugspladserne, egentlig kan sorteres ud i genanvendelige affaldstyper.
Læs mere her


Fra holdning til handling – kildesortering i etageejendomme (22-01-2016)
På DAKOFA’s konference den 10. december 2015 fremlagde Københavns Kommune sammen med Trashypeople de første resultater fra kommunepuljeprojektet ”fra holdning til handling”. Hele projektet er nu afsluttet og den endelige rapport tilgængelig.
Læs mere her


Skatteminister Karsten Lauritzen i åbent samråd om bl.a. affaldsgebyret (20-01-2016)
Skatteudvalget har kaldt ministeren i åbent samråd den 22. januar 2016 kl.10.00 om udligningsskatten og herunder affaldsgebyret. Udvalget har bl.a. bedt ministeren redegøre for, hvordan størrelsen på udligningsskatten på store pensioner og det forhold, at affaldsgebyret for virksomheder gøres til en tilvalgsordning, hænger sammen med sagen om, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har besluttet at udskyde at beskære boligydelsen til de ældre borgere til foråret 2016. Spørgsmålet er fremsat af Jesper Petersen (S).
Læs mere her


Plastic & Bio-Waste 2016 event (19-01-2016)
DAKOFA samarbejder med Bridge Production om en Plastic & Bio-Waste 2016 event i København, February 2nd.
Læs mere her


Den nye 4-årige strategi for MUDP og tidsplanen for 2016 er offentliggjort (18-01-2016)
Affald og ressourceeffektivitet indgår som vigtige dele i den nye strategi for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Annonceopslag fastsat til ultimo februar for alle projekttyper. Store fyrtårnsprojekter vil blive præscreenet inden en endelig ansøgningsfrist.*
Læs mere her


Robotterne sorterer affaldet (13-01-2016)
Det er ikke langt fra at blive en realitet. Robotterne kommer til at sortere vores affald. Den seneste udvikling inden for visions- og robotteknologi har gjort det muligt at opstille multisensorsystemer, som kan skelne mellem og udsortere forskellige materialetyper skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.
Læs mere her


Arrangementer:

Teknologiudvikling og bedre rammebetingelser - vejen til bedre kvalitet i genanvendelse af elektronikaffald i Danmark (02-02-2016)
DAKOFA afholder konference for Miljøstyrelsen den 2. februar 2016, kl. 9.00-16.00 i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.
Læs mere her


Offentlige-Private Samarbejder på affaldsområdet (04-02-2016)
DAKOFA afholder seminar d. 4. februar 2016, kl. 09.30-12.30 i DAKOFAs lokaler, B!NGS, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V, med efterfølgende netværksmøde i netværket for affaldsjura.
Læs mere her


Kommunepuljeprojekter (Tema 2) - Nudging, kommunikation og sorteringsadfærd, affald fra sommerhuse samt kommunal miniworkshop (09-02-2016)
DAKOFA afholder konference d. 9. februar 2016, kl. 09.00-16.00 på Hotel Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus om projekter finansieret af Kommunepuljen (Tema 2).
Læs mere her


Kommunepuljeprojekter (Tema 3) (05-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 5. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V om projekter finansieret af Kommunepuljen (Tema 3).
Læs mere her


Bygge- & anlægsaffald (26-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 26. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2016 (29.+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.