Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 16-17

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 16-17
 

Nyheder:

Tilskudsordningen til etablering af biocover forventes at åbne midt juni (02-05-2016)
Med et biocover kan klimapåvirkningen fra deponeringsanlæg og gamle lossepladser nedbringes betydeligt. Deponeret organisk affald producerer gas som, hvis den frigives til atmosfæren, bidrager væsentligt til drivhuseffekten i kraft af gassens metanindhold.
Læs mere her


Bedre at forebygge affald end at genanvende (29-04-2016)
Miljøstyrelsen har just publiceret en undersøgelse, som vurderer miljøpåvirkningerne ved at forebygge affald fremfor at genanvende det. Der er gennemført en LCA-screening på emballageaffald (aluminium, glas, metal, pap, papir og plast) og bygge- og anlægsaffald (beton, gips og mursten).
Læs mere her


Nordisk aftale om mikroplast i havene (29-04-2016)
Ifølge en pressemeddelelse udsendt at Miljø- og fødevareministeriet den 28. april 2016 er de nordiske Miljøministre nu blevet enige om at sætte fokus på plastaffald og mikroplast i havene.
Læs mere her


Affaldsforebyggelse, markedet for genanvendelse og eco-design (29-04-2016)
Det er temaerne for dette års Beacon-konference arrangeret af ISWA’s arbejdsgruppe for affaldsforebyggelse og genanvendelse. I år arrangeres konferencen i samarbejde med Avfall Norge og Oslo Kommune med faglig støtte fra bl.a. DAKOFA. Det er den 6. Beacon-konference arrangeret af denne gruppe, som Björn Appelqvist, Rambøll, er formand for. Konferencen blev holdt af DAKOFA i København i 2014 under overskriften "Closing til Loops". I år sætter konferencen bl.a. fokus på følgende temaer:
Læs mere her


Kildesortering har reduceret affaldsgebyret med 350 kr. i Morsø kommune (28-04-2016)
Borgerne i Morsø kommune har grund til at være glade. Efter kommunen indførte nye indsamlingsordninger er det blevet billigere at få håndteret sit affald. Det fortæller Morsø kommune på Miljøstyrelsens hjemmeside Genanvend.mst.dk.
Læs mere her


Ny ADS-kogebog skal hjælpe kommunerne med at få genanvendelsesprocenten til at stemme (28-04-2016)
Mange kommuner har ikke kunnet genkende den genanvendelsesprocent, som Affaldsdatasystemet (ADS) beregnede for kommunen. Ofte har kommunerne oplevet, at der ikke har været overensstemmelse imellem kommunens egne opgjorte affaldsmængder og det der er opgjort i ADS. Med den nye ADS-kogebog er der nu hjælp af hente.
Læs mere her


7 forslag til mere genanvendelse i sommerhusområder (25-04-2016)
De danske sommerhuskommuner prøver i høj grad at tilpasse indsamlingsordningerne efter den belægning og de brugertyper, der findes i deres område. Det betyder, at alle ordningerne er forskellige og med forskellige servicetilbud.
Læs mere her


Miljø- og samfundsøkonomiske analyser af behandlingsmuligheder for shredderaffald (25-04-2016)
Miljøstyrelsen har nu offentliggjort tre rapporter om de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige behandlingsmuligheder for både nyproduceret og deponeret shredderaffald. Projekterne er en opfølgning på initiativerne om shredderaffald i ressourceplanen ”Danmark uden affald”.
Læs mere her


Den cirkulære omstilling sker i byerne (25-04-2016)
De europæiske byer, store som små, er i stigende grad drivkraften bag bevægelsen mod den cirkulære økonomi. Særligt i England går det stærkt.
Læs mere her


Hvorfor er pap ikke altid pap? (21-04-2016)
DAKOFA’s netværk for affaldskommunikation har i forbindelse med en revitalisering af netværket afholdt årets første regionale møde i Vejle den 19. april 2016. Revitaliseringen går ud på, at der etableres to regionale og mindre netværk i hhv. Jylland og på Sjælland, hvor der er fokus på god tid til erfaringsudveksling og videnspredning.
Læs mere her


Nye data og ny vejledning på madspildsområdet (19-04-2016)
Et internationalt hold af eksperter har forsøgt at opdatere tidligere officielle data for madspild i EU. Dette arbejde har først og fremmest vist, at mængden er væsentligt større end hidtil antaget, men også, at der fortsat mangler gode data på området. En ny guide til fælles definitioner og metoder skal hjælpe de enkelte medlemsstater videre.
Læs mere her


Arrangementer:

Hvordan øges genanvendelsen i Danmark? - få inspiration fra de førende EU-lande (24-05-2016)
DAKOFA afholder konference d. 24. maj 2016 om "Hvordan øges genanvendelsen i Danmark? Inspiration fra andre EU-lande". Konferencen afholdes kl. 09.00-16.00 i B!NGS, konferencesalen, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Er jeres lånegarantier ulovlige? Få et overblik over reglerne, konsekvenserne og mulighederne (25-05-2016)
DAKOFA afholder seminar onsdag den 25. maj 2016, kl. 09.45 – 14.00, hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, Bygning 8. 4.sal, 1620 København V.
Læs mere her


Klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald (06-06-2016)
DAKOFA afholder en gentagelse af seminar om regler og udfordringer i forbindelse med klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald. Seminaret afholdes d. 6. juni 2016 kl. 10.00-14.00, på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.
Læs mere her


Folkemødet 2016 (16+17+18+19-06-2016)
DAKOFA deltager med et telt på Folkemødet 2016 i perioden 16. juni-19. juni 2016.


Klimaforbedring med biocover på deponeringsanlæg (22-06-2016)
DAKOFA afholder et seminar om biocover til klimaforbedringer på deponeringsanlæg. Seminaret afholdes onsdag d. 22. juni 2016 kl. 10.00-15.00 på Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2016
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I (06+07-10-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 6.-7. oktober 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.