Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 14-15

Nyheder:

Nyt projekt skal booste skandinavisk biogasproduktion (18-04-2016)
Mere end 30 skandinaviske kommuner, regioner, forskningsinstitutioner og virksomheder er gået sammen om at give biogasproduktionen et kæmpe løft i Norge, Sverige og Danmark. Projektet hedder Biogas2020 og støttes af EU Interreg Öresund-Kattegar-Skagerrak. Bedre udnyttelse af affald og bæredygtige bioressourcer, mere effektiv biogasproduktion og større afsætning af biogas i transportsektoren er nogle af de centrale mål i det nye Biogas2020-projekt
Læs mere her


EU Kommissionen: Offentlig høring om bygge- og anlægsaffald frem til den 20. juni (18-04-2016)
Kommissionen har iværksat en offentlig høring om virkningerne af den nuværende EU-lovgivning for byggesektoren. Høringen slutter den 20. juni 2016.
Læs mere her


Nye ideer til at mindske madspild i tre rapporter fra Miljøstyrelsen (14-04-2016)
At mindske madspildet i køkkenet derhjemme, hos restauranten, supermarkedet og der hvor maden produceres kræver en bred pallette af tiltag. Miljøstyrelsen har netop publiceret tre rapporter, som på hver deres måde giver et bidrag til, hvordan vi kan minimere madspildet. Projekterne er alle sprunget ud af partnerskabet om mindre madspild og er finansieret af midler fra den nationale Strategi for affaldsforebyggelse.
Læs mere her


Nyt svensk inspirationskatalog med kommunale affaldsløsninger (14-04-2016)
Affald Sverige har netop lanceret et lille inspirationskatalog med eksempler på, hvordan de svenske kommuner arbejder med affaldsforebyggelse, affaldsindsamling samt givende kommunale samarbejder.
Læs mere her


Køleskabet er vores fødevarehospice (13-04-2016)
Danskernes adfærd i forbindelse med madspild viser sig, at være afhængig af mange forskellige faktorer. Først og fremmest afhænger det af om vi er alene, har hjemmeboende børn, delebørn mv. Dernæst handler det om viden om fødevarerne og hvornår vi betragter fødevarerne som ikke-spiselige.
Læs mere her


Hollandsk affaldsprogram har reduceret husholdningernes mængder af restaffald med op til 83 % (13-04-2016)
100 familier. 100 dage. 100 % uden restaffald. Det er konceptet bag det borgerrettede program ”100-100-100”, som indtil nu har været anvendt i 84 hollandske kommuner. Erfaringerne viser, at de hollandske familier kan reducere helt op til 83 % af deres restaffaldsmængder under de 100 dage, men også, at familierne fortsætter med at ligge langt under landsgennemsnittet, efter at forsøgsperioden er slut.
Læs mere her


Optisk posesortering en mulighed viser rapport fra Nordsjælland (12-04-2016)
Ved at indføre kildesortering i forskelligt farvede poser kan omkostninger til et optisk posesorteringsanlæg finansieres ved besparelser i indsamlingen, og genanvendelsen fra især sommerhusene kan øges.
Læs mere her


God kommunikation er vigtig, når der skal affaldssorteres (12-04-2016)
DAKOFA’s netværk for affaldskommunikation har i forbindelse med en revitalisering af netværket afholdt årets første regionale møde på Sjælland. Mødet var velbesøgt og temaet var ”affaldssorteringsvejledninger”. Frederiksberg kommune havde indsamlet eksempler på sorteringsvejledninger, som blev gennemgået.
Læs mere her


Fire lande tager et første fælles skridt mod mere cirkulær ressourceudnyttelse (12-04-2016)
Ny aftale mellem fire lande omkring Nordsøen skal booste handel med sekundære råmaterialer. I første omgang er der tale om tre udvalgte sekundære råmaterialer, men målet er, at flere materialer skal tilføjes aftalen, som løber over de næste fem år.
Læs mere her


Forslag til EU’s gødningsforordning nu med end-of-waste kriterier for Kompost og digestat (11-04-2016)
EU kommissionen har sendt et udkast til ny gødningsforordning i høring. Der er høringsfrist til NaturErhvervstyrelsen den 13. april kl. 12.00 og høringssvar sendes til miljobio@naturerhverv.dk.
Læs mere her


Affaldsforbrændingsanlæg omfattet af ny politisk aftale om effektivisering af fjernvarmesektoren (11-04-2016)
Den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren kommer bl.a. til at omfatte benchmarking, standardiserede omkostninger og anlægsrelaterede totalomkostningsrammer samt fra 2019 økonomiske effektiviseringskrav på i alt 500 mio. kr.
Læs mere her


Det britiske plastaffald bevæger sig ind i den cirkulære økonomi (06-04-2016)
I Storbritannien har man inden for de seneste par år oplevet betydelige fremskridt på markedet for genanvendt plast. Både de lokale myndigheder, genanvendelsesindustrien og detailhandlen har iværksat initiativer, som nu peger i en retning af, at Storbritannien vil nå både egne og europæiske mål for plastaffaldet.
Læs mere her


Udsorteringen af bioaffald i Danmark går fremad (05-04-2016)
På DAKOFA-konferencen den 5. april om bio- og plastaffald fremlagde Miljøstyrelsen, at der ifølge deres opgørelse vil være 82 kommuner, der er i gang med udsortering af organisk affald i 2022. Med denne fremgang skønnes det, at Danmark vil nå målsætningen på 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.
Læs mere her


Affaldssektoren i en cirkulær økonomi – hvad skal der til? (05-04-2016)
På mødet i Teknisk Råd den 15. marts 2016 fremlagde Energistyrelsen resultaterne af evalueringen af affaldsreformens fase 1 samt status for den kommende fase 2. Desuden fremlagde Miljøstyrelsen EU-kommissionens cirkulær økonomi-pakke, herunder særligt ændringsforslagene til affaldsdirektivet.
Læs mere her


Arrangementer:

Bygge- & anlægsaffald (26-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 26. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.
Læs mere her


Hvordan øges genanvendelsen i Danmark? Inspiration fra andre EU lande (24-05-2016)
DAKOFA afholder konference d. 24. maj 2016 om "Hvordan øges genanvendelsen i Danmark? Inspiration fra andre EU-lande". Konferencen afholdes kl. 09.00-16.00 i B!NGS, konferencesalen, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald (06-06-2016)
DAKOFA afholder en gentagelse af seminar om regler og udfordringer i forbindelse med klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald. Seminaret afholdes d. 6. juni 2016 kl. 10.00-14.00, på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.
Læs mere her


Folkemødet 2016 (16+17+18+19-06-2016)
DAKOFA deltager med et telt på Folkemødet 2016 i perioden 16. juni-19. juni 2016.


DAKOFAs Årskonference 2016 (29+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I (06+07-10-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 6.-7. oktober 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.