Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 12-13

Nyheder:

Virksomhederne skriger på brugt plast (04-04-2016)
DI fremhæver i en nyhed udsendt d.d., at Danmark hvert år afbrænder og eksporterer tonsvis af plastaffald, selv om flere virksomheder mangler det i deres produktion. I stedet må plastindustrien importere blandt andet polsk affald for at få produktionen til at hænge sammen.
Læs mere her


Regeringens energikommission – kommissorium og sammensætning (04-04-2016)
Regeringen har den 31. marts offentliggjort, hvem er der formand for og medlem af dens energikommission. Kommissionen skal bl.a. vurdere, hvordan danske aktiver og styrker på energiområdet kan udnyttes til gavn for vækst, beskæftigelse og eksport under en ramme besluttet i EU. Det skal passe med regeringens langsigtede mål om, at Danmark i år 2050 kan producere vedvarende energi nok til at kunne dække det samlede danske energiforbrug.
Læs mere her


Engelske markforsøg viser, at smart brug af kompost og afgasset materiale kan booste høstudbyttet (04-04-2016)
Engelske WRAP har initieret et 5-årig markforsøg udført af Digestate & Compost in Agriculture (CC-Agri). Markforsøgene har nu vist, at afgasset biomateriale baseret på madaffald er en yderst værdifuld kvælstofkilde til afgrøderne, som kan reducere anvendelsen af handelsgødning uden at påvirke høstudbyttet. Anvendelsen af kompost fra haveaffald og madaffald er med til at opbygge markens kulstofindholdet i jorden hurtigere end andre biologiske materialer som f.eks. husdyrgødning og medvirker til at afgrøden bliver stærkere og mere modstandsdygtig.
Læs mere her


Nyt amerikansk toolkit til genanvendelse af emballageaffald (04-04-2016)
Det amerikanske Foodservice Packaging Institute (FPI) har udviklet et toolkit målrettet forskellige aktører i hele værdikæden. Der er f.eks. et toolkit målrettet kommuner og genanvendelsesanlæg.
Læs mere her


Eksportmuligheder for kombineret spildevands- og affaldsløsning (04-04-2016)
Billund Biorefinery oplever stor udenlandsk interesse efter at have bevist teknologiens duelighed.
Læs mere her


DTU Miljø satser på bæredygtig udnyttelse af ressourcer i affald (04-04-2016)
Med udnævnelse af Thomas Fruergaard Astrup som ny professor inden for bæredygtig udnyttelse af ressourcerne i vores affald, sætter DTU Miljø fokus på forskningen i de miljømæssige problemstillinger omkring affaldshåndtering, ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi. Thomas Fruergaard Astrup er bestyrelsesmedlem og formand for Teknisk Råd i DAKOFA.
Læs mere her


Mere om MUDP ansøgninger foråret 2016 – bredt opslag giver flere gode ideer en chance (31-03-2016)
Opslaget i det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) i 2016 er mere bredt end tidligere, og der vil som udgangspunkt kunne søges om tilskud inden for alle emner under MUDP. Ressourceudnyttelse, affaldsforebyggelse og bedre ressourceeffektivitet er dog blandt de særligt prioriteret områder i 2016. Ansøgningsfrister 2. maj og 23. maj.
Læs mere her


Ny metode til at undersøge om kemiske stoffer forhindrer genanvendelse af produkter (30-03-2016)
Miljøstyrelsen har i en ny rapport undersøgt, om problematisk kemi i forbrugerprodukter som sparepærer, gulvtæpper, møbler af træ og madrasser er en barriere for genanvendelse af produkterne og materialerne. Målet med projektet har været at udvikle en metode, der fremadrettet kan bruges til at vurdere, om der er kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som kan hindre genanvendelsen af de materialer, der indgår i produkterne.
Læs mere her


Nye data for affaldsgenerering og -behandling i Europa (29-03-2016)
Danmark er fortsat i toppen i forhold til mængden af genereret affald og er samtidig et af de lande, med den største stigning inden for genererede mængder over tid. Den danske andel af affald sendt til forbrænding er fortsat høj, mens andelen af affald sendt til genanvendelse ligger på niveau med det europæiske gennemsnit.
Læs mere her


Arrangementer:

Kommunepuljeprojekter (Tema 3) - Bioaffald & plast (05-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 5. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V om bioaffalds- og plastprojekter finansieret af kommunepuljen.
Læs mere her


Klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald (07-04-2016)
DAKOFA afholder et seminar om regler og udfordringer i forbindelse med klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald. Seminaret afholdes d. 7. april 2016 kl. 10.00-13.30, på Scandic Hotel, Østergade 10, 8000 Aarhus.

Seminaret er udsolgt.

Et tilsvarende kursus vil blive udbudt igen i juni måned. Sekretariatet arbejder på at finde den præcise tid og sted. Hold øje med DAKOFAs hjemmeside, hvor seminaret vil blive udbudt inden længe.


Bygge- & anlægsaffald (26-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 26. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.
Læs mere her


Hvordan øges genanvendelsen i Danmark? Inspiration fra andre EU lande (24-05-2016)
DAKOFA afholder konference d. 24. maj 2016 om "Hvordan øges genanvendelsen i Danmark? Inspiration fra andre EU-lande". Konferencen afholdes kl. 09.00-16.00 i B!NGS, konferencesalen, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Program under udarbejdelse.


Folkemødet 2016 (16+17+18+19-06-16)
DAKOFA deltager med et telt på Folkemødet 2016 i perioden 16. juni-19. juni 2016.


DAKOFAs Årskonference 2016 (29+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I (06+07-10-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 6.-7. oktober 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.