Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 50-51

NYTÅRSHILSEN FRA SEKRETARIATET
Sædvanen tro vil jeg gerne benytte årets sidste nyhedsbrev til at rette en kæmpe tak til alle DAKOFAs medlemmer for jeres store engagement i det forgangne år, som har været kendetegnet af nye initiativer, velbesøgte arrangementer og nyt domicil.

DAKOFA har således haft debut som teltholder og eventarrangør ved Folkemødet i juni på Bornholm og har på denne måde været med til at sætte affalds- og ressourcesektoren på dagsordenen overfor de øvrige 100.000 Folkemødegæster. Vi har tillige haft rekorddeltagelse på årskonferencen med titlen: “Ressourcestragtegiens målsætninger; hvor langt er vi – når vi det?” i september med hele 311 deltagere, hvilket er en stigning på 33 % i forhold til den hidtidige rekord fra 2014. Ganske opløftende var det desuden, at det fælles output fra konferencen var, at vi når det!

Vi har i 2015 afholdt et større antal konferencer, seminarer og kurser end normalt, da der har været et stort behov blandt medlemmerne for erfaringsudveksling og vidensdeling i bestræbelserne på at træffe de rigtige beslutninger ud fra et veloplyst beslutningsgrundlag.

Vi har også videreudviklet vores nye hjemmeside, så der nu er 800 daglige sidevisninger og mere end 2.500 personer, der ganske frivilligt modtager vores nyhedsbreve, “breaking news” og annonceringer af DAKOFA-arrangementer.

Foreningens vedtægter er i 2015 blevet revideret, så de nu er i tråd med de faktiske forhold og trimmet til at imødekomme fremtidens krav og behov. Vi ændrede i den forbindelse navn til “Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer”; dog stadig forkortet – og i daglig tale – DAKOFA.

Desuden blev der truffet beslutning om, at foreningen vil styrke serviceringen af medlemmerne, hvad angår internationale emner; herunder ikke mindst nyt fra EU, ISWA og vores søsterorganisationer i udlandet. Som led i denne styrkelse af det internationale område vil sekretariatet fra den 1. februar 2016 blive opnormeret med en deltidsansat medarbejder.

I oktober flyttede vi i nye lokaler i "B!NGS" på Vesterbrogade 149 i København (det tidligere Bing & Grøndahl), hvilket ikke bare har skabt nogle langt bedre arbejds- og mødefaciliteter men også sikret en højere grad af foreningsidentitet, da medlemmer og deltagere ved vores arrangementer nu kan benytte lejligheden til at slå en sludder af med sekretariatets medarbejdere, når man alligevel er i huset. På den måde får DAKOFAs sekretariat i højere grad vist sit ansigt udadtil – hvilket det sagtens kan tåle….

Jeg håber, at 2016 må blive mindst lige så indholdsrig, udfordrende og spændende som 2015, og at vi i sektoren vil opleve et stadig stigende fokus på, hvordan vi bedst muligt kan udnytte de ressourcer, der er bundet i affaldet. Alene opfølgningen på Den Nationale Ressorcestrategi, evalueringen af affaldsreformens fase 1 samt EU-Kommissionens udkast til pakke om cirkulær økonomi får os til at trippe i startblokkene, så vi i 2016 forhåbentlig fortsat kan være "kompetencecenter for hele den danske affaldssektors ressourceforvaltning”.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

DAKOFA

Ole Morten Petersen
Direktør


Nyheder:

Nyt miljøprojekt om forberedelse med henblik på genbrug af elektronikaffald (17-12-2015)
På baggrund af interviews med aktører i det danske system for håndtering af elektronikaffald og genbrug af elektronik, samt kortlægning af erfaringer og organisering med genbrug af elektronikaffald i Storbritannien og Belgien, formulerer rapporten en række forudsætninger for at sikre effektiv og miljømæssig forsvarlig organisering af genbrug af elektronikaffald.
Læs mere her


Miljøstyrelsen fremlagde Kommmissionens cirkulære økonomipakke (17-12-2015)
Snarlig arbejdsplan for Ecodesign direktivet vil lægge op til styrke reparations- og opgraderingsmuligheder for energirelaterede produkter. Element i kommissionens meddelelse om cirkulær økonomi, som behandles af EUs miljøministre og erhvervsministre omk. 1. marts.
Læs mere her


Kommuner må ikke indsamle organisk affald fra virksomheder efter 31. december 2015 (17-12-2015)
Energistyrelsen, der nu har fået overført reglerne i affaldsbekendtgørelsens §§ 41 og 42, har sendt en meddelelse til alle kommuner og erhvervsorganisationer, hvor de orienterer om, at den mulighed kommunerne har haft for at indsamle organisk affald fra virksomheder udløber den 31. december 2015.
Læs mere her


Kommunerne skal fortsætte arbejdet for at få danskerne til at sortere mere, hvis 50% målet skal nås, siger Miljøminister Eva Kjer Hansen (17-12-2015)
Miljøstyrelsen har netop udsendt en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at der er uddelt i alt 14 mio. kr. til i alt 19 Kommuneprojekter. En række af projekterne er fælleskommunale projekter, og der er derfor i alt 27 kommuner, som får del i midlerne. Pressemeddelelsen indeholder ud over en liste over de udvalgte projekter følgende to udtalelser fra Miljøminister Eva Kjer Hansen.
Læs mere her


Plastic & Bio-Waste 2016 event (17-12-2015)
Early bird tickets available now! DAKOFA samarbejder med Bridge Production om en Plastic & Bio-Waste 2016 event i København, February 2nd.
Læs mere her


Nyt forsyningsselskab "KLAR" ved Køge Bugt (16-12-2015)
Med virkning fra den 1. januar 2016 er der etableret et nyt forsyningsselskab med navnet "KLAR", som omfatter Greve-Solrød Forsyning, Energicenter Køge og Stevns Forsyning.
Læs mere her


Arrangementer:

Teknologiudvikling og bedre rammebetingelser - vejen til bedre kvalitet i genanvendelse af elektronikaffald i Danmark (02-02-2016)
DAKOFA afholder konference den 2. februar 2016, kl. 9.00-16.00 i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.
Læs mere her


Kommunepuljeprojekter (Tema 2) (09-02-2016)
DAKOFA afholder konference d. 9. februar 2016, kl. 09.00-16.00 på Hotel Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus om projekter finansieret af Kommunepuljen (Tema 2).
Læs mere her


Evaluering af affaldsreformens fase 1 (februar/marts)
OBS!! Konferencen - som oprindeligt var planlagt til afholdelse den 19. januar 2016 - udsættes indtil evalueringen foreligger, forventeligt ultimo februar/primo marts 2016.


Kommunepuljeprojekter (Tema 3) (05-04-2015)
DAKOFA afholder konference d. 5. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V om projekter finansieret af Kommunepuljen (Tema 3).
Læs mere her


Bygge- & anlægsaffald (26-04-2016)
DAKOFA afholder konference d. 26. april 2016, kl. 09.00-16.00  i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.