Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 46-47

Konference OG housewarming d. 10. december (24-11-2015)
Torsdag den 10. december har du muligheden for at deltage i to vigtige arrangementer, som afholdes lige efter hinanden og samme sted; nemlig i ”B!NGS”, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Fra kl. 9.00 til 15.00 holder vi konference om indsamling og sortering i etageejendomme og rækkehuse. Du vil her kunne høste af de erfaringer, der er kommet ud af en hel vifte af kommunepuljeprojekter inden for disse emner. Desuden skal vi høre om KL’s spændende projekt vedrørende nudging og visuel kommunikation. Du kan tilmelde dig konferencen ved at trykke her.

Lige efter konferencen holder vi indflytningsreception i vores nye domicil, som ligger i selvsamme bygning som konferencelokalet. Efter 6 år i Dansk Energis lokaler på Vodroffsvej er vi rykket til 
”B!NGS”, som er det tidligere Bing & Grøndahl beliggende Vesterbrogade 149 i København. Med de nye lokaler har vi mulighed for selv at huse møder og seminarer i nogle skønne lokaler.
Læs mere her


Nyheder:

Samlet finanslov for 2016 er nu vedtaget (23-11-2015)
EUDP er beskåret meget, puljen til grønne ildsjæle er væk, kommunepuljen (til ressourcestrategien) og MUDP overlever og NOx-afgiften nedsættes.
Læs mere her


Udmøntning af besparelser i de britiske kommuner mht. affaldshåndtering (23-11-2015)
Hovedparten af den kommunale affaldshåndtering i Storbritannien er skatte-finansieret, og den britiske regering har krævet meget store besparelser på området i perioden 2010-2014/2019. Ruteomlægning, rationalisering og kontrakt-revision er nøgleord for gennemførte besparelser.
Læs mere her


Nyt miljøprojekt under Program for Grøn Teknologi 2013 viser hvordan Neodym kan udvindes af gamle harddiske (23-11-2015)
Projektet RareRecovery har haft til formål at undersøge mulighederne for at opkoncentrere sjældne jordarter – specielt neodym og andre metaller – fra gamle harddiske i det elektronikaffald, der modtages på danske genbrugspladser. Projektet er gennemført sammen med DCR Miljø A/S i perioden 2014-15. Harddiske er valgt fordi de har en standardiseret størrelse og fordi alle mekaniske harddiske indeholder neodym magneter. Som en vigtig del af RareRecovery er mere end 100 kasserede harddiske taget fra hos DCR Miljø A/S. Disse harddiske er udtaget på fire forskellige dage med ca. 25 stk. hver gang. Harddiskene er udtaget tilfældigt - op af en stor kasse med harddiske fra de computere der er blevet adskilt i løbet af den pågældende dag.
Læs mere her


Stor forskel på hvor højt ledere prioriterer affaldssortering (23-11-2015)
En undersøgelse, som Miljøstyrelsen har fået lavet i forbindelse med kampagnen ”kend dit affald” viser, at der er stor forskel i oplevelsen af, hvor højt ledelsen i de danske virksomheder prioriterer affaldssortering på arbejdspladsen. Miljøstyrelsen lægger med kampagnen ”Kend dit affald” op til, at affaldssortering skal prioriteres i de danske virksomheder.
Læs mere her


IKEA tjener på affaldssortering (20-11-2015)
Med en genanvendelsesprocent på over 90 og en positiv afregning for affaldet har IKEA Danmark vist vejen, hvis man som virksomhed ønsker at lade miljø og økonomi gå hånd i hånd.
Læs mere her


Metoden til beregning af husholdningsaffalds-genanvendelsen justeres (19-11-2015)
Miljøstyrelsen har justeret beregningsmetoden i Ressourceplanens bilag 5 for genanvendelsen af husholdningsaffaldet (udvalgte fraktioner). Indsamlet, pantbelagt engangsemballage medregnes på basis af kommunens udtræk fra Affaldsdatasystemet. Genbrugspladsernes relevante affaldsfraktioner medregnes fuldt ud.
Læs mere her


DAKOFA har fået nye vedtægter (18-11-2015)
Ved DAKOFAs generalforsamling den 24. september 2015 fremsatte DAKOFAs bestyrelse et forslag til revidering af foreningens vedtægter. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig - men der var 26 stemmer for, 1 blank og 0 imod - blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling den 17. november med vedtægtsændringer som eneste dagsordenspunkt. Forslaget blev her vedtaget med 10 stemmer for, 0 imod og 0 blanke, hvorved DAKOFAs vedtægter nu er revideret.
Læs mere her


PCB-holdigt affald i konventionelle affaldsforbrændingsanlæg (17-11-2015)
I et nyt miljøprojekt samles viden om PCB’s skæbne i et konventionelt affaldsforbrændingsanlæg. Miljøstyrelsen tillader i dag, at forbrændingsegnet ikke-farligt PCB-holdigt affald (PCB total < 50 mg/kg ) forbrændes på konventionelle forbrændingsanlæg, hvor der er en dokumenteret røggastemperatur på minimum 850 grader.
Læs mere her


Skyldig i ulovlig dumping af byggeaffald (17-11-2015)
Fire personer er kendt skyldig i ulovlig dumping af bygge- og anlægsaffald. Det skriver Miljøstyrelsen i en nyhed. For første gang nogensinde er der i en dansk straffesag rejst tiltale og en række personer er kendt skyldige efter en paragraf om grov miljøkriminalitet.
Læs mere her


Arrangementer:

Konference: Mindre madspild – ja tak! (26-11-2015)
Miljø- og Fødevareministeriet holder konferencen ”Mindre Madspild – ja tak!” den 26. november 2015 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Konferencen tager pulsen på, hvordan det går med at mindske madspildet i Danmark. Hør om de sidste initiativer fra Partnerskabet om mindre madspild, tal med aktører, som gør en forskel og få inspiration fra udlandet.
Læs mere her


Konference: Indsamling og sortering i etageejendomme og rækkehuse - nyeste resultater
DAKOFA afholder konference d. 10. december 2015 kl. 9.00 - 15.00 i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, stuen, 1620 København V. 

Etageejendomme og rækkehuse er det primære fokus for denne konference, hvor der fremlægges ny viden fra (næsten) afsluttede projekter om etageboliger, som er støttet af kommunepuljen. Desuden præsenteres KL’s projekter om visuel kommunikation og nudging.
Læs mere her


Indflytningsreception: DAKOFAs nye lokaler (10-12-2015)
DAKOFA afholder reception i vores nye lokaler d. 10. december 2015, kl. 15.00-18.00 i B!INGS, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Seminar: IE-direktivet – Basistilstandsrapporter og øvrige udfordringer for affaldsbehandling og -forbrænding (14-12-2015)
DAKOFA afholder seminar d. 14. december 2015, kl. 09.30-13.30 i B!NGS, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.

De fleste større virksomheder inden for affaldssektoren har miljøgodkendelser, som er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Det betyder, at virksomhederne skal forholde sig til de nye krav om, at dokumentere basistilstanden i jord og grundvand og udarbejde en ”basistilstandsrapport”. Dette er en konsekvens af det såkaldte IE-direktiv, der har resulteret i 13 implementeringsbekendtgørelser om blandt andet basistilstandsrapporter, prioriteret miljøtilsyn i henhold til den nye tilsynsbekendtgørelse mv.
Læs mere her


Konference: Evaluering af affaldsreformens fase 1
DAKOFA afholder konference d. 19. januar 2016, kl. 09.00 - 15.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

På konferencen fremlægges resultaterne af den gennemførte evaluering af affaldsreformens fase 1.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.