Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 44-45

Indflytningsreception
DAKOFA holder “housewarming" torsdag den 10. december 2015 fra kl. 15 i umiddelbar forlængelse af konferencen, der afholdes samme dag, og vi håber, at du vil være med til at fejre vores skønne, nye lokaler beliggende Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.

Ud over diverse våde varer og lidt mundgodt vil vi byde på festlig loungemusik og festtale ved en person, som offentliggøres indenfor den nærmeste fremtid.

Sæt derfor kryds i kalenderen – og afvent nærmere informationer snarest.


Høring: Revidering af Indsamlerbevis-bek. og Deponi-driftsleder-bek. - frist 16. november (09-11-2015)
Miljøstyrelsen sender to udkast til reviderede bekendtgørelser i høring, nemlig Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis samt Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg. Frist for evt. høringssvar er 16. november 2015
Læs mere her


Velbesøgt workshop om markedet for materialer fra bygge- og anlægsaffald (07-11-2015)
DAKOFA afholdt sammen med Dansk Byggeri en workshop på årets Building Green messe om, hvordan vi sammen skaber et velfungerende marked for materialer fra bygge- og anlægsaffald.
Læs mere her


Seneste nyt om genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (07-11-2015)
Vi har her samlet nogle nyheder omhandlende bygge- og anlægsaffald, som pressen den seneste tid har omtalt.
Læs mere her


Hjælp til dansk miljøeksport til Kenya, Kina, Sydafrika, Tyrkiet og Vietnam (06-11-2015)
Nye vækstrådgivere på danske ambassader skal hjælpe danske virksomheder med at få fodfæste og øge eksporten inden for miljøområdet. Rådgiverne skal også hjælpe med indspil til landenes miljølovgivning og -implementering (fx regulativer mv). Den danske affaldssektor - såvel private som kommunale  - bør benytte sig af disse muligheder. Se også Slovakiet B2B arrangement den 26. november i Kbh. (frist 16. nov.)
Læs mere her


Høring: Ny bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg – frist 20. november (06-11-2015)
En kommende bekendtgørelse fastsætter regler for opbevaring og håndtering af affald på mindre affaldsbehandlingsanlæg, og som ikke er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller 2 (listevirksomheder). Frist for høringssvar er 20. november 2015.
Læs mere her


Høring: Ny ”Restprodukt bekendtgørelse” - frist 15. november (06-11-2015)
Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ny 'Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald' i høring.
Høringsudkastet omfatter ikke det forslag til PCB grænseværdi, som blev sendt i høring tidligere på året. Høringsudkastet omfatter primært forlængelse af dispensationsmuligheder for anvendelse slagger samt mindre ændringer. Frist for indsendelse af evt. høringssvar er 15. november 2015.
Læs mere her


Hæderspris for genanvendelse af plast (06-11-2015)
Aage Vestergaard Larsen A/S modtog i tirsdags årets regionale pris bl.a. på baggrund af en strategisk vigtig beslutning om at investere i nyt udstyr, der kan omdanne plastaffald fra husholdninger til en ren råvare, der kan indgå i fremstilling af nye plastmaterialer.
Læs mere her


Fyn kan øge genanvendelsen og forbedre klimaeffekten ved ændret håndtering af husholdningsaffald ifølge SDU rapport (02-11-2015)
De fynske affaldsselskaber har fået gennemført en analyse hos SDU, som giver indblik i, hvordan affaldshåndteringen både kan spille sammen med en energiforsyning primært baseret på vedvarende energi, biomasse og varmepumper og samtidigt opfylde den nationale ressourcestrategis mål for genanvendelse af husholdningsaffald. Gennem en kombination af kildesortering, central sortering, produktion af RDF og biogas fra restaffaldet samt import af affald i en årrække kan der opnås en stor og fleksibel energiproduktion og en høj genanvendelse af husholdningsaffaldet. Nogle scenarier er økonomisk ligeværdige med nutidens system - det analyserede indsamlingssystem kan optimeres.
Læs mere her


Arrangementer

Fremtidens risikovurdering af deponeringsanlæg (11-11-2015)
Tilmeldingsfristen til arrangementet er overskredet. Hvis du ønsker at deltage, så henvend dig til Jette Bjerre Hansen, DAKOFA på jbh@dakofa.dk.

To af de væsentligste udfordringer, danske deponeringsanlæg i dag står over for, er usikkerheden omkring efterbehandlingstidens længde og forbuddet mod deponering af blandet affald på ikke kystnære deponeringsanlæg fra 2020. Udfordringerne hænger tæt sammen med, at vi mangler et anerkendt værktøj til at kunne gennemføre stedsspecifikke risikovurderinger. Det vil Miljøstyrelsen, DepoNet og Dansk Affaldsforening nu gøre noget ved.
Læs mere her


Konference: Mindre madspild – ja tak! (26-11-2015)
Miljø- og Fødevareministeriet holder konferencen ”Mindre Madspild – ja tak!” den 26. november 2015 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K. Reserver allerede nu datoen i din kalender.
Læs mere her


Konference: Evaluering af affaldsreformens fase 1 (10-12-2015)
DAKOFA afholder konference d. 10. december 2015, kl. 09.00 - 15.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.