Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 4-5
Den nye bekendtgørelse om dokumentation for VE-affald fremkommet ved sortering er trådt i kraft (30-01-2015)
Den 1. januar 2015 trådte bekendtgørelsen i kraft, som muliggør at papir-, pap-, træaffald og andet fossilfrit VE-affald fremkommet ved sortering, kan energiudnyttes uden at der skal betales affaldsvarme- og tillægsafgift.
Læs mere her


Stort fremmøde til dialogmøde om automatiske affaldssorteringsanlæg i Østdanmark (30-01-2015)
Partnerskabet for centrale affaldssorteringsanlæg med Miljøstyrelsen, regionerne og KL er gået ind i en mere formidlingsaktiv rolle, hvor der bl.a. det næste halve år vil blive afholdt en række dialogmøder i regionalt regi om samarbejdsmuligheder omkring etablering af automatiske affaldssorteringsanlæg. Dialogmødet for regionerne Sjælland og Hovedstaden blev afholdt den 27. januar 2015 i København. Her drøftede 80 aktører fra den offentlige og private sektor muligheder for etablering af affaldssorteringsanlæg.
Læs mere her


Affaldsdatasystemet – stor interesse og spørgelyst hos de 170 deltagere på to gennemførte seminarer om den korrekte indberetning (29-01-2015)
Miljøstyrelsen og DAKOFA har netop gennemført det sidste af to (ens) seminarer om den korrekte indberetning til Affaldsdatasystemet. Seminaret var rettede mod virksomheder med ansvar for indberetninger, og der er god hjælp at hente i Miljøstyrelsens præsentationer fra seminaret.
Læs mere her


Udbud: Ny ansøgningsrunde under Miljøstyrelsens kommunepulje med 100 % tilskud til projektideer om genanvendelse af husholdningsaffald – frist 25. marts 2015 (29-01-2015)
Miljøstyrelsen har netop offentliggjort et opslag med nye 5 mio. kr. under den kommunale tilskudspulje til projekter om genanvendelse af husholdningsaffald. Projekterne skal på samme måde som sidste gang være kommunalt forankret, men mange forskellige aktører kan indgå i projektet.
Læs mere her


Dansk Affald A/S afsøger ny ejerstruktur (29-01-2015)
Det fælleskommunale selskab Dansk Affald A/S har besluttet at undersøge mulighederne for en alternativ ejerkreds.
Læs mere her


Planglas fra termoruder fjernes fra grønlistet affald under transportforordningen (28-01-2015)
Og klassificeres nu som udgangspunkt som anmeldepligtigt. Miljøstyrelsen har publiceret rettelsesblade til Vejledning nr. 1, 2011 "Klassificering af grønlistet affald under transportforordningen". Det drejer sig om klassificering af grønlistet affald for B2020 (glasaffald, ikke spredbar) og B3010 (plastaffald).
Læs mere her


EU-Kommissionen planlægger stadig at trække det eksisterende affaldsforslag tilbage (28-01-2015)
EU-Kommissionen planlægger stadig at trække det eksisterende affaldsforslag tilbage. 

På et møde i Parlamentets Miljøkomité en 22. januar 2015 gjorde Kommissionen det klart, at de planlægger at erstatte det eksisterende forslag til revision af affaldsmålsætningerne i affaldsdirektivet med et nyt forslag.
Læs mere her


Få støtte til teknologiudvikling på affaldsområdet (23-01-2015)
Innovationsnetværk for Miljøteknologi, hvor DAKOFA er repræsenteret i styregruppen, har netop åbnet for en ny ansøgningsrunde for ”bobleprojekter”.
Læs mere her


Ny rapport om økonomiske virkemidler til at fremme affaldsforebyggelse (22-01-2015)
Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en ny rapport om økonomiske virkemidler. Rapporten beskriver danske erfaringer med økonomiske virkemidler samt udenlandske erfaringer. Som indledning til projektet har der været udarbejdet en oversigt over de udenlandske erfaringer med brugen af forskellige økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse.
Læs mere her


Stort genanvendelsespotentiale i sommerhuse og etageejendomme (21-01-2015)
Mere end 2/3 af affaldet fra sommerhuse og etageejendomme kan genanvendes i stedet for at blive sendt til forbrænding. Det kræver blot, at borgerens afleveringsmuligheder er tilfredsstillende, logistikken bliver indrettet derefter og at kommunen får informeret borgerne om ordningerne.
Læs mere herKonference: Behandling og afsætning af organisk affald – hvordan sikrer vi kvalitet og kapacitet? (03-02-2015)
I disse tider med øgede krav til udsortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet efterspørger kommuner, affaldsselskaber og andre af sektorens aktører i stigende grad et overblik over behandlings- og afsætningsmuligheder for det organiske affald samt hvilken kvalitet affaldet skal have. 

Konferencen vil derfor forsøge at give et indblik i de udfordringer, vi står over for og hvilke muligheder, der eksisterer når det gælder afsætning og behandling af denne fraktion.
Læs mere her


Seminar: Udbudsretlige nyheder – fokus på affaldsområdet (05-02-2015)
DAKOFA afholder forud for møde i juranetværket et udbudsretligt seminar med fokus på den seneste udbudsretlige udvikling med betydning for affaldsområdet.

Seminaret afholdes torsdag den 5. februar 2015 fra 9.00-13.00 på Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6, 1601 København V.
Læs mere her


Kursus: Bygge- og anlægsaffald - Vejle (23-02-2015)
Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald med fokus på kommunernes opgaver, har vi nu fundet to nye datoer for afholdelse af kurset. 

Den 23. februar afholdes et kursus, Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, Vejle

Den 25. februar 2015 afholdes kurset i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge 31, København V.

Læs mere om kurset 23. februar her


Kursus: Bygge- og anlægsaffald - København (25-02-2015)
Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald med fokus på kommunernes opgaver, har vi nu fundet to nye datoer for afholdelse af kurset. 

Den 23. februar afholdes et kursus, Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, Vejle

Den 25. februar 2015 afholdes kurset i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge 31, København V.
Læs mere om kurset 25. februar her


Seminar: Hvad koster det at deponere affald? (05-03-2015)
Deponering af affald kan gemme på store efterregninger til deponiejerne - dvs. kommunerne og i sidste ende borgerne, hvis der ikke afsættes nok penge til nedlukning og efterbehandling, mens der køres affald ind på anlægget. Meget tyder på, at der er risiko for, at pengebeholdningen i mange tilfælde vil slippe op, inden deponierne vil kunne overgå til passiv drift.
Læs mere her


Konference: Affald fra butikker, supermarkeder, restauranter og kontorer – mere genanvendelse, men hvem og hvordan? (10-03-2015)
Servicesektoren står for 25 % af den samlede danske affaldsproduktion, brænder eller deponerer 1 mio. tons affald årligt og genanvender 65 %. Ressourcestrategien har flere initiativer for servicesektoren, herunder et særskilt mål om at 60 % af det organiske affald i 2018 skal indsamles og udnyttes til biogas og gødningsproduktion.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.