Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 36-37

Professor Dr. Michael Braungart deltager på DAKOFAs Årskonference ! (11-09-2015)
Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen er blevet indkaldt til samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg på datoen for DAKOFAs årskonference. Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt deltager i selvsamme samråd, og har således heller ikke mulighed for at deltage i konferencen.
Læs mere her


Nordiske cirkulære forretningsmodeller viser vejen (11-09-2015)
Gruppen for affaldsforebyggelse under Nordisk Ministerråd har udgivet resultaterne af et projekter, som skal øge kendskabet til cirkulær økonomi og vise en række eksempler på nordiske cirkulære forretningsmodeller. Det er blevet til et inspirationskatalog, hvor 18 nordiske eksempler på, hvordan virksomheder har arbejdet og implementeret cirkulær økonomi i nye succesfulde forretningsmodeller.
Læs mere her


"Cash for Trash"; nyt hollandsk initiativ for at øge genanvendelsen i etageejendomme (10-09-2015)
Ved ISWAs årskonference, som i disse dage afholdes i Antwerpen, blev det hollandske initiativ "Cash for Trash" præsenteret.
Læs mere her


Highligts fra ISWA årskongressen 2015 (10-09-2015)
ISWA har netop afsluttet Årskongressen i Antwerpen, Belgien. I forbindelse med kongressen blev bl.a. ISWAs og UNEP's nye publikation "Global Waste Mangement Outlook" lanceret. Denne publikation henvender sig til beslutningstagere verden over.
Læs mere her


70% genanvendelse af husholdningsaffaldet - hvad er så næste skridt? (10-09-2015)
I Flandern kildesorteres og indsamles 70% af husholdningsaffaldet til genanvendelse. Flandern har via en ambitiøs affaldsplanlægning indført et ”pay-as-you-throw-system”, hvor borgerne kun betaler for indsamling og behandling af restaffaldet.  Derudover har Flandern i sin tidligere affaldsplan haft fokus for affaldsforebyggelse, og i en præsentation på ISWA Årskongres i Antwerpen den 8. september 2015 fremlagde John Wante fra den flamske Miljøstyrelse (OVAM), at der i Flandern i dag genbruges 5 kg årligt pr. indbygger, og at kun 150 kg pr. indbygger går til forbrænding.
Læs mere her


IT og big data hjælper affaldsindsamling – persondataloven gælder her (09-09-2015)
Affaldssektorens interesse for at anvende IT til at planlægge og registrere tømninger af affaldsbeholderne er stærkt stigende. Det kan give højere service og lavere omkostninger, men affaldsdata for en husstand skal håndteres efter persondataloven med fortrolighedsaftaler og sletning.
Læs mere her


ISWA klar med fælles udmelding vedrørende klimaforandringer og affalds-/ressourceområdet (09-09-2015)
På den igangværende ISWA årskonference, som afholdes i Antwerpen, har der sædvanen tro været afholdt generalforsamling forud for de faglige programmer. DAKOFA er som såkaldt nationalt medlem repræsenteret i generalforsamlingen.
Læs mere her


Kemikalier i en cirkulær økonomi – spiller det sammen? (07-09-2015)
I den cirkulære økonomi spiller genbrug og genanvendelse en væsentlig rolle. Men hvordan forholder vi os til brugen af kemikalier - set i det lys?
Læs mere her


Forhandlinger om udkast til revideret EU CO2-kvotehandelsdirektiv starter nu (02-09-2015)
Kommissionen udsendte i juli måned et forslag til revidering af kvotehandelsdirektivet som del af flere tiltag under EU’s Energiunion. For mange CO2-kvoter i hele systemet og dermed meget lav kvotehandelspris skal ændres (senest) efter 2020 for at nå EU's målsætning om 40 % CO2 reduktion i 2030.
Læs mere her


Konkretiseringen af ressortændringerne på affaldsområdet fra Miljøministeriet til Energi-mv.-ministeriet (01-09-2015)
Regeringen har besluttet at samle den økonomiske regulering af el, gas, fjernvarme, teleydelser, vand, spildevand og affald i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. De konkrete ressortændringer på affaldsområdet er nu meldt ud.
Læs mere her


Arrangementer

DAKOFAs Årskonference 2015 (24+25-09-2015)
"Ressourcestrategiens målsætninger: Hvor langt er vi – når vi det?"
Det bliver titlen på DAKOFAs årskonference 2015, som afholdes den 24-25. september i Aarhus.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.