Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 34-35

Ny rekord for tilmeldinger til DAKOFAs Årskonference (31-08-2015)
Deltagerantallet ligger på nuværende tidspunkt 2 over den hidtidige rekord fra 2013. Vi er nu oppe på 236 deltagere - og der er stadig mere end 3 uger tilbage inden konferencen begynder!
Læs mere her


CBS arbejder med OPP, innovation og bæredygtig transformation. Ny Ph.D. følges op af et seminar. (31-08-2015)
CBS, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, fortsætter forskning, udvikling og netværkssamarbejdet inden for offentlig privat samarbejde. Den 8. september afholder CBS et seminar om partnerskaber og affaldshåndtering mellem miljø og økonomisk effektivitet.
Læs mere her


Lokal affaldshåndtering på øer kan give lokal vækst og jobs (28-08-2015)
Med Sejerø som eksempel peger ny rapport fra Miljøstyrelsen og KL på, at der er potentiale for øget ressourceeffektivitet og økonomiske besparelser ved at udvikle lokale behandlingsmetoder til affaldet. På Sejerø vil der således kunne spares 200.000 kr. årligt og samtidig kan decentrale løsninger være jobskabende og lokalt skabe udvikling.
Læs mere her


Husk ansøgningsfristen for MUDP! (27-08-2015)
MUDP – Ansøgningsrunde sommer 2015 har ansøgningsfrist den 2. oktober 2015 kl. 12.00. Opslaget er målrettet tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) inden for områderne vand og klimatilpasning, forebyggelse og genanvendelse af ressourcer, renere luft, mindre støj, færre problematiske kemikalier samt industriens miljøindsats. Projekterne må gerne omfatte flere hovedområder. Der sigtes mod at give tilskud til 1-2 projekter ud af en pulje på 40 mio. kr.
Læs mere her


Genanvendelse med høj kvalitet skal placeres i hjertet af den cirkulære økonomi (27-08-2015)
Genanvendelse med høj kvalitet skal placeres i hjertet af den cirkulære økonomi.
Dette peger en ny engelsk ressourceforening ”Ressource Association” på i deres høringssvar til Kommissionen, som netop har afsluttet høring vedrørende cirkulær økonomi. Foreningen består af aktører fra genanvendelses- og oparbejdningsindustrien i England. Foreningen giver i deres høringssvar en række bud på, hvordan Europa bliver mere konkurrencedygtig, kan forbedre ressourceeffektiviteten samt skabe flere lokale jobmuligheder.
Læs mere her


Stort potentiale ved at kommuner samarbejder med private (26-08-2015)
5 eksempler på offentligt og privat samarbejde inden for genanvendelse af affald bliver gennemgået i et nyt miljøprojekt fra Miljøstyrelsen. Projektet er en del af det arbejde KL skal udføre i henhold til aftalen mellem KL og Miljø- og fødevareministeriet (tidligere Miljøministeriet) om realisering af regeringens strategi I ”Danmark uden affald”.
Læs mere her


Ny undersøgelse af miljøpåvirkningen ved nyttiggørelse af knust asfalt (26-08-2015)
I et nyt miljøprojekt, som Miljøstyrelsen har udgivet, undersøges risikoen for spredning af problematiske stoffer ved nyttiggørelse af asfalt i ubunden form til vejbygning. Undersøgelsen er gennemført som en opfølgning på ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, og resultaterne af projektet forventes at bidrage til det tekniske grundlag for en kommende bekendtgørelse om genanvendelse af asfalt, som skal erstatte asfaltcirkulæret fra 1985.
Læs mere her


ISWA Beacon konference: Waste-to-Energy 2015 (21-08-2015)
ISWAs 9. beacon konference om "Waste-to-Energy" afholdes i Malmø, Sverige d. 18.-19. november 2015.
Læs mere her.


Få overblik over håndteringen af bygge- og anlægsaffald i EU (18-08-2015)
De første resultater fra EU Kommissionens projekt om genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i EU er nu tilgængelig på Kommissionens hjemmeside. Der er for 28 medlemslande udarbejdet faktanotater om håndtering af bygge- og anlægsaffald om håndteringen i de enkelte lande.
Læs mere her


Arrangementer

Seminar: Kommunal erhvervsvirksomhed på affaldsområdet (03-09-2016)
DAKOFA afholder seminar om "Kommunal erhvervsvirksomhed på affaldsområdet" d. 3. september 2015, kl. 9.30-12.00 i Dansk Energis lokaler, Vodroffsvej 59, 5. sal, 1900 Frederiksberg. Efterfølgende er der møde i affaldsjura-netværket, hvor der er separat tilmelding.
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2015 (24+25-09-2015)
"Ressourcestrategiens målsætninger: Hvor langt er vi – når vi det?"
Det bliver titlen på DAKOFAs årskonference 2015, som afholdes den 24-25. september i Aarhus.
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I, (København - Hold 2) (30-09+01-10-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul I: Funktionelle processer og stærke relationer i affaldsplanlægningen

Hvad er gode processer?

Samfundstemaer og diskurser på affaldsområdet

Politisk bevågenhed

Frivillighed på affaldsområdet

Funktionelle offentlige organisationer

Oversættelse til daglig praksis
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I, (Aarhus - Hold 3) (07+08-10-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul I: Funktionelle processer og stærke relationer i affaldsplanlægningen

Hvad er gode processer?

Samfundstemaer og diskurser på affaldsområdet

Politisk bevågenhed

Frivillighed på affaldsområdet

Funktionelle offentlige organisationer

Oversættelse til daglig praksis
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II, (København - Hold 2) (03+04-11-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul II: Kommunikation, involvering og krisehåndtering

Kommunikation i et metaperspektiv

Sociale medier i offentlighedens tjeneste

Hvordan lykkes man med involvering?

Når krisen kradser; håndtering og forudseenhed

Kommunikation og professionalisme

Oversættelse til daglig praksis
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II, (Aarhus - Hold 3) (17+18-11-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul II: Kommunikation, involvering og krisehåndtering

Kommunikation i et metaperspektiv

Sociale medier i offentlighedens tjeneste

Hvordan lykkes man med involvering?

Når krisen kradser; håndtering og forudseenhed

Kommunikation og professionalisme

Oversættelse til daglig praksis
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III, (København - Hold 2) (05+06-01-2016)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul III: Implementering, innovation og praktisk planlægning

Aktiviteter og funktionelle værktøjer til implementering

Relationer og ansvar (Social kapital)

Positioner og koordination (CMM)

Innovation og drift

Hvilke udfordringer findes der for dig/jer?

Jeres ressourceplan; hvad I gør og bør gøre

Fælles idékatalog til videre arbejde
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III, (Aarhus - Hold 3) (26+27-01-2016)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen

DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.

Modul III: Implementering, innovation og praktisk planlægning

Aktiviteter og funktionelle værktøjer til implementering

Relationer og ansvar (Social kapital)

Positioner og koordination (CMM)

Innovation og drift

Hvilke udfordringer findes der for dig/jer?

Jeres ressourceplan; hvad I gør og bør gøre

Fælles idékatalog til videre arbejde
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.