Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 24-26
Denne udsendelse af DAKOFAs nyhedsbrev er den sidste inden sommerferien. DAKOFA vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores medlemmer og andre brugere af vores hjemmeside mv. en rigtig god sommer. Til orientering skal det oplyses, at DAKOFAs sekretariat er lukket i uge 30 (20.07-24.07.2015)

Med venlig hilsen

DAKOFAs sekretariat


40 mio. kr. til fyrtårnsprojekter under MUDP (25-06-2015)
En ny ansøgningsrunde under MUDP er netop offentliggjort med ansøgningsfrist d. 2. oktober 2015 kl. 12.00.
Læs mere her


Kvalitetskriterier for antimon (Sb) i jord og grundvand (25-06-2015)
Miljøstyrelsen skriver i en nyhed, at der til vurdering af jordforureninger med antimon er der fastlagt et jordkvalitetskriterium på 80 mg/kg og et afskæringskriterium på 800 mg/kg. Der er desuden fastlagt et grundvandskvalitetskriterium på 2 µg/l, svarende til værdien som er gældende for drikkevand ved indgang til ejendom.
Læs mere her


Afslutning af efterbehandlingstiden på deponeringsanlæg (25-06-2015)
Miljøstyrelsen har netop publiceret en ny rapport om afslutning af efterbehandlingstiden på deponeringsanlæg. Projektet er et skridt i retningen af at fastlægge kriterier og metodik for at kunne vurdere, hvornår et deponeringsanlæg ikke længere udgør en risiko for det omkringliggende miljø. Projektet giver endvidere et bud på en overordnet tilgang til at vurdere varigheden af efterbehandlingsperioden.
Læs mere her


Et EU-mål for genbrug af elektronik er måske ikke realistisk (25-06-2015)
En kommende EU-rapport forventes at konkludere, at et EU-mål for genbrug af elektronik endnu ikke er realistisk. Studiet er udarbejdet af BiPro, FN’s Universitet og Bio by Deloitte for Kommissionen. Disse tre har igennem det seneste år forsøgt at vurdere om hvorvidt det kan betale sig at introducere et separat genbrugsmål frem for at inkludere genbrug som en del af det overordnede elektronik genanvendelsesmål. Endvidere har Kommissionen officielt udtalt, at det  allerede står klart, at der nok ikke er valide data til rådighed, der gør det muligt til at sætte en målsætning på EU-niveau. Derudover har Kommissionen udtalt, at med den forskel der er i dag er på den måde sektoren er organiseret i de enkelte medlemslande vil der være stor modstand mod et EU mål.
Læs mere her


Nyt Miljøprojekt tilgængeligt om udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB (25-06-2015)
Nyt Miljøprojekt tilgængeligt om udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB
Miljøstyrelsen har netop publiceret et Miljøprojekt, som beskriver et forsøg på at udvikle en metode, der ved hjælp af online spektroskopiske måleteknologier kan udføre en hurtig detektion af indholdet af polyklorerede bifenyler (PCB) i forseglingsfuger fra termoruder.
Læs mere her


Muligheder for smartphones, tablets og bærbare computere i en cirkulær økonomi (24-06-2015)
Vort internet-forbundne, batteridrevne it-udstyr kan med fordel tilpasses den cirkulære økonomi. Det skyldes, at forbrugernes efterspørgsel på området ændres, der er færre forretningsmæssige risici, og udstyrets negative miljøpåvirkning formindskes meget ved en længere brugsfase.
Læs mere her


Spørgeskemaundersøgelse om DAKOFAs arrangementer (24-06-2015)
I løbet af maj måned har 100 af DAKOFAs medlemmer modtaget et digitalt spørgeskema vedrørende tilfredsheden med de arrangementer, som bliver afholdt i DAKOFA-regi. Spørgeskemaet havde til hensigt at give et indblik i, om vi i DAKOFA lever op til vores medlemmers forventninger, og om der er noget vi bør gøre anderledes.
Læs mere her


Bestyrelsesseminar på Færøerne (23-06-2015)
DAKOFAs bestyrelse har i perioden 17-19. juni afholdt bestyrelsesseminar på Færøerne. Ud over budget 2016, handlingsplan for 2015-2016 og alskens andre væsentlige emner for foreningens fremtidige ve og vel, blev der også tid til en introduktion til det færøske samfund generelt og affaldsorganisering specifikt.
Læs mere her


Kapacitetstilpasning af affaldsforbrænding i Europa i en cirkulær økonomi (22-06-2015)
Det drøftes for tiden livligt, hvordan man kan sikre en tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten i takt med de stadigt stigende krav til øget genanvendelse, genbrug, affaldsforebyggelse og – i det hele taget – omstilling til en mere cirkulær økonomi. De seneste skud på stammen gennemgås i det følgende.
Læs mere her


Endnu en fosforrapport fra Miljøstyrelsen (19-06-2015)
Miljøstyrelsen har publiceret endnu en rapport om fosforgenanvendelse fra spildevandsslam.
Læs mere her


Høringsmøde om PCB-grænseværdi i bygge- og anlægsaffald (18-06-2015)
På høringsmødet d. 16. juni svarede Miljøstyrelsen på spørgsmål om forslaget til ændringer i BEK 1662:2010, som også kaldes ”Restproduktbekendtgørelsen”. Vi var med på mødet og har samlet Miljøstyrelsens svar på nogle af de udfordringer, som DAKOFAs netværk identificerede på et møde d. 28. maj.
Læs mere her


Rekordstort antal besøgende ved årets Folkemøde på Bornholm (16-06-2015)
DAKOFA tilbragte 4 dejlige og spændende dage på Folkemødet 2015. Folkemødet kunne i år fejre 5 års jubilæum og 214 telte leverede 2.724 events i sol fra en skyfri himmel.
Læs mere her


Se hvordan fosfor bedst kan udvindes fra renseanlæg og spildevandsslam (15-06-2015)
Miljøstyrelsen har publiceret to projekter om udvinding af fosfor fra spildevandsslam fra renseanlæg.
Læs mere her


Nyt miljøprojekt om potentialet for RFID-teknologi (Radio Frekvens Identifikation) (10-06-2015)
Nyt miljøprojekt om potentialet for RFID-teknologi (Radio Frekvens Identifikation)
Projektet undersøger teknologiens potentiale for at sikre et informationsflow mellem elektronikproducenter og genanvendelsesindustrien. Med henblik på at udvinde ressourcerne i elektronikaffaldet, og dermed øge kvaliteten af genanvendelsesprocessen, er der identificeret et behov for bedre informationsflows mellem producenterne og genanvendelsesindustrien. I dette miljøprojekt, udarbejdet af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen, er der blevet set på mulighederne for at anvende radio frekvens til bedre at kunne sortere og dermed genanvende flere ressourcer i elektronik.
Læs mere herKonference: Intelligent affaldsindsamling - kan vi gøre det bedre og billigere? (25-08-2015)
DAKOFA afholder konference om indsamling og ruteoptimering den 25. august 2015, kl. 09.00-16.00 i Ingeniørforeningen Kalvebod Brygge 31, 1780 Købehavn V.
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2015 (24+25-09-2015)
"Ressourcestrategiens målsætninger: Hvor langt er vi – når vi det?"
Det bliver titlen på DAKOFAs årskonference 2015, som afholdes den 24-25. september i Aarhus.
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I, (København - Hold 2) (30-09+01-10-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen
DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I, (Aarhus - Hold 3) (07+08-10-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen
DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.