Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 22-23

Mere automatisering og supplerende manuel sortering påpeget på dialogmødet i Silkeborg 29. maj om sorteringsanlæg (08-06-2015)
Der var god diskussionslyst blandt de knap 40 deltagere til mødet i Silkeborg, hvor muligheder og begrænsninger for øget sortering blev påpeget. Adskillige aktører i regionen arbejder med området.
Læs mere her


Shredderaffald som forbrændingsegnet – vejledende udtalelse forventes forlænget i 2016 (08-06-2015)
Miljøstyrelsen forventer at forlænge den vejledende udtalelse indeholdende kriterier for, hvornår shredderaffald kan betragtes som forbrændingsegnet endnu et år. Det kom frem på DAKOFAs seminar om nyttiggørelse af shredderaffald i praksis som blev afholdt d. 3. juni.
Læs mere her


DAKOFA klar med vejledning og grænseværdier for klassificering af affald som farligt affald efter de nye regler (08-06-2015)
Den 1. juni 2015 trådte de nye regler for klassificering af farligt affald i kraft med ændringsbekendtgørelse nr. 715 af 13.05.15 til affaldsbekendtgørelsen. DAKOFA har derfor udarbejdet en lyn-vejledning, ’Klassificering på 5 minutter’, som kort beskriver de nye regler med eksempler, samt opdateret listen over grænseværdier for farlige stoffer, der kan gøre jord som affald til farligt affald.
Læs mere her


Se 10 gode virksomhedseksempler på indsamling af madaffald (04-06-2015)
I Miljøstyrelsens nyligt publicerede rapport om videnindsamling og formidling af gode cases for indsamling af organisk affald i servicesektoren, kan man finde mange gode og forskellige ideer til, hvordan man kan samle sit madaffald ind. Eksemplerne spænder fra forebyggelse af madspild, over systemer til indsamling og brug af forskellige teknologier, til udnyttelse af madaffaldet til biogas.
Læs mere her


Affald ind i valgkampen (02-06-2015)
Affald har nu fået fokus som politisk indsatsområde i valgkampen efter Radikale Venstre har lanceret deres strategi for ”Et Danmark uden affald”.
Læs mere her


EU-høring om affaldsmålsætningerne nu i luften (01-06-2015)
Som grundlag for Kommissionens arbejde gennemføres nu en offentlig høring. Denne høring kører frem til den 20. august 2015
Læs mere her


Bygge- og anlægsaffald: DAKOFAs netværk løsningsorienteret (01-06-2015)
På DAKOFAs netværksmøde i netværk for Bygge- og Anlægsaffald og Affaldsjuranetværk, afholdt d. 28. maj 2015, blev høringsudkast til ændring af BEK 1662:2010 fremlagt og diskuteret indgående. Styrkerne i de foreslåede ændringer blev trukket frem af både jurister og affaldssektorens aktører, men også de udfordringer, der stadig udestår at blive løst, blev high-lighted.
Læs mere her


Affaldsbekendtgørelsen med ændringer for farligt affald er nu offentliggjort (28-05-2015)
Så er de nye ændringer affaldsbekendtgørelsen om bl.a. klassificering af farligt affald blevet offentliggjort i Lovtidende.
Læs mere her


Folkemødet på Bornholm 2015 (11-06-2015)
DAKOFA forvalter det eneste "Affalds- og Ressourcetelt" på Folkemødet på Bornholm.
Læs mere her


Strategisk samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald (22-06-2015)
Miljøstyrelsens Strategisk samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald inviterer hermed til et møde om implementeringen af producentansvaret for elektronik i udvalget EU-lande.

Mødet holdes på baggrund af en efterspørgsel i samarbejdet om bl.a  mere viden om implementeringen af producentansvaret i andre EU-lande. Mødet tager udgangspunkt i en rapport udgivet af EU-Kommissionen " Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR)", udarbejdet af Bio-Deloitte fra Frankrig. Denne rapport analysere netop  udvalgte EU-landes implementering af EPR for bl.a. elektronikaffald.

På mødet vil der være et oplæg fra Bio Deloitte, Frankrig og dette vil blive holdt på engelsk.
Læs mere her


Konference: Intelligent affaldsindsamling - kan vi gøre det bedre og billigere? (25-08-2015)
DAKOFA afholder konference om indsamling og ruteoptimering den 25. august 2015, kl. 09.00-16.00 i Ingeniørforeningen Kalvebod Brygge 31, 1780 Købehavn V.

På denne konference vil vi stille skarpt på teknologiske løsninger og værktøjer til optimering af sortering, indsamling og transport af affald. Ved brug af eksempelvis ”big data" og sensorer er det nu muligt at gå fra faste stamruter til at spandene tømmes efter behov; ”just in time”. På denne måde kan der opnås en højere fyldningsgrad og dermed besparelser på arbejdstid samt kørsel.
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2015 (24+25-09-2015)
"Ressourcestrategiens målsætninger: Hvor langt er vi – når vi det?"

Det bliver titlen på DAKOFAs årskonference 2015, som afholdes den 24-25. september i Aarhus.
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I, (København - Hold 2) (30-09+01-10-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen
DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.
Læs mere her


Kursus: Funktionel Kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I, (Aarhus - Hold 3) (07+08-10-2015)
Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen
DAKOFA udbyder igen i samarbejde med Publicfunk et unikt kursus i funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen for miljøplanlæggere, projektledere, koordinatorer og andre, der arbejder med affald og genanvendelse.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.