Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 20-21

Blandede erfaringer med at energinyttiggøre shredderaffald – påvirker det ressourcestrategiens forventede effekter? Hør mere på DAKOFA seminar 3. juni (26-05-2015)
Der deponeres store mængder af shredderaffald i Danmark. Ressourcestrategien arbejder for, at der i 2018 skal nyttiggøres mindst 70 % af shredderaffald (heraf mindst 10 % genanvendes) og højest 30 % deponeres. Flere gennemførte projekter om emnet indgår i seminaret den 3. juni 2015 kl. 9.00-12.30, der afholdes på Frederiksberg.
Læs mere her


Antal dåser i retursystemet kan blive mere end fordoblet, når en kommende aftale mellem Danmark og Slesvig-Hosten om dåsepant i grænsebutikkerne er implementeret (26-05-2015)
I årevis har skiftende danske regeringer kæmpet for at få Tyskland til at indføre pantsystem i grænsehandlen, og nu er den slesvig-holstenske regering endelig med på ideen. Miljøministeren håber, at en endelig aftale falder på plads inden for kort tid.
Læs mere her


Køreplan for EU-Kommissionens kommende strategi for cirkulær økonomi (26-05-2015)
EU-Kommissionen har offentliggjort en køreplan for det kommende arbejde med strategien for cirkulær økonomi. Ifølge dokumentet er tidsplanen for strategien stadig ultimo 2015. Denne meddelelse vil blive offentliggjort i en pakke sammen med et forslag til revision af EU’s affaldsmål.
Læs mere her


Høring - Virksomheder skal nu kun søge et sted om miljøtilladelser (26-05-2015)
Miljøstyrelsen har sendt 5 bekendtgørelser i høring, som en opfølgning af Lov om anmeldeordning og Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger om digitalisering af miljøadministrationen. Der er høringsfrist den onsdag den 24. juni 2015 og høringsbrev mv. kan findes via linket nederst på siden.
Læs mere her


RenoNord arbejder for at etablere et automatisk affaldssorteringsanlæg i Aalborg (22-05-2015)
Bestyrelsen i det nye RenoNord har besluttet at starte en proces, der skal føre til etablering af et automatisk sorteringsanlæg til at modtage kildeopdelt/kildesorteret plast- og metalaffald fra husholdningerne. Behandlingspriserne på sorteringsanlægget forventes at blive på niveau med forbrændingsprisen.
Læs mere her


Nulskrald i boligforening i Sønderborg (19-05-2015)
Sønderborg kommune har i samarbejde med Sønderborg Forsyning og Tankegang skudt et nulskraldsprojekt i gang i en almennyttig boligforening. Opgaven er at lægge mindre affald i skraldespanden i 5 uger og se hvor lidt affald de kan nå ned på i forsøgsperioden.
Læs mere her


Miljøministeriet uddeler nu 7,6 millioner kroner til nye kommunale projekter (18-05-2015)
Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen) støtter kommunalt forankrede projekter, der gennem ny viden og/eller erfaringer understøtter ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.
Læs mere her


Fællesudbud og længere udbudsperioder var sammen med OPP i fokus på dialogmødet i Vejle om større affaldssorteringsanlæg (18-05-2015)
De 65 deltagere fra private virksomheder, affaldsselskaber og kommuner på dialogmødet den 4. maj 2015 i Region Syddanmark havde meget forskellige bud på organisering af fremtidens affaldssorteringsanlæg. Ønsker om større og længere udbud samt mulighederne for at udnytte de komplimentære kompetencer i et OPP var i højsødet for deltagerne i Vejle.
Læs mere her


Kan bygge- og anlægsaffaldet fra genbrugspladserne genanvendes i fremtiden? (15-05-2015)
Det var et af de spørgsmål, der blev sat til diskussion på DAKOFAs konference om bygge- og anlægsaffald d. 12. maj, da det dugfriske høringsudkast til bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald (BEK 1662:2010) var til debat.
Læs mere her


DAKOFA indtager Bornholm (13-05-2015)
DAKOFA forvalter det eneste "Affalds- og Ressourcetelt" på Folkemødet på Bornholm, som foregår i dagene 11. – 14. juni 2015. Der er tale om det 5. Folkemøde, og hvis det går som forventet, bliver det endnu større og endnu bedre end de foregående år - og det bliver DAKOFA nu en del af.
Læs mere herDialogmøde 29. maj (revideret program) om affaldssorteringsanlæg i Region Midtjylland (29-05-2015)
Hvordan ser mulighederne ud for sorteringsanlæg og leverandører i Region Midtjylland, og hvordan får vi nye projekter med ny forretningsudvikling og nye teknologier i fuld skala?
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (København) (02-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 2. juni 2015 i København - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (Aarhus) (03-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 3. juni 2015 i Aarhus - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.*
Læs mere her


Seminar - revideret program: Er nyttiggørelse af shredderaffald muligt i praksis? (03-06-2015)
Onsdag den 3. juni 2015 kl. 9.00 - 12.30 holder DAKOFA et seminar på Frederiksberg, hvor vi følger op på de forventede effekter i ressourcestrategien ’Danmark uden affald’ med hensyn til mere og bedre genanvendelse/nyttiggørelse af shredderaffald.
Læs mere her


Folkemødet på Bornholm 2015 (11-06-2015)
DAKOFA forvalter det eneste "Affalds- og Ressourcetelt" på Folkemødet på Bornholm.
Læs mere her


Strategisk samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald (22-06-2015)
Miljøstyrelsens Strategisk samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald inviterer hermed til et møde om implementeringen af producentansvaret for elektronik i udvalget EU-lande.

Mødet holdes på baggrund af en efterspørgsel i samarbejdet om bl.a  mere viden om implementeringen af producentansvaret i andre EU-lande. Mødet tager udgangspunkt i en rapport udgivet af EU-Kommissionen " Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR)", udarbejdet af Bio-Deloitte fra Frankrig. Denne rapport analysere netop  udvalgte EU-landes implementering af EPR for bl.a. elektronikaffald.

På mødet vil der være et oplæg fra Bio Deloitte, Frankrig og dette vil blive holdt på engelsk.
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2015 (24+25.-09-2015)
DAKOFAs årskonference afholdes d. 24.-25. september 2015 på Hotel Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.