Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 14-17

50 deltagere med lyst og energi – der er grøde i dialogen om affaldssorteringsanlæg i Nordjylland (27-04-2015)
Det rykkede på dialogmødet om affaldssorteringsanlæg i Nordjylland. Efter formiddagens overblik over juridiske rammer og praktiske erfaringer var der fuld gang i diskussionerne. Da grupperne fremlagde deres input under den afsluttende paneldebat blev det tydeligt, at der var lyst og energi til at rykke.
Læs mere her


Nyt om shredderaffald i forhold til energiudnyttelse (24-04-2015)
Regeringens ressourcestrategi lægger op til, at shredderaffaldet i højere grad genanvendes og energiudnyttes. Forventningen er, at der fra 2018 højst deponeres 30 % af shredderaffaldet, mindst 10% genanvendes og den resterende del energiudnyttes. Miljøstyrelsen har nu offentliggjort to projekter, som belyser forhold, der har betydning for, at shredderaffald fremadrettet i højere grad kan energiudnyttes.
Læs mere her


De væsentligste ændringer i de nye regler for klassificering af affald som farligt (24-04-2015)
De nye regler for klassificering af affald, som i øjeblikket er i høring til den 27. april 2015 blev diskuteret ved DAKOFA’s seminar for klassificering af affald. De nye regler er et udtryk for, at EU kommissionen har ønske at tilpasse klassificeringsreglerne til klassificeringsreglerne i CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging).
Læs mere her


EU-Kommissionen udbyder opgave om implementering og udvikling af EU’s affaldslovningen (24-04-2015)
Det forventes, at der vil blive lavet kontrakt med 4 konsulentfirmaer, da dette består af flere opgaver, herunder også input til den kommende revision af affaldsdirektivets målsætninger.
Læs mere her


Understøtter gebyrstrukturen ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse? (24-04-2015)
Kommuner, der er medejere af et forbrændingsanlæg, genanvender i gennemsnit 40 kg mindre affald pr husstand. Dette er en af konklusionerne i Miljøstyrelsens kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet. Projektet er en del af ressourcestrategien, og har et to-delt sigte, dels at etablere et overblik over ordninger og gebyrer på affaldsområdet, dels at foretage en kortlægning og analyse af i hvilket omfang gebyrer og services skaber incitamenter til øget genanvendelse blandt husholdninger og virksomheder.
Læs mere her


Ny Reuse Center i Aarhus gentænker affaldsbegrebet (23-04-2015)
Aarhus slog den 18. april dørene op for et nyt Reuse Centeret (en eksperimenterende genbrugsstation), som skal fungere som en byttecentral for storskrald. Udover at være et center, hvor borgerne kan bytte har den også til formål at skabe rammerne for eksempelvis tema events, småreparationer og undervisning.
Læs mere her


”Kend dit affald” kampagne for servicesektoren skudt i gang (22-04-2015)
Mængden af affald fra servicesektoren udgør årligt 2,4 mio. ton og den mængde affald skal helst sorteres, så størstedelen bliver genanvendt. Det skal Miljøstyrelsens ”kend dit affald” kampagne hjælpe virksomhederne med. På kampagnens hjemmeside findes bl.a. gode råd og cases til virksomhederne og virksomhederne kan også få hjælp til at genanvende mere gennem konkrete møder over hele landet.
Læs mere her


Ny vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer (17-04-2015)
I en ny vejledning fra Miljøstyrelsen kan borgere, myndigheder og virksomheder hente viden om korrekt håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lys-armaturer
Læs mere her


Potentiale for øget genbrug på genbrugspladserne (15-04-2015)
Mere end 60 % af husholdningernes affald afleveres på genbrugspladserne, og det har dermed en potentiel stor effekt på den samlede genbrugsprocent, hvis man kan optimere sorteringen af det affald, der lander på pladserne.
Læs mere her


4 mio. kr. til udvikling af nye genbrugs- og genanvendelsesmetoder af bygge-og anlægsaffald (14-04-2015)
Grøn omstillingsfond støtter nu CLEANs kommende udbudsbudsproces og en konkurrence arrangeret i samarbejde med to kommuner. I denne konkurrence skal der udvikles nye ideer, og CLEAN har inviteret virksomheder og eksperter til at komme med forslag til genanvendelse af byggeaffald ud fra CLEANs innovationsmodel.
Læs mere her


Metoder til identifikation og fjernelse af problematiske stoffer fra byggeri og anlæg (07-04-2015)
I et nyt miljøprojekt fra Miljøstyrelsen gives et opdateret overblik over, hvilke teknologier der findes til at identificere og fjerne miljøproblematiske stoffer i bygninger inden, under og efter nedrivning. Rapporten indeholder endvidere en oversigt over, hvilke stoffer der er erfaring for kan forekomme i de forskellige bygningsdele.
Læs mere herAutomatiske affaldssorteringsanlæg i Danmark - hvad skal der til for at fremme større anlæg? (04-05-2015)
Dialogmødet afholdes i Vejle den 4. maj og har fokus på både Region Syddanmark og på de nationale muligheder. Mødet har til formål at arbejde for at etablere større, centrale sorteringsanlæg med fokus på at anvende de nyeste teknologier og opnå væsentlige miljø- og arbejdsmiljøforbedringer. På mødet arbejdes der også med mulighederne for at behandle både husholdnings- og erhvervsaffald på samme anlæg.
Læs mere her


Konference: Bygge- og anlægsaffald (12-05-2015)
Affald fra bygge- og anlægsbranchen udgør op mod en tredjedel af den samlede mængde affald i Danmark Der har derfor de seneste år været stor fokus på at sikre, at vi genanvender ressourcerne i affaldsstrømmen bedst muligt, og at dette sker under den nødvendige hensyntagen til miljøet.

På konferencen vil vi på baggrund af de seneste års erfaringer og ny viden diskutere, hvordan aktørkæden kan samarbejde om at sikre høj genanvendelse og god miljøbeskyttelse – således at målene i Regeringens Ressourcestrategi og affaldsdirektivet kan opnås.
Læs mere her


Vil du være med i nye samarbejder om bedre genanvendelse af værdierne i elektronikaffald? (13-05-2015)
Danmark har et uforløst forretningspotentiale i forhold til en bedre og smartere sortering af elektronikaffald. Derfor indbyder Miljøstyrelsens Strategiske Samarbejde for Genanvendelse af Elektronikaffald og RoboCluster til en eftermiddag med fokus på nye samarbejdsmuligheder mellem genvindingsvirksomheder, teknologiudviklere og producenter.
Læs mere her


Dialogmøde 29. maj om affaldssorteringsanlæg i Region Midtjylland (29-05-2015)
Hvordan ser mulighederne ud for sorteringsanlæg og leverandører i Region Midtjylland, og hvordan får vi nye projekter med ny forretningsudvikling og nye teknologier i fuld skala?
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (København) (02-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 2. juni 2015 i København - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (Aarhus) (03-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 3. juni 2015 i Aarhus - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.
Læs mere her


Folkemødet på Bornholm 2015 (11-06-2015)
DAKOFA forvalter det eneste "Affalds- og Ressourcetelt" på Folkemødet på Bornholm.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.