Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 50-51

Glædelig jul og ressourcestærkt nytår! (19-12-2014)
Nytårshilsen til skralde- og andet godtfolk.
Læs mere her


Dialogmøde i Kbh. 27. januar om affaldssorteringsanlæg på Sjælland (19-12-2014)
Det revitaliserede partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL, inviterer alle relevante parter på Sjælland og i hovedstaden til et fælles dialogmøde den 27. januar 2015 fra kl. 10 til 15 i Ingeniørhuset, København V.
Læs mere her


Enorme bøder til Italien og Grækenland fra EU (19-12-2014)
EU-Domstolen har uddelt hidtil usete store bøder til Italien og Grækenland for ikke at overholde EU-lovgivningen på affaldsområdet.  Samtidig pålægges landene oprydningsaktiviteter, som skal gennemføres før sanktionerne ophøre.
Læs mere her


Indsamleruddannelsen er nu klar (18-12-2014)
Miljøstyrelsen har nu etableret indsamleruddannelsen, og det er fra i dag muligt for ansatte i virksomheder, der indsamler genanvendeligt erhvervsaffald, at tage uddannelsen.
Læs mere her


Ny rapport om forebyggelse og genanvendelse af tekstilaffald (18-12-2014)
Tekstilflowet i Danmark viser, at den danske forsyning af tekstiler er 16 kg pr person og mere end 40 % af de indkøbte tekstiler bliver indsamlet, hvorefter de genbruges, genanvendes eller forbrændes. Der er dog store forskelle på, hvordan de enkelte indsamlere vælger at håndtere tekstilaffald.  Oversigten viser også, at der er et stort potentiale for at øge genbrug og genanvendelsen af tekstilerne.
Læs mere her


EEA advarer om ”svage” nationale affaldsforebyggelsesprogrammer (18-12-2014)
EEA advarer om ”svage” nationale affaldsforebyggelsesprogrammer

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har revideret de allerede vedtagende forebyggelsesplaner og advarer nu om, at planerne generelt mangler effektive tiltag. Dermed konkluderes det, at der er et væsentligt potentiale for forbedringer.
Læs mere her


Kommissionen trækker sit ændringsforslag til affaldsdirektivet m.fl. – nyt forslag i 2015 (16-12-2014)
Direktivforslaget i den cirkulære økonomi pakke fra 2. juli 2014, som har høje mål for genanvendelse af husholdningsaffald og emballageaffald, annulleres - dog afventes Europa-Parlamentets og Rådets synspunkter.
Læs mere her


Kan deleøkonomi være vejen frem? (15-12-2014)
Claus Skytte, som netop har udgivet bogen ”skal vi dele” gav sin personlige historie og bud på deleøkonomi på DAKOFA's konference den 9. december 2014 om tekstilaffald.*
Læs mere her


Madspild er et globalt problem selvom vi takler det lokalt (15-12-2014)
Miljøministeriet inviterede den 28. november 2014 til konference om mindre madspild, hvor både Miljøministeren og Fødevareministeren lagde op til at øge indsatsen mod madspild på mange niveauer. Både børn og voksne skal opdrages til at mindske madspildet samtidig med at hele fødevarekæden fra jord til bord skal inddrages i arbejdet.
Læs mere her


PRESSEMEDDELELSE: Stort potentiale i genbrug af tekstiler (09-12-2014)
Hvis vi bliver bedre til at genbruge vores aflagte tøj, kan det bidrage til såvel økonomisk vækst i Danmark som en miljømæssig gevinst. Den økonomiske vækst kommer via grønne arbejdspladser ved indsamling, sortering, behandling og salg af genbrugstøj, mens den miljømæssige gevinst kommer ved, at der ikke skal anvendes ressourcer til produktion af nyt tøj.
Læs mere herKonference: Indsamling og sortering af husholdningsaffaldet - hvordan når vi i mål (20-01-2015)
Konferencen vil tage udgangspunkt i nogle af landets bedste erfaringer med indsamling fra div. typer beboelsesområder, herunder særligt etageboliger og sommerhuse.

Derudover vil vi se på erfaringer med og fremtidens planer for både kildesortering og central sortering i den fælles higen efter at kunne efterleve regeringens målsætning om genanvendelse af mindst 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. 
Læs mere her


Kursus: Kommunikation - modul 3 (2 dage) (20-01-2015)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus i kommunikation.

Kurset består af 3 moduler. Modul III afholdes i perioden 20.-21. januar og omhandler: Aktiviteter og kommunikationsværktøjer til implementering, Innovation og drift, Positioner og koordination (CMM), Hvilke udfordringer findes der for dig/jer, Jeres ressourceplan; hvad I gør og bør gøre, Fælles idékatalog til videre arbejde....
Læs mere her


Kursus: Bygge- og anlægsaffald - gentagelse (22. januar 2015)
Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald (afholdes november 2014), er vi meget glade for nu at kunne udbyde et tilsvarende kursus. Denne gang afholdes kurset d. 22. januar 2015 i Ingeniørhuset i København.
Læs mere her.


Seminar: Den korrekte indberetning i Affaldsdatasystemet - Højbjerg (26-01-2015)
Miljøstyrelsen og DAKOFA inviterer hermed til et seminar om den korrekte indberetning til Affaldsdatasystemet (ADS). Seminaret gennemføres i København og i Højbjerg ved Aarhus (samme program begge steder). Det er rettet mod virksomheder med ansvar for indberetninger til ADS (dvs. indsamlingsvirksomheder, modtageanlæg / affaldsbehandlings-anlæg og evt. importører/eksportører af affald). 
Læs mere her


Konference: Behandling og afsætning af genanvendelige materialer – hvordan sikrer vi kvalitet og kapacitet? (03-02-2015)
I disse tider med øgede krav til udsortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet efterspørger kommunerne i stigende grad et overblik over behandlings- og afsætningsmuligheder for netop de genanvendelige materialer i husholdningsaffaldet. Konferencen vil forsøge at opsamle erfaringerne fra de kommuner, der er foran, når det gælder behandling og afsætning af bl.a. organisk affald og plast.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.