Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 46-47
DAKOFAs hjemmeside er med dig overalt! (24-11-2014)
Vælg selv om det skal være på smartphone, tablet eller computer

DAKOFAs nye hjemmeside er lavet i et såkaldt "responsivt design", hvilket gør det muligt at læse alt på hjemmesiden samt at tilmelde sig DAKOFAs arrangementer uanset om du benytter PC, Mac, tablet eller smartphone. Hjemmesiden tilpasser sig ganske enkelt den type medie, du vælger at benytte dig af.
Læs mere her.


Ny rapport fra Miljøstyrelsen om nanomaterialer (24-11-2014)
Første del af NanoDEN projektet, som er under Miljøstyrelsens indsats ”Bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed” er publiceret. Rapporten ”Environmental fate and behaviour of nanomaterials” miljøprojekt nr. 1594, 2014 har til formål at vurdere, om industrielt fremstillede nanomaterialer udgår en risiko for miljøet i Danmark.
Læs mere her.


Affald fra sommerhuse - ny ERFA-gruppe i DAKOFA (24-11-2014)
På et temamøde i DAKOFAs netværk for kommunale anliggender i Ringkøbing den 17. nov. blev der dannet en erfa-gruppe med deltagere fra de store sommerhusområder i Danmark. Mange udfordringer og eksisterende løsninger blev klarlagt som input til næste møde.
Læs mere her.


Kritik af erhvervsaffaldsgebyr (21-11-2014)
ASE-analyse viser, at 75% af de adspurgte virksomheder ikke kan se sammenhængen mellem gebyrstørrelse og affaldsproduktion. Arbejdsløshedskassen for selvstændige (ASE) har gennemført en rundspørge blandt 1.026 erhvervsdrivende fra forskellige brancher. 
Læs mere her.


Sponsorlogo på DAKOFAs hjemmeside, aktivitetskalender og konferenceprogrammer (20-11-2014)
Nu er det igen muligt at tegne et DAKOFA sponsorat denne gang for foråret 2015.

I DAKOFA sætter vi stor pris på samarbejdet med alle vores sponsorer, og vi er derfor glade for at kunne orientere om, at vi i forbindelse med lanceringen af vores nye hjemmeside har valgt at synliggøre vores sponsorer i højere grad end tidligere.
Læs mere her.


Wales vil genanvende 70% af det kommunale affald i 2025 (19-11-2014)
Et af midlerne er bøder til kommuner, som ikke når de nationale målsætninger.  ”Hvis de walisiske kommuner ikke kan nå de nationale målsætninger om genanvendelse af affald, får de lov at betale en bøde udmålt efter, hvor mange tons de mangler i at nå målet!” Det var en af de oplysninger, der kom frem under ”Waste & Resource Management Forum”, som blev afholdt den 18. november i den britiske ambassadørs residens i Gentofte. 
Læs mere her.


Relancering af DAKOFAs netværk for affaldsjura (18-11-2014)
I lyset af de seneste års erfaringer fra driften af juranetværket er det blevet besluttet, at netværket fremadrettet får en mere fast struktur. Der vil fremover blive afholdt to halvårlige møder (primo februar og primo september), som vil bestå af et halvdagsseminar vedrørende et aktuelt og/eller relevant emne inden for affaldsområdet om formiddagen og et egentligt netværksmøde om eftermiddagen.
Læs mere her.


Høring: Ny bekendtgørelse om dokumentation for VE-affald uden energiafgift - frist 5. dec. (17-11-2014)
Virksomheder, der forbrænder VE-affald uden energiafgift, skal udføre stikprøver med fotos og beskrivelse af visuel kontrol. Det skal dokumentere, at leverandørers VE-affald er (helt) uden indhold af kulbrinter som fx lim, lak, maling, plast, laminat mv.
Læs mere her.


Kvalitetskrav og andre kriterier for hvornår plastaffald ikke længere er affald er nu til diskussion i EU (17-11-2014)
EU-Kommissionen og medlemsstaternes eksperter påbegynder nu drøftelserne om EU’s Joint Research Centre’s udkast til end-of-waste-kriterier for plastaffald. End-of-waste- kriterierne vil, når de er vedtaget, tageform af en EU Forordning, og dermed være direkte gældende i alle EU-landene.
Læs mere her.


Høring af bekendtgørelse vedr. indsamleruddannelsen og udkast til ændring af bekendtgørelse om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed (13-11-2014)
Miljøstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis i høring. Samtidig udskydes fristen for indsamleres pligt til at være i besiddelse af et indsamlerbevis til d. 1. juli 2015 for eksisterende virksomheder. For nye indsamlingsvirksomheder gælder kravet per 1. januar 2015.
Læs mere her.


Danske virksomheder kan spare 7 mia. kr ved at blive mere ressourceeffektive (12-11-2014)
Dette var et af hovedbudskaberne i Miljøministeren Kirsten Brosbøls tale på DI’s konference den 30. oktober om cirkulær økonomi. Herefter løftede ministeren lidt af sløret for fremtidens rammebetingelser inden for affaldsområdet og gjorde det herunder klart, at regeringen fortsat er opsat på at få en effektiv forbrændingssektor. Ministeren gjorde det dog helt klart at indsamlingen af husholdningsaffaldet fortsat vil være kommunernes ansvar. 
Læse mere her.Konference: Genanvendelse og forebyggelse af tekstilaffald: ”Af med klunset! – men hvordan?” (09-12-2014)
Tekstilaffaldet er en overset værdifuld ressource. En række danske og internationale studier har vist, at der i fremtiden er god grund til at jagte denne affaldsfraktion enten med henblik på forebyggelse eller med henblik på genanvendelse.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation - modul 3 (2 dage) (20-01-2015)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus i kommunikation.

Kurset består af 3 moduler. Modul III afholdes i perioden 20.-21. januar og omhandler: Aktiviteter og kommunikationsværktøjer til implementering, Innovation og drift, Positioner og koordination (CMM), Hvilke udfordringer findes der for dig/jer, Jeres ressourceplan; hvad I gør og bør gøre, Fælles idékatalog til videre arbejde....
Læs mere her


Kursus: Bygge- og anlægsaffald - gentagelse (22. januar 2015)
Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald (afholdes november 2014), er vi meget glade for nu at kunne udbyde et tilsvarende kursus. Denne gang afholdes kurset d. 22. januar 2015 i Ingeniørhuset i København.
Læs mere her.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.