Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 44-45
Lovforslag vedtaget: der fjernes energiafgifter på op til 443 kr. pr ton rent VE-affald til forbrænding (12-11-2014)
Efter hastebehandling vedtog Folketinget den 31. oktober 2014 lovforslag L4, som bl.a. fjerner forsyningssikkerhedsafgiften, ændrer afgiftsregler for VE-brændsler, nedsætter elvarmeafgiften og forhøjer elafgiften. Der bortfalder fx energiafgifter på 443 kr. pr ton tørt rent træ(-affald) og halm til forbrænding. Ny bekendtgørelse med krav til dokumentation for renhed må forventes i høring inden jul.
Læs mere her


Partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg fortsætter – dialogmøder i regionerne (12-11-2014)
Miljøstyrelsen ønsker at fortsætte partnerskabet om automatiske affaldssorteringsanlæg i en udvidet form med deltagelse af KL og alle regioner. Der skal bl.a. afholdes dialogmøder i regionerne mellem de relevante aktører for at biddrage til at få etableret den relevante anlægskapacitet og bedre økonomi i anlæggene.
Læs mere her


Ny forening vil sikre samfundsansvar i byggebranchen (11-11-2014)
Nystiftet forening skal bidrage til samarbejde om gode arbejdsforhold, bæredygtighed og interessentdialog i den ca. 200 mia. kr. store ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark. Foreningens grundlag er et charter udarbejdet af Bygherreforeningen og Realdania med bidrag fra brancheorganisationer og i dialog med m Grundlaget for foreningen er et charter, der består af seks principper.
Læs mere her


Må Kommunerne tage elektronikaffald ud til genbrug? (11-11-2014)
På DAKOFAs konference om elektronikaffald blev det klart, at selv om der i EU-direktivet står, at medlemsstaterne skal tilskynde og sikre optimale betingelser for forberedelse med henblik på genbrug, er dette endnu ikke er implementeret i den danske bekendtgørelse. Kommunerne må derfor ikke tage affald ud og forberede det med henblik på genbrug.
Læs mere her


Holland genindfører afgifter på deponering af affald (10-11-2014)
Efter kun 1½ år uden afgifter på deponering af affald genindførte Holland deponeringsafgiften d. 1. april 2014. I første omgang er afgiften på 13 Euro. Fra 1. januar 2015 genindføres også afgiften på forbrænding i Holland.
Læs mere her


Miljøministeriet afholder konference om mindre madspild (10-11-2014)
I Danmark smider vi alt for meget mad ud, som sagtens kunne være spist. Dermed spilder vi en lang række ressourcer som f.eks. energi, vand, landbrugsjord og næringsstoffer, som er brugt til at producere den mad vi smider ud.
Læs mere her


Ny direktør for Vestforbrænding (04-11-2014)
Danmarks største fælleskommunale affaldsselskab, Vestforbrænding, har udnævnt Peter Basland som ny direktør fra 1. marts 2015. Peter Basland, som afløser Ivar Green-Paulsen, der går på pension efter 15 år på Vestforbrænding, kommer fra en stilling som direktør for RGS90 A/S.
Læs mere herKonference: Genanvendelse og forebyggelse af tekstilaffald: ”Af med klunset! – men hvordan?” (09-12-2014)
Tekstilaffaldet er en overset værdifuld ressource. En række danske og internationale studier har vist, at der i fremtiden er god grund til at jagte denne affaldsfraktion enten med henblik på forebyggelse eller med henblik på genanvendelse.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation - modul 3 (2 dage) (20-01-2015)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus i kommunikation.

Kurset består af 3 moduler. Modul III afholdes i perioden 20.-21. januar og omhandler: Aktiviteter og kommunikationsværktøjer til implementering, Innovation og drift, Positioner og koordination (CMM), Hvilke udfordringer findes der for dig/jer, Jeres ressourceplan; hvad I gør og bør gøre, Fælles idékatalog til videre arbejde....
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.