Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 42-43
Affaldsstatistik 2012 er udkommet! (25-10-2014)
Miljøstyrelsen har netop offentliggjort affaldsstatistikken for 2012. Affaldsstatistikken for 2012 viser næsten uændret affaldsproduktion og -behandling i forhold til 2011.

Ved at foretage en sammenligning mellem affaldsdata for henholdsvis 2011 og 2012 noterer Miljøstyrelsen følgende hovedtendenser:

- Den samlede affaldsproduktion i 2012 er så godt som uændret i forhold til 2011, dog med et marginalt fald fra 2011 til 2012.
- Der er registreret en lille stigning i affald, der genanvendes fra 2011 til 2012 – dette kan ikke med sikkerhed ses som en generel tendens.
- Datakvaliteten er blevet væsentligt forbedret....
Læs mere her


Norge foreslår deponeringsafgiften fjernet! (24-10-2014)
Affald Norge har sammen med Norsk Industri arbejdet på at få fjernet deponeringsafgiften i Norge.

Ifølge Affald Norges nyhedsbrev fra 9. oktober 2014 er Norges nuværende regering enig i, at afgiften på slutbehandling af affald ikke er samfundsøkonomisk nyttig og foreslår afgiften fjernet i et nyt forslag til statsbudgettet....
Læs mere her


EU-Kommissionen klarificerer deres syn på kildeopdelt affald (24-10-2014)
I en artikel hos letsrecycling.com fremgår det at EU-kommissionen over for letsrecycle.com har indikeret at glas helst skal indsamles separat og helst holdes adskilt fra papir.

Derudover har Kommissionen udtalt, at der vil blive udarbejdet et EU-studie, som skal give gode råd til separat indsamling ved at indeholde en beskrivelse af best practice på tværs af EU-landene. Dette studie vil være tilgængeligt ultimo 2015....
Læs mere her


Ny leder i Vejle AffaldGenbrug (23-10-2014)
Vejle Kommune har med virkning fra 17. november 2014 ansat Yvonne Thagaard Andersen som ny afdelingsleder for AffaldGenbrug.

Yvonne T. Andersen kommer fra en stilling som chef for AffaldGenbrug i Ringkøbing Skjern Kommune og har mange års ledererfaring fra affaldsbranchen med sig. Som ny afdelingsleder for AffaldGenbrug kommer Yvonne til at afløse Jørgen Chris Madsen, der tidligere på året blev områdechef for Natur, Vej & Genbrug i Vejle Kommune....
Læs mere her


Nu er det nu! Vær med i EU’s affaldsforebyggelsesuge – madspild i fokus (23-10-2014)
Hele verden er udfordret af stadigt stigende affaldsmængder. Det er derfor nødvendigt at fokusere på, hvordan vi både reducerer mængden af affald og niveauet af skadelige stoffer i affaldet. Den europæiske uge for affaldsforebyggelse er en del af denne indsats og sætter hvert år fokus på, hvordan vi kan forebygge affaldsdannelsen.

Danmark er igen med i EU’s affaldsforebyggelsesuge, som placeret fra den 22.-30. november 2014 (uge 48) med særligt fokus på madspild....
Læs mere her


Hvordan kan madspild i detailhandlen mindskes? (16-10-2014)
Ny rapport fra Miljøstyrelsen giver en række forslag til, hvordan detailhandlen kan minimere deres madspild. Detailhandlen har selv givet udtryk for, at minimering af madspild er en udfordring for branchen og har efterspurgt bl.a. redskaber og en fælles definition af madspild....
Læs mere her


Mængden af madaffald i servicesektoren kortlagt (15-10-2014)
Miljøstyrelsen har netop publiceret en kortlægning af madaffald i servicesektoren, som viser, at sektoren samlet set smider 288.000 tons madaffald ud pr. år. Samtidig er andelen af madspild dvs. det mad som kunne være blevet spist blev opgjort og kortlægningen viser, at ca. 80 % af madaffaldet er madspild (227.260 tons). Det betyder med andre ord, at der hvert år smides en meget stor mængde mad ud, som kunne have mættet sultne sjæle...
læs mere her


Udbud: Ny national pulje med 100 % tilskud til kommunale projektideer om genanvendelse af husholdningsaffald – frist 28. nov. 2014 (14-10-2014)
Miljøstyrelsen har netop opslået en ny 10 mio. kr. stor tilskudspulje for projekter om genanvendelse af husholdningsaffald. Projektlederen skal være fra en kommune, et forsynings- eller affaldsselskaber, og projektet skal have mindst én kommune som deltager.

Den nye pulje fokuserer på projekter om genanvendelse af en eller flere af affaldstyperne organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, træ- og metalaffald fra husholdningsaffaldet. Der kan gives op til 100 % tilskud og 0,1 – 1,5 mio. kr. pr. projekt. Der er ansøgningsfrist den 28. november 2014 kl. 12.00....
Læs mere her


Den europæiske affaldsforening for de private offentliggører strategien ” Driving the circular economy” (14-10-2014)
Den europæiske affaldsforening for private (FEAD) har netop offentliggjort deres strategi 2014-2020 ” Driving the Circular Economy”. Strategien indeholder følgende 7 overordnede fokusområder for strategien:

1. Styrke genanvendeligheden af produkter
2. Stimulering af markedet for sekundære materialer
3. sikre lige konkurrence på affaldsmarkedet
4. Stimulere den private sektors investeringer i infrastrukturer til ressourceforvaltning
5. Skabe en et stærkt genanvendelsessektor i et globalt marked
6. Sikre bedre information som støtte til politiske beslutningstagere
7. skaber en politiske rammebetingelser for en cirkulær økonomi....
Læs mere herKonference: Ressourceteamet - Hvordan når vi 50%-målet i 2022?, Aarhus (29-10-2014)
Miljøstyrelsens nye Ressourceteam inviterer i samarbejde med DAKOFA til en opstartskonference om Ressourceteamets kommende indsatsområder. Konferencen henvender sig til både kommuner, affaldsselskaber og forsyninger og vil byde på mulighed for videndeling og dialog samt en workshop, som alt sammen har til formål at generere et input til Ressourceteamets arbejdsprogram....
Læs mere her


Konference: Øget genanvendelse af ressourcerne i elektronikaffald (04-11-2014)
Som ventet blev elektronikaffald indsatsområde for den nationale ressourcestrategi med henblik på at øge genanvendelse af materialerne i elektronikaffald. Derudover er elektronikaffald også udpeget som indsatsområde for den kommende nationale affaldsforebyggelsesstrategi, og er dermed generelt et område, hvor en lang række initiativer er og vil blive sat i gang.... 
Læs mere her


Kursus: Kommunikation - modul 2 (2 dage) (04-11-2014)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus i kommunikation.


Kurset består af 3 moduler. Modul II afholdes i perioden 4.-5. november og omhandler: Kommunikation i et metaperspektiv, Sociale medier i offentlighedens tjeneste, hvordan lykkes man med involvering? Når krisen kradser; håndtering og forudseenhed, Kommunikation og professionalisme, Oversættelse til daglig praksis....
Læs mere her


Kursus: Bygge- og anlægsaffald (19-11-2014)
Deltagere på kurset vil få et godt overblik over de administrative styringsmidler og lovgivningsmæssige rammer for bygge- og anlægsaffald samt et kendskab til de juridiske håndtag, der kan gøres brug af i forhold til at træffe afgørelser, som er både teknisk og juridisk holdbare. Efter kurset vil deltagerne være i stand til at stille de relevante spørgsmål til bygherre, rådgivere og entreprenører om udsortering af problematiske stoffer og materialer, og om kildesortering ved selektiv nedrivning med henblik på størst mulig genanvendelse....
Læs mere her


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.