Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Waliserne vil presse affaldet højere op i affaldshierarkiet

18. juli 2018
Waliserne vil presse affaldet højere op i affaldshierarkiet
Wales er et af de lande, der er langt fremme i forhold til genanvendelse af affald. Men ambitionerne i den nationale affaldsstrategi er høje og derfor sætter landet nu fokus på, hvordan man kan presse flere mængder op i toppen af affaldshierarkiet.

I perioden 2016-2017 kunne den Walisiske regering konstatere, at den samlede rate for genbrug, genanvendelse og kompostering af affald indsamlet i de walisiske husholdninger havde sneget sig helt op på 64%, men ifølge landets nationale affaldsstrategi, er målet for perioden 2024-2025 at nå helt op på 70%. Samtidig har landet en mere overordnet strategi om velfærd for fremtidige generationer, herunder velstand og fremgang, bæredygtig vækst og gode arbejdspladser.

Som et led i en revision af den nugældende affaldsstrategi præsenterer en ny rapport en køreplan med forslag til tiltag, der skal øge mængderne af husholdningsaffald, som kan forberedes med henblik på genbrug. Direkte genbrug gennem eksempelvis familie og venner, on-line platforme og velgørenhedsorganisationer er dermed ikke inkluderet i køreplanen. En bagvedliggende analyse giver samtidig et interessant indblik i, hvilken effekt forskellige scenarier har på en række forskellige parametre, herunder den økonomiske effekt, udledningen af drivhusgasser samt jobskabelse.

I analysen arbejdes der med fire forskellige scenarier: Et base-linescenarie samt tre forskellige niveauer af indsats frem mod 2050, der spænder mellem international ”good practice” og et reelt paradigmeskifte. Ikke overraskende konkluderer rapporten helt overordnet, at et paradigmeskift til en cirkulær økonomi, hvor leasing, genfremstiling, bedre design og udvidede producentansvar ville kunne øge mængden af affald, der forberedes med henblik på genbrug, ganske betydeligt, og også vil være at foretrække. Ved bl.a. at sætte et nationalt mål for genbrug, at fastsætte en akkrediteret genbrugs-standard, at screene affald fra genbrugspladser og storskrald, at udarbejde et fælles og standardiseret kommunikationsmateriale omkring genbrug, som kan kommunikeres nationalt, samt ved at samarbejde med organisationer om at inkludere erhvervsaffald forventer man, at Wales bl.a. vil kunne øge mængderne af genbrug med knap 2 mio. ton, hvilket vil spare landets samlede økonomi for mere end, hvad der svarer til 150 mio. kroner i omkostninger til affaldshåndtering, mere end 4,6 mio. ton CO2 samt skabe mere end 1.800 nye jobs. Ifølge rapportens forfattere kan den walisiske regering dermed med fordel gennemføre det sidstnævnte scenarie, for på den måde både at støtte op om de nationale affaldsmål, samt de bredere nationale mål om velfærd for fremtidige generationer.


Du kan finde hele rapporten her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.