Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Virksomheder med CO2 ledelsessystem opnår fordele i hollandske udbud

10. marts 2022
Virksomheder med CO2 ledelsessystem opnår fordele i hollandske udbud
CO2 Performance Ladder er et kombineret CO2 ledelses- og indkøbssystem, der giver virksomheder en struktureret tilgang til at reducere deres udledninger samtidig med, at de kan opnå en tildelingsfordel i udbud. I praksis kan systemet give virksomheder langsigtede energi- og omkostningsbesparelser.

Systemet er udviklet i 2009 i Holland til jernbanesektoren, men ejes og ledes nu af Fonden for Klimavenligt Indkøb og Entrepreneurship ('Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen', SKAO), der er en uafhængig, non-profit organisation.

Systemet består af 5 niveauer og 4 tilgange:

  • På niveau 1-3 ser en virksomhed på sine egne CO2-emissioner, dvs. på scope 1 og 2. På niveau 4 og 5 inkluderer den forsyningskæden og industrien, dvs. scope 3 emissioner, samt løbende forbedringer i virksomhedens udledning.
  • På alle 5 niveauer er der 4 tilgange: indsigt (energi/CO2 forbrug), reduktion (energi/CO2 reduktionsmål for scope 1, 2 eller 3), gennemsigtighed (strukturel intern og ekstern kommunikation) og deltagelse (fx udvikling af karbon innovationer sammen med industripartnere).

Sammen med kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud kan udbyderen give en rabat, der afhænger af, hvilket ambitionsniveau (1-5) som tilbudsgiver har. Hvis tilbudsgiver er på niveau 3, kan rabatten fx være 6 pct. af tilbudsprisen, mens den kan være 10 pct., hvis tilbudsgiver er på niveau 5. Niveauet vil indgå i kontrakten og dermed også hvilke tiltag, tilbudsgiver har planlagt på projektet.

Virksomheder skal certificeres hos SKAO og frem til 2021 er der udstedt mere end 1100 certifikater, der dækker mere end 2.500 virksomheder. Mere end 150 indkøbere bruger systemet i udbud, herunder adskillige offentlige myndigheder.

Sammen med The International Institute for Sustainable Development (IISD) undersøger SKAO om systemet kan udbredes til andre lande i Europa, og i 2022 vil de samarbejde med 10 europæiske lande, heriblandt Danmark, for at identificere de elementer, der er nødvendige for at implementere og bruge systemet. Det første trin har været et litteraturstudie af grønne indkøb i 28 europæiske lande. Hele undersøgelsen forventes afsluttet i januar 2023.

SKAO har desuden rettet henvendelse til Europa Kommissionen mhp. om instrumentet kan bruges til opnåelse af målene i den grønne pagt (Green Deal).

Læs mere

CO2 Performance Ladder, systemet, håndbog og omkostninger (på engelsk) her

En kort film om systemet her

IISDs litteraturstudie om status på brug af grønne offentlige indkøb i Europa: her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.