Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Virker bindende mål på øget genbrug?

25. februar 2019
Virker bindende mål på øget genbrug?
I Flandern, Wallonien, Frankrig og Spanien har man positive erfaringer med at opstille bindende mål for direkte genbrug af diverse produkttyper. Det kom frem på en session om emnet på den verserende "World Resources Forum" i Antwerpen.

Det er vigtigt at sikre bindende partnerskaber mellem alle de aktørgrupper, som indgår i den pågældende ordning. Uanset om det er borgere, virksomheder, myndigheder, entreprenører eller aftagere, skal der være klare aftaler om, hvem der gør hvad, hvor meget og for hvilke midler. Desuden skal man sørge for, at de omfattede materialer og produkter er tilgængelige for alle uanset den enkeltes økonomiske formåen.

Ved dagens session om bindende mål var der særligt fokus på madspild, vand- og energispild samt genbrug af hvidevarer. FN/EU har mål om at halvere den globale madspildsmængde i relation til såvel forbrugere som detailhandel ud over, at EU-Kommissionen har ambitioner om at tilføje omfattende mål for reduktion af madspild i forbindelse med implementering af kravet om obligatorisk indsamling af bioaffald pr. 31. december 2023.

Store socio-økonomiske gevinster
EU har mål om 20% energieffektivisering i 2020 og 32,5% i 2032. Herudover er der effektivitetskriterier for såvel vand som energi i Ecodesign-kriterierne. Hvad angår hvidevarer, har EU ingen mål for reduktion af affaldsstrømmen, hvilket man i Flandern dog har tænkt sig at ændre på. Det kommer sig af, at den Flanderske organisation ”rreuse” har beregnet, at en tredjedel af alle hvidevarer afleveret på delstatens genbrugspladser er genbrugelige efter kontrol og eventuelt småreparationer eller udskiftning af mindre, ikke-omkostningstunge dele. Hvis man opskalerer dette til EU-plan, vil genbrug af bare 1% af det afleverede affald på genbrugspladser kunne skabe i omegnen af 200.000 lokale arbejdspladser samtidig med, at unionens medlemsstater i gennemsnit vil kunne spare €12.000 pr. arbejdsløse borger, der bliver involveret i et sådant projekt.

I Spanien har man for længst fået øje på disse win-win sager, og opstillet flere bindende genbrugsmål for diverse aktører. Det har givet 4.700 nye jobs som konsekvens af de konkrete 2%-mål for eksempelvis tekstiler, WEEE og møbler. I Frankrig har man et mål om at kunne tilbageføre 50% af alle kasserede møbler indenfor de næste 4 år, hvilket i høj grad vil ske i samarbejde med diverse velgørende organisationer.

I Flandern har et case-study vist, at der kan opstilles mål om 7 kg. genbrug pr. borger i 2022 og 50 % genbrug af afleverede hvidevarer ligeledes i 2022. I Wallonien (den anden af de tre belgiske delstater) har man defineret et mål om ”forberedelse til genbrug” af minimum 2 % af det afleverede WEEE fra 1. januar 2020.

I relation til de i Danmark førte diskussioner vedrørende ejerskabet for de som affald afleverede - men genbrugelige – produkter, har man i de ovenstående lande på forkant ført forhandlinger med de involverede aktører og disses organisationer. Det er naturligvis ikke muligt at sammenstille de nævnte nationers organisering på affaldsområdet indenfor rammerne af nærværende nyhed, men potentialerne i at gennemføre bindende mål for genbrug af udvalgte produkttyper, bør ikke desto mindre kunne dokumenteres ud fra ovenstående eksempler på samme.

Du kan læse mere om ”rreuse” og deres undersøgelser af potentialet ved at opstille mål for direkte genbrug ved at klikke hér

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.