Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Vil der blive mangel på råstoffer til bygge- og anlægssektoren?

17. april 2020
Vil der blive mangel på råstoffer til bygge- og anlægssektoren?
Ny undersøgelse af eksisterende viden om risikoen for mangel på de basale råstoffer og i hvor høj grad genanvendelse og genbrug kan erstatte jomfruelige råstoffer.

Teknologisk Institut har udgivet en ny publikation med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

I publikationen stilles en række spørgsmål til den aktuelle viden om mængder og tilgængeligheden af basale råstoffer, som anvendes i bygge- og anlægssektoren. Spørgsmålene er fx:

Er der tilstrækkelig viden om råstofressourcerne? Hvor mange af vores indvundne råstoffer går til byggeriet? Hvad er råstoftrækket for et byggemateriale? Hvad er behovet for mineralske råstoffer til renovering? Hvordan kan byggeaffald bruges igen i byggeriet? Kan bygge og anlægsaffald erstatte brugen af mineralske råstoffer?

Eksisterende viden fremlægges og der peges på områder, hvor spørgsmålene fortsat er ubesvarede. Der drages følgende konklusioner:

  • Genbrug og genanvendelse af byggeaffald kan ikke erstatte al råstofindvinding, men det kan reducere trækket på jomfruelige råstoffer. Cirkulær ressourceøkonomi i byggeriet er derfor en vigtig medspiller i forhold til at få en bæredygtig råstofindvinding. 
  • Der er mangel på valide data, der kan give et præcist indblik i, hvordan råstof- og affaldsstrømme skal styres i fremtiden:
  • Der mangler data om, hvor mange mineralske råstoffer, der reelt set er tilgængelige. Der er potentielt store mængder af mineralske råstoffer, men muligheden for indvinding afhænger af en prioritering af arealanvendelsen.
  • Der mangler data om, hvilke materialer Danmarks samlede bygningsmasse består af, samt hvornår og hvor de bliver tilgængelige som sekundære råstoffer enten ved nedrivning eller renovering.
  • Der mangler data om kvaliteter af både mineralske råstoffer og sekundære råstoffer, samt data om transport og den præcise anvendelse af ressourcer.
  • Der er behov for at bruge data og viden på tværs af råstofbranchen, byggebranchen samt affalds- og nedrivningsbranchen. Data om råstoffer, affaldsmængder og byggeriet er opgjort på forskellig vis, hvilke gør sammenligninger mellem de 3 områder svære.
  • Der mangler data og viden om de miljømæssige konsekvenser af forskellige anvendelser af råstoffer og affaldsmaterialer i byggeriet. Dette gælder både i forhold til CO2-emissioner og råstofforbrug.

Læs mere om baggrunden for ovenstående konklusioner i publikationen ”FREMTIDENS BYGGEMATERIALER - Har vi mangel på råstoffer?” (28 sider) Teknologisk Institut og Grundejernes Investeringsfond 2020.

Find publikationen her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.