Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Vi skal se naturressourcerne i en større sammenhæng

24. marts 2022
Vi skal se naturressourcerne i en større sammenhæng
Den europæiske tilgang til ressourcemål og politikker er i øjeblikket alt for silotænkende. Derfor undersøger en ny rapport, hvordan en bedre forståelse for sammenhæng og indbyrdes påvirkning mellem forskellige naturressourcesystemer kan skubbe EU’s bæredygtighedsdagsorden fremad.

Stigende befolkningstal, økonomisk udvikling og ændret livsstil har gennem de seneste årtier skabt et øget og hidtil uset pres på de globale naturressourcer. Klogere og bedre forvaltning af vores ressourcer har derfor været en helt central del af EU’s miljørelaterede politiske rammer for bæredygtighed – særligt forvaltet gennem EU’s Grønne Pagt. En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur præsenterer den såkaldte ”ressource-nexus” idé, som fremhæver hvordan helt centrale produktions- og forbrugssystemer i EU afhænger af naturressourcesystemerne samt, hvordan ressource-nexus idéen kan understøtte øget sammenhæng mellem, og integration af, de forskellige EU’s politikker, som er præsenteret under EU’s Grønne Pagt.

Mere specifikt adresserer rapporten de links, der er mellem forskellige ressourcesystemer som fødevarer, energi, land, vand, materialer og økosystemer, og understreger først og fremmest, at man i langt højere grad end man hidtil har gjort, bør se på sammenhængen mellem ressourcesystemerne snarere end på hvert enkelt system, hver for sig, sådan som man eksempelvis har gjort ved at se på energisystemer, fødevaresystemer, transportsystemer og byggeriet hver for sig. Ved at anvende ressource-nexus tanken til at se mere sammenhængende på ressourcesystemerne, kan man nemlig identificere både synergier og afvejninger på tværs af de forskellige ressource-relaterede mål, som Unionen har fastsat, og på den måde opnå en mere sammenhængende, og langt mere slagkraftig, bæredygtighedspolitik.

For at fremhæve mulighederne med denne mere holistiske tilgang, dykker den nye rapport ned i tre casestudier om hhv. fødevareproduktion, biobrændsler og elektriske køretøjer og fremhæver hér, hvordan ressource-nexus tanken bl.a. kan identificere videnshuller, ubalancer i det nuværende politiske fokus, potentielle vindere og tabere samt i det hele taget etablere et grundlag for en (mere) informeret debat. I sammenhæng med andre værktøjer og rammesæt kan denne tankegang, ifølge den nye rapport, altså tilføre relevante input til den systemiske forståelse for bæredygtighedsudfordringerne og på den måde understøtte Den grønne Pagts ambitioner for at styrke sammenhæng og integration af EU’s lovgivning.

Læs mere
Du kan læse meget mere i rapporten ”Resource nexus and the European Green Deal”, som du finder her på EEA’s hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.