Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Vi er på en fælles mission!

17. januar 2019
Vi er på en fælles mission!

Det var et af de mange budskaber som Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers præsenterede i dag på konferencen ”Klar til den næste plastrevolution?” afholdt af Innovationsfonden.

Tommy Ahlers lagde ud med at rose plast som et fantastisk materiale med uendelig mange egenskaber, men han sagde også: ”Det er jo med plast som med alt andet innovation vi har frembragt i det forrige århundrede. Vi bruger mere og mere af det fordi det gør vores hverdag meget nemmere og billigere, men det har en afledt effekt, og det er først rigtigt nu, at vi er begyndt at være opmærksomme på dette”

Tommy Ahlers mente ligeledes, at det er pinligt, at Danmark er ét af de lande, som genanvender mindst plast. Men som nævnt pointerede han, at det er en fælles mission. Det er alle aktører, der skal i spil og alle elementer hænger sammen. Som forbrugere skal vi begynde at opføre os anderledes, virksomhederne skal få øjnene op for de kommercielle muligheder og deres samfundsansvar, politikkerne skal bidrage med regulering på visse områder, og endelig skal forskningsverden hjælpe os med at finde bedre løsninger. 

Ministeren fremhævede, at cirkulær økonomi og grøn omstilling ikke kun er et spørgsmål om at redde kloden, men det er også en fantastisk kommerciel mulighed for Danmark og de danske virksomheder. Efterfølgende refererede han til anbefalingerne fra regeringens advisory board for cirkulær økonomi, som er kommet frem til et potentiale på 45 milliarder kroner/år, hvis man ser frem til 2030. For det handler om teknologi, nye arbejdspladser, mere eksport og mindre materialeforbrug og ligeledes en kæmpe besparelse på materialeforbruget og selvfølgelig et bedre miljø og klima, sagde Tommy Ahlers. 

For Tommy Ahlers er cirkulær økonomi super vigtigt og som hans sagde: ”Vi skal i gang nu”. Den plast, der bruges i dag, skal i langt højere grad genanvendes, men på længere sigt skal der også findes nye materialer, der kan erstatte meget af den plast vi bruger i dag. Vi skal blive bedre til at producere biobaseret plast, men også bionedbrydeligt plast. Som uddannelses- og forskningsminister, men særligt som forskningsminister har Tommy Ahlers ansvaret for den forskning, der sker i Danmark, men når det gælder innovation kan han skubbe til udviklingen, sagde han. Tommy Ahlers henviste efterfølgende til, at der er brug for både grundforskning, der skaber de banebrydende løsninger, men også anvendelsesorienteret forskning og strategisk forskning samt innovation skal i spil. Ministeren kunne herefter berette, at når det kommer til biobaseret plast, så sker der en masse rundt omkring på landets universiteter. Derudover bliver der forsket i, hvordan vi kan bruge grøn strøm til at producere de kemiske byggesten "monomerer", der bruges til at producere selve plasten. Når vi ser på de strategiske forskningsmidler bruges der i øjeblikket midler på, hvordan vi kan udvikle kunstig intelligens og robotteknologi til sorteringen af bl.a. plast samt til at finde bedre genanvendelsesteknologier. Der bliver også i Danmark set på, hvordan vi kan vi få nye forretningsmodeller, der bruger mindre plast. 

Tommy Ahlers kunne herefter præsentere en række af eksempler på projekter, som har haft succes, herunder et projekt mellem Haldor Topsøe og DTU, der har arbejdet sammen på at levere en teknologi, hvor man bruger biomasse til  plastproduktion samt en virksomhed ved navn Pond, der er en iværksættervirksomhed fra Aarhus, der producerer både biobaseret og et bionedbrydeligt materiale, som eksempelvis kan bruges af flyindustrien.

”Det er som om Danmark i de seneste år har fået en miljø- og en klimaopvågning på dette område”, sagde Tommy Ahlers, men der er mange gode tanker om, hvad der skal ske på dette område. Derfor er vi nu gået i gang og Tommy Ahlers pegede på, at det er vigtigt, at vi sætter os ned og finder ud af, hvor er det at vi ikke ved nok, og det gør vi ved at lave et nationalt center for hele plastområdet, sagde han. Ud over at afdække videnhuller skal vi også i Danmark i gang med at finde nye typer af plastik samtidig med, at vi finder løsninger til, hvordan vi får mere genanvendt. Endelig inviterede han alle til at tage del i denne udvikling, da han påpegede, at det er nødvendigt, hvis Danmark skal blive et foregangsland på dette område. 

”Og står det til mig, så skal vi i de kommende år prioritere endnu flere midler til forskning på miljøområdet”, sagde Tommy Ahlers

Tommy Ahlers løftede herefter sløret for, at han snart lancerer et initiativ, hvor midler bliver udbudt i en konkurrence, hvor universiteter sammen med virksomheder skal dyste om at finde løsninger på nogle af de helt store udfordringer. 

”En af de store udfordringer er nemlig miljøet. Vi er kun lige begyndt – vi er på en fælles mission og det handler om at få mere omtanke og mere fokus på, hvordan vi forbruger ting og så bruge vores hjernekapacitet og vores penge og vores tid på at opfinde bedre løsninger, så vi stadig kan have fremgang”, afsluttede Tommy Ahlers. 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.