Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Velbesøgt DAKOFA-konference om bioaffald

20. juni 2018
Velbesøgt DAKOFA-konference om bioaffald
På gårsdagens DAKOFA-konference om "Øget sortering af madaffald" blev der taget udgangspunkt i, at EU's medlemsstater indenfor de næste to år skal implementere kravene i det nye affaldsdirektiv; herunder kravet om kildesortering af madaffald inden 2023.

Det blev blandt andet konkluderet, at der forventes at komme fokus på muligheden for, at nationalstaterne i særlige tilfælde kan tillade undtagelser i forhold til den obligatoriske indsamling, hvis det kan godtgøres, at "særskilt indsamling ikke giver det bedste miljøresultat, når man betragter den samlede miljøvirkning af håndteringen af de relevante affaldsstrømme". Eventuelle undtagelser skal forelægges EU-Kommissionen og jævnligt evalueres/revideres af nationalstaterne.

Debatten vedrørende "fysiske urenheder" og revisionen af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål pegede i retning af, at der af såvel miljømæssige som æstetiske årsager bør være nogle administrerbare regler for, hvilke synlige emner, der kan spredes på landbrugsjorden. Der søges således p.t. inspiration via internationale erfaringer, hvor certificeringsordninger er en udbredt måde at sikre ensartethed og lødighed.

Det kom desuden frem, at de forholdsvis beskedne mængder af fosfor i den organiske del af husholdningsaffaldet kan blive endog særdeles værdifulde. Det hænger sammen med, at kvaliteten af denne fosfor er bedre end mange af de naturlige fosforforekomster, som i realiteten ikke kan anvendes i dansk landbrug. Dermed kan digestatet fra bioforgasningen få en større andel af markedet end hidtil antaget. Desuden blev det i denne sammenhæng nævnt, at digestatet kan indeholde andre, væsentlige næringsstoffer end fosfor.

Herudover var der oplæg og debatter vedrørende konkrete definitioner af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og overvejelser om indsamling, forbehandling og bioforgasning af den organiske affaldsdel. Der blev ligeledes fremlagt resultaterne fra en undersøgelse vedrørende indsamlingsposer af henholdsvis bioplast, plast og papir. Anvendelse af blandt andet biogasanlæg som kick-starter for erhvervsvækst i yderkommuner, blev fremlagt, lige som overvejelserne ved anlæg af nyt biogasanlæg.

Du kan se program og dagens oplæg ved at klikke hér.

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.