Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Velbesøgt DAKOFA-event på Folkemødet

14. juni 2019
Velbesøgt DAKOFA-event på Folkemødet
På DAKOFAs event med titlen: "Cirkulær økonomi – hvordan kommer vi videre?", blev der luftet holdninger og viden på kryds og tværs, men der var bred enighed om formålet med øget, cirkulær økonomi.

I debatpanelet deltog Mathilde Aggebo (fagleder på Kunstakademiets skoler for arkitektur, design og konservering), Charlotte Fischer (Dansk Affaldsforening), Jonas Engberg (Care Denmark) samt Lisbet Hagelund (Dansk Erhverv og Genvindingsindustrien).

Designere har et ansvar
Mathilde Aggebo lagde ud med at erkende, at designere og arkitekter er en del af problemet, men også en stor del af løsningen, og derfor var hun særdeles glad for at være inviteret og generelt i stigende grad blive inddraget i CØ-arbejdet. Hun konstaterede derfor, at: "Vi skal ikke vente på at forbrugerne efterspørger nye produkter og løsninger, vi skal bare i gang med både design og teknologier – gerne ved brug af afgifter og andre økonomiske styringsmidler."

Forbrugerne vil gerne købe brugt
Lisbet Hagelund kunne henvise til en dugfrisk undersøgelse, som viser, at folk gerne vil købe produkter, der er baseret på genanvendte materialer og reparerede emner – så længe der er reklamationsret og evt. et nedslag i prisen i forhold til nye, tilsvarende varer. Lisbet Hagelund kunne således konkludere, at: "Det er meget kompliceret. Vi skal være sikre på, at vi tager de rigtige valg, og det kræver samarbejde på tværs af alle aktører." Hun sagde desuden, at: "Meget skal komme frivilligt og via innovation og ikke via flere økonomiske styringsmidler, end hvad der er nødvendigt."

Ikke spørge - bare gøre!
Jonas Engberg, som i øvrigt har en fortid som bæredygtighedschef i IKEA, kunne relatere de danske udfordringer med implementering af CØ til det tilsvarende arbejde i 3. verdens lande. Hér er der nemlig risiko for væbnede konflikter og destabilitet som følge af kampen om de svindende, naturlige ressourcer. Han mente således, at: "Forbrugerne er allerede ved at omstille sig, så det er ikke noget, vi først skal til at arbejde rundt om nu. Vi skal lade være med at spørge forbrugerne, om de har lyst til at købe genanvendte produkter – vi skal bare gøre det!" Han kunne tilføje, at det er essentielt at holde det globale fokus – også for vores egen skyld, da vi har udsigt til langt flere klimaflygtninge end krigsflygtninge i fremtiden.

Flere økonomiske incitamenter
Charlotte Fischer mente, at der var behov for langt større fokus på bl.a. plast og reparation samt at udfordringerne er stå store, at det ikke er én aktør, der har ansvaret for at rykke – "ALLE skal med på vognen." Hun mente desuden, at vi ikke kommer i mål uden reguleringer; særligt hvad angår de økonomiske incitamenter. "Markedet kører ikke den cirkulære dagsorden selv, og snitfladen mellem det offentlige og det private er hele tiden i bevægelse. Derfor er der behov for, at det offentlige har en stærk rolle, så der også bliver taget hånd om de materialer, som markedet ikke ønsker at håndtere."


Debatten sluttede af med, at Ole Morten Petersen som ordstyrer kunne konkludere, at der langt hen ad vejen er enighed blandt aktørerne om, at det er altafgørende, at vi kommer i mål med de bedste intentioner om cirkularitet og ressourceminimering, samt at det hele tiden rykker i den rigtige retning. Nu venter vi bare på at se den kommende regerings ambitionsniveau på området samt hvorledes dette vil blive fulgt op af konkrete initiativer og rammebetingelser, hvilket alle vil kunne bidrage med holdninger og viden til på DAKOFAs Årskonference den 19. september 2019 i Aalborg, som bærer titlen: "Nye tider for affaldssektoren - Hvad gør vi?"

Du kan se program og tilmelde dig DAKOFAs Årskonference 2019 ved at trykke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.