Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald i høring

02. september 2020
Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald i høring
Ringbind
Vejledningerne tolker på de nye krav om henteordninger, sorteringskriterier og krav om brug af piktogrammer, som fremgår af den reviderede affaldsbekendtgørelse, der ligeledes er udsendt i dag.

De nye vejledninger, som er udsendt af Miljøstyrelsen, indeholder henholdsvis retningslinjer for sorteringskriterier af de husstandsindsamlede fraktioner samt retningslinjer for, hvordan kommunerne kan indrette deres indsamlingsordninger. Vejledningerne forventes endelig offentliggjort senest den 1. december 2020.

Formålet med vejledningerne er:

  • at fortolke de af affaldsbekendtgørelsen fremsatte krav om henteordninger, særskilt indsamling og sortering af udvalgte husstandsindsamlede fraktioner fra borgere og husholdningslignende affald fra erhverv
  • at give kommuner og affaldsselskaber et solidt fagligt grundlag for implementeringen af ovennævnte krav.

Udkast til vejledningerne er udarbejdet med inddragelse af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra KL, Affalds- og Ressourceindustrien, Genvindingsindustrien, Landbrug og Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Affaldsforening, DAKOFA, Plastindustrien, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Transport og Logistik og Energistyrelsen. Derudover har en række kommuner, affaldsselskaber og sorterings- og oparbejdningsvirksomheder været inddraget i udarbejdelsen af vejledningen for sorteringskriterier og det øvrige faglige grundlag for indsamlingsordningerne.

Høringssvar skal senest den 1. oktober 2020 kl. 12 sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, Cirkulær Økonomi & Affald, på mailadresse mst@mst.dk cc. joaff@mst.dk, med angivelse af journalnummer 2020-42786.

Du kan læse vejledningerne ved at trykke hér. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.