Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Vejledninger om indsamling og sortering af husholdningsaffald

11. januar 2021
Vejledninger om indsamling og sortering af husholdningsaffald

Miljøstyrelsen har d. 31. december 2020 offentliggjort de endelige vejledninger om indsamling og sortering af husholdningsaffald

Vejledningerne skal bidrage til den politiske målsætning om strømlinet indsamling og sortering af husholdningsaffaldet og husholdningslignende erhvervsaffald. Vejledningerne er en fortolkning af kravene i affaldsbekendtgørelsen, som blev offentliggjort lige op til det nye år og målsætningerne i den politiske aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Som bekendt stiller affaldsbekendtgørelsen krav om, at kommunerne fremover skal indsamle 10 affaldsfraktioner fra husstandene: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Det skal de gøre fra 1. juli 2021 med undtagelse af tekstilaffald, som først skal indsamles fra 2022. Af hensyn til pladsforhold giver bekendtgørelsen dog kommunerne mulighed for at etablere ordninger, hvor visse fraktioner må blandes sammen i beholderne ved husstanden, så f.eks. parcelhuse som udgangspunkt max vil have 2-4 beholdere stående.

Bekendtgørelsen stiller også krav til, at kommunerne mærker affaldsbeholderne med piktogrammer fra det fælles piktogramsystem udarbejdet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen.

Derudover skal indsamlingen af offentlige og private virksomheders affald strømlines, bl.a. med krav om at virksomheder sorterer husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som husholdningerne. Disse krav træder dog først i kraft ved udgangen af 2022.

Baggrundsmateriale

Du finder links til vejledningerne her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Her i DAKOFAs nyhed af 26. december 2020 finder du links alle de nye bekendtgørelser på affaldsområdet

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.