Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald

20. december 2018
Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald. I vejledningen gives en samlet beskrivelse af regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald samt Miljøstyrelsens forståelse af reglerne. Vejledningen er en hjælp til bygherrer, entreprenører, håndværkere og kommuner, som alle er centrale aktører ved håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald omfatter Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen. Vejledningen er opbygget som et opslagsværk, der følger arbejdsgangen. Der er lagt vægt på de dele af lovgivningen, som skal sikre, at bygge- og anlægsaffaldet klassificeres, anmeldes og sorteres korrekt mhp. at fremme genbrug og genanvendelsen. Derudover beskrives reglerne for de efterfølgende muligheder for anvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Endelig er der i vejledningen især lagt vægt på at beskrive reglerne for PCB. 

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.