Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Vejen ud af plastkrisen

22. november 2019
Vejen ud af plastkrisen

Hvordan sikrer vi god genanvendelse af borgernes plast? Det var temaet for DAKOFAs netop afholdte konference.

Landsdækkende medier har fortalt historien om dansk plast, der ikke bliver genanvendt, eller som bliver behandlet under sundheds- og miljøskadelige forhold i Østen. Efterfølgende har danske kommuner og affaldsselskaber forsøgt at kommunikere til deres borgere for at redegøre for netop deres håndtering af plast. 

Konferencens program bød bl.a. på et oplæg fra Ekstra Bladets journalist Julie Kragh, der berettede om hendes overvejelser og udfordringer i forbindelse med at skaffe baggrundsdata til en artikel om plastgenanvendelsen. Julie oplevede, at nogle kommuner ikke vidste, hvad hun mente, når hun spurgte ind til den reelle genanvendelse, og andre var ikke i besiddelse af de efterspurgte data. Fra journalistens synsvinkel, som lægmand, virkede dette yderst besynderligt og mistænkeligt.  Efter oplægget blev det af flere nævnt, at denne problemstilling netop er affødt af, at det nuværende mål for genanvendelse kun omfatter de indsamlede mængder sendt til genanvendelse og derved ikke som det kommende EU-mål, der kun vil omfatte mængderne, der reelt genanvendes.

André Dungs fra det tyske sorteringsanlæg ALBA deltog på SKYPE med en præsentation af den tyske sorteringsteknologi. De tyske anlæg er bygget til det tyske indsamlingssystem under det tyske producentansvarssystem, og André gav derfor nogle gode råd til den danske sortering samt råd til, hvordan danske anlæg kan udarbejde bedre udbud. André pointerede dog, at der brug for teknologisk udvikling i hele EU, hvis EU skal i mål med de ambitiøse mål for reel genanvendelse.

Hvad gør vi i fremtiden for at undgå kriser, og hvordan håndterer vi den, når den rammer?
I et oplæg fra Esben Norrbom fra RawRelations blev det tydeligt, at når historier som: ”Du er til grin, når du sorterer din plast” ruller i pressen, så er det HELE sektorens problem. Borgerne får mistillid til hele systemet, og det gælder alle fraktionerne. Det er derfor vigtigt at stå sammen og stå frem med sandheden, og hvis det er muligt, er det vigtigt at være den, der fortæller historien først, så man ikke er på bagkant samtidig med, at man bedre kan styre vinklen.

Det Nationale Plastikcenter og Baselkonventionen
I oplæg fra Miljøstyrelsen blev det præsenteret, at Danmark får sin online version af Det Nationale Plastikcenter inden for 14 dage, og at der er en lang række vidensprojekter, der er sat i søen, som offentliggøres i starten af det nye år.

Derudover vil der blive etableret en række konkrete produkt-partnerskaber, hvor aktører fra produktets værdikæde vil blive inviteret ind, herunder også affaldsbehandlingsledet. Endelig præsenterede Miljøstyrelsen de seneste ændringer i Baselkonventionen, der i fremtiden vil betyde, at plastaffaldet skal notificeres, når det sendes fra EU til et andet Basel-land, men desværre er der ikke indgået en lignende aftale med OECD-landene, som ikke er medlem af Basel-konventionen. Inden for EU’s grænser forbliver reglerne, som de er indtil videre.

Nye behandlingsanlæg i Danmark
Som en afslutning på dagen, blev to kommende teknologier præsenteret, og det blev gjort klart, at der for udvalgte fraktioner, inden længe, vil være danske løsninger på markedet.

Du kan læse mere om konferencen på konferencesiden, hvor du også finder de præsentationer, som er gjort tilgængelige for sekretariatet. 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.