Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ukorrekt håndtering af WEEE fortsætter

28. april 2021
Ukorrekt håndtering af WEEE fortsætter
Miljøministeren ønsker læringspunkter og eventuelt skærpet tilsyn for at undgå uhensigtsmæssig oplagring af elektronikaffald.

På et spørgsmål fra Jacob Jensen (V) i Miljø- og Fødevareudvalget, der lyder: ”Hvad er ministerens holdning til, at affaldsbehandlingsfirmaet ved navn Fragmentum, der har overtaget en del af affaldet fra Danweees afdeling i Høje-Taastrup, heller ikke har kunne håndtere det miljøskadelige affald korrekt, og nu er blevet politianmeldt for brud på miljøreglerne?” har Miljøminister Lea Wermelin svaret følgende:

"Jeg mener ikke, at elektronikaffald skal have lov til at ligge oplagret så længe uden at blive behørigt behandlet, og jeg vil arbejde for at undgå en lignende sag i fremtiden. Jeg har derfor bedt mit ministerium udarbejde en redegørelse om sagen og mulige læringspunkter. Vi skal finde frem til, om tilsynsmyndighederne har tilstrækkelige handlemuligheder over for lignende virksomheder, eller om der er behov for ændring i regelsæt eller myndighedspraksis. Når redegørelsen foreligger, vil jeg tage stilling til, hvilke læringspunkter vi skal have implementeret.

Vi skal generelt blive bedre til at håndtere elektronikaffald miljømæssigt forsvarligt i Danmark. Ud over implementeringen af redegørelsens læringspunkter arbejder Miljøministeriet på udmøntning af et initiativ i den politiske aftale om Strategi for Cirkulær Økonomi fra 2018 om en ændring af reglerne for producentansvar for elektronikaffald, jf. svar på MOF alm. del spørgsmål 946. Det er min forventning, at det kommende arbejde samlet set vil styrke tilsynet med elektronikaffaldsvirksomheder, og at vi i fremtiden bliver bedre til at forhindre, at elektronikaffald ophober sig hos virksomheder som DanWEEE og Fragmentum."

Du kan læse både spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

Læs mere i vidensbanken

Elektronikskrot/WEEE
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.